Baznīcas dziesmas pieaugušiem un bērniem

Baznīcas dziesmas pieaugušiem un bērniem

Hymns and Children’s Songs, Latvian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1998. First edition. 45 songs.

6/96 English approval; 6/96 translation approval. Book © 1998.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87137
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Ievada dziesmas (Return to top)
2.
Uz priekšu, svētie!
4.
Nāciet, Dieva bērni
5.
Ak Israēla Glābēj
6.
Ak svētīgie, raugiet, cik ticības jums
8.
Pieņem Dieva svētību
10.
Ļauj mums visiem, Dievs
12.
Ik brīdi vēlos es
13.
Salds ir tas darbs
14.
Džozefa Smita pirmā lūgšana
Svētā Vakarēdiena dziesmas (Return to top)
16.
Glābēja nāvi skatiet jūs
18.
Ak Dievs, Tu visuvarens
19.
Ak, kāda mīlestība, prāts
20.
Jēzus dzimis tik parasti
21.
Dievs Tēvs, dzirdi, lūdzam mēs
22.
Es stāvu un brīnos
24.
Tur tālumā aiz pilsētas
25.
Mēs Jēzus vārdu slavēsim
26.
Godībā, Kungs, Tevi lūdzam
Noslēguma dziesmas (Return to top)
28.
Šis Dievišķais Gars
30.
Tur kalna galotnē
31.
Ak teic, kas ir taisnība?
32.
Ak, līksmosim mēs
34.
Dari kas labs
36.
Par Pravieti, Dievs, pateicamies
38.
Es zinu, mans Glābējs ir dzīvs
40.
Dievs būs līdzās, kad mēs tiksimies
42.
Ak mans Tēvs
Speciālās tēmas (Return to top)
44.
Mīla iemājo
46.
Es iešu, kur Tu vēlies
48.
Vai tu neaizmirsi lūgt?
50.
Jehovas satiktam cilvēkam slava
52.
Tālajos Jūdejas plašumos
53.
Klusa nakts, svēta nakts!
54.
Augšāmcēlies Kristus, Kungs
55.
Augšāmcēlies!
Bērnu dziesmas (Return to top)
58.
Es esmu Dieva bērns
59.
Man debesīs ir Tēvs
60.
Par Jēzu uz zemes ir stāstu tik daudz
61.
Es pateicos Tev, dārgais Tēvs
62.
Tas Kungs man deva Templi
63.
Viss labais manī mīt
64.
Centies būt labs!
65.
Šīs zelta plāksnes
66.
Māci man saskatīt, gaisma kur mīt
67.
Ģimenes lūgšana

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video