Cirkevné piesne a piesne pre deti

Cirkevné piesne a piesne pre deti

Hymns and Children’s Songs, Slovak.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. Only known edition. 45 songs.

6/96 English approval; 6/96 translation approval. Book © 1999.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Úvod (Return to top)
2.
Poďte, Svätí
4.
Deti Božie, spievajme
5.
Vykupiteľ Izraela
6.
Aký pevný základ
8.
Sčítaj dary
10.
Usilujme sa v práci Pána
12.
Ja Ťa potrebujem
13.
Sladká je práca
14.
Prvá modlitba Josepha Smitha
Večera Pána (Return to top)
16.
Pozri, veľký zomiera Pán
18.
Ó Bože, večný Otče
19.
Tak úžasná je láska
20.
On v pokore narodený
21.
Bože, Otče, vypočuj nás
22.
Užasnutý láskou
24.
Tam na zelenom pahorku
25.
Ježišovi chceme spievať
26.
Ó Spasiteľ, udeľ nám
Záver (Return to top)
28.
Pieseň nadšenia
30.
Na vrcholku hory
31.
Čo je to pravda?
32.
Ó, radostná chvíľa
34.
Robte správne
36.
Ó Bože, my Ti ďakujeme
38.
Ja viem, že žije Spasiteľ
40.
Boh buď s vami
42.
Ó, môj Otče
Zvláštne témy (Return to top)
44.
Krása všade vo svete
46.
Pôjdem kam chceš, aby som šiel
48.
Myslel si na modlitbu?
50.
Chváľme proroka
52.
V ďalekej júdejskej krajine
53.
Tichá noc
54.
Slávne vstal dnes Kristus Pán
55.
Vzkriesený je
Piesne pre deti (Return to top)
58.
Ja som dieťa Božie
59.
Viem, Otec môj žije
60.
Snívam o nádhernom príbehu
61.
Vďaka Ti, môj Otecko
62.
Náš Pán dal mi chrám
63.
Láskavosť začína odo mňa
64.
Odváž sa správne rozhodnúť
65.
Zlaté dosky
66.
Uč ma kráčať v svetle
67.
Rodinná modlitba

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video