Himne dhe këngë të fëmijëve

Himne dhe këngë të fëmijëve

Hymns and Children’s Songs, Albanian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1988. 1996 Edition (current). 45 songs.

English approval: March 1988; translation approval: March 1988. Book © 1996 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Hapja (Return to top)
2.
Eni Shenjtorë
4.
Eni, F’mij’ të Zotit
5.
Shëlbues i Izraelit
6.
Sa i Fortë një Themel
8.
Numëro Bekimet
10.
Punës Le t’i Vihemi
12.
Çdo Or’ Më Duhesh Ti
13.
E Ëmbël Është Puna
14.
Lulja e Parë e Jozef Smithit
Sakramenti (Return to top)
16.
Shiko Shëlbuesi i Madh që Vdes
18.
O Per’ndi, Ati Ynë
19.
Oh, sa Urti dhe Dashuri
20.
Krishti Dje në Varfëri
21.
At, Dëgjoje Luqen Tonë
22.
Qëndroj Plot Habi
24.
Një Kodr’ e Blert’ Ësht’ Age Larg
25.
Emrit të Jezusit do t’i Këndojmë
26.
Përulësisht, Shpëtuesi Ynë
Mbyllja (Return to top)
28.
Shpirti i Perëndisë
30.
Lart në Majën e Malit
31.
E Vërteta Çfar’ Ësht’?
32.
Tani Le të Gëzojmë
34.
Bëj Ç’Ësht’e Drejt’
36.
Të Falemi, Zot, për Profetin
38.
E Di se Rron Shëlbuesi Im
40.
Per’ndia me Ju Qoft’ kur Prap’ t’Tako’emi
42.
Ati Im
Tema të Veçanta (Return to top)
44.
Dashuri në Shtëpi
46.
Do të Shkoj ku Ti Do që të Shkoj
48.
Lutjen a e The?
50.
Lavdi Njeriut
52.
Larg, Larg Atje n’Fushat e Judes
53.
Nat’ e Qet’
54.
Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot
55.
Ai Ësht’ Ngritur!
Këngë të Fëmijëve (Return to top)
58.
Fëmi i Per’ndis’ Jam
59.
E Di se Rron Ati Im
60.
Mendoj kur të Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj
61.
Të Falënderoj, At’ i Dashur
62.
Zoti më Dha një Tempull
63.
Mirësia Filion tek Unë
64.
Ji i Drejtë
65.
Fletët e Arta
66.
Mësom’ t’Ec’ në Drit’
67.
Lutja Familjare

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video