Mga Himno ngan mga Kanta han Kabataan

Mga Himno ngan mga Kanta han Kabataan

Hymns and Children’s Songs, Waray.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. Only known edition. 45 songs.

Book © 1999 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pangabri (Return to top)
2.
Kasantosan Pasingadi Kamo
4.
Pakadi mga Anak
5.
Manurubos han Israel
6.
O Pagkamadig-on nga Pundasyon
8.
Ipha’n mga Grasya
10.
Igpadayon Ta
12.
Kinahanglanon Ko
13.
Katam-is han Buruhaton
14.
Kamahusay Hat nga Aga
Sakramento (Return to top)
16.
Kitaa an Manurubos
18.
Amay ha Kadayunan
19.
An Kinaadman ngan Gugma han D’yos
20.
Jesus Natawo nga Yano
21.
D’yos, Amay’ Pamatii
22.
Kaurusahon han Gugma ni Jesus
24.
May-ada Berde nga Bungtod
25.
Kantahon, Dayawon, Ngaran ni Jesus
26.
Ha Pagpaubos
Panara (Return to top)
28.
Espiritu han D’yos
30.
Ha Pungkay han Bukid
31.
An Kamatuoran an Karikohan
32.
Kita Maglipay Na
34.
An Matadong Amo an Buhaton
36.
Salamat O D’yos han Propeta
38.
Akon Manurubos in Buhi
40.
An Diyos Maada ha Imo
42.
O Amay Namon
Espesyal nga mga Tema (Return to top)
44.
Kun may Gugma ha Balay
46.
Ngadto Ako Kun Hain Mo Gusto
48.
Nag-ampo Ka Ba?
50.
Dayawon Naka-estorya kan Jehovah
52.
Ha Dapit nga Patag han Judeya
53.
Mamingaw nga Kagab-ihon
54.
Cristo’n Ginoo Nabanhaw
55.
Nabanhaw hi Jesucristo
Mga Kanta han Kabataan (Return to top)
58.
Ako Anak han D’yos
59.
An D’yos Amay Buhi
60.
Pakabasa nga hi Jesus Nagkanhi
61.
Salamat Amay nga Ada ha Langit
62.
D’yos Naghatag ha Akon hin Templo
63.
Karuyag Ko Magin Buotan
64.
Magin Tama
65.
An Bulawan nga Lamina
66.
Tutdoi Ak’ han Lamrag ngan Gugma
67.
Pag-ampo han Pamilya

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video