Kiriku lauluraamat

Kiriku lauluraamat

Hymns and Children’s Songs, Estonian.
Salt Lake City, Utah, USA; Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1992. 1999 Edition (last known). 45 songs.

6/96 English approval; 12/97 translation approval. Book © 1992, 1999 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Alguslaulud (Return to top)
2.
Tulge, kõik pühad
4.
Tulge, lapsed Issanda
5.
Iisraeli Päästja
6.
On usk meile kalju
8.
Loetle oma õnnistused
10.
Üheskoos edasi
12.
Sind vajan Issand ma
13.
Mu Jumal ja mu Kuningas
14.
Joseph Smithi esimene palve
Sakramendilaulud (Return to top)
16.
Suur Lunastaja sureb, näe
18.
Oo, Jumal, Igavene Isa
19.
See tarkus suur ja armastus
20.
Jeesus sündis vaikuses
21.
Isa, palvet kuula sa
22.
Oi, Jeesuse halastuses leian varju ma
24.
Viib linnast välja mäele
25.
Nüüd Jeesusele kõlab laul
26.
Alandlikult palvetame
Lõpulaulud (Return to top)
28.
Jumala Vaim
30.
Seal kõrgel mäe peal
31.
Mis on tõe hind?
32.
Me rõõmu ja joovastust tunneme aina
35.
Õieti tee
36.
Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest
38.
Mu Lunastaja elab, tean
40.
Jumal olgu ikka sinuga
42.
Oo, mu Isa
Temaatilised laulud (Return to top)
44.
On kodus arm
46.
Ei mäe tippu pea minema
48.
Kas sa palvetad?
50.
Au olgu mehel
52.
Ääretu Juudamaa väljade peal
53.
Püha öö
54.
Kristus ülestõusnud on
55.
Ta on tõusnud
Lastelaulud (Return to top)
58.
Olen Jumala laps
59.
Mu Isa elab, tean
60.
Ma mõtlen, kui loen vanast jutustusest
61.
Ma tänan Sind, Isa
62.
Issand andis mulle templi
63.
Headus just algab siit
64.
Õieti tee, sammu tõe teel
65.
Kuldsed plaadid
66.
Õpeta kõndima valguses mind
67.
Pere palve

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video