Innijiet u Għanjiet tat-Tfal

Innijiet u Għanjiet tat-Tfal

Hymns and Children’s Songs, Maltese.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. 2005 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 11/02. Book © 1999, 2005 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ftuħ (Return to top)
2.
O Qaddisin

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

4.
Ejjew, Ulied il-Mulej

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

5.
Feddej ta’ Israel

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
X’ Sisien Sodi Ferm

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

8.
Għodd Barkietek

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

10.
Ejjew ’il Quddiem

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

12.
Jien Bżonnok f’ Kull Mument

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

13.
Ħelu x-Xogħol

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

14.
L-Ewwel Talba ta’ Joseph Smith

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

Sagrament (Return to top)
16.
Araw lill-Kbir Feddej Imut

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

18.
O Kbir, Etern Missier

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

19.
Fern Kbira l-Imħabba u Kbir Wisq hu l-Għerf

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

20.
Twelid Umli Kellu Ġesù

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

21.
Isma’ Talbna Alla Missier

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

22.
Nistagħġeb bl-Imħabba

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

24.
Hemm Għolja Ħadra Ferm ’il Bogħod

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

25.
Sliem Nagħtu lil Isem Ġesù

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

26.
B’ Umilta’, Feddej Nitolbuk

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

Għeluq (Return to top)
28.
L-Ispirtu ta’ Alla

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

30.
Fil-Għoli tal-Muntanja

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

31.
X’ Inhi l-Verità?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

32.
Ejjew Ħa Nifirħu

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

34.
Agħmel it-Tajjeb

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

36.
Grazzi, O Alla, li Tajtna Profeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

38.
Jien Naf li l-Feddej Tiegħi Jgħix

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

40.
Alla Magħkom Sa Ma Niltaqgħu

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

42.
O Missier Tiegħi

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

Suġġetti Speċjali (Return to top)
44.
Imħabba fid-Dar

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

46.
Immur Fejn Int Tridni Mmur

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

48.
Ftakart Int fit-Talb?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

50.
Tifħir lir-Raġel

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

52.
F’ Xagħri tal-Lhudija, Ferm, Ferm, ’il Bogħod

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

53.
O Lejl ta’ Skiet

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Trans.: A. Cassola (from German)

Other versions of this song:
Silent Night

54.
Kristu Rxoxta

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

55.
Huwa Rxoxta!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

Għanjiet tat-Tfal (Return to top)
58.
Jien Iben Alla

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

59.
Naf li Missieri Jgħix

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

60.
Kif Naqra l-Istorja Ħelwa ta’ l-Antik

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

61.
Jien Nirringrazzjak, O Missier fis-Smewwiet

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

62.
Il-Mulej Tani Tempju

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

63.
Irrid Inkun Twajjeb ma’ Kulħadd

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

64.
Sfida għas-Sew

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

65.
Il-Pjanċi tad-Deheb

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

66.
Għallimni Nimxi fid-Dawl

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

67.
Talba tal-Familja

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer