Innijiet u Għanjiet tat-Tfal

Innijiet u Għanjiet tat-Tfal

Hymns and Children’s Songs, Maltese.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. 2005 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 11/02. Book © 1999, 2005 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ftuħ (Return to top)
2.
O Qaddisin
4.
Ejjew, Ulied il-Mulej
5.
Feddej ta’ Israel
6.
X’ Sisien Sodi Ferm
8.
Għodd Barkietek
10.
Ejjew ’il Quddiem
12.
Jien Bżonnok f’ Kull Mument
13.
Ħelu x-Xogħol
14.
L-Ewwel Talba ta’ Joseph Smith
Sagrament (Return to top)
16.
Araw lill-Kbir Feddej Imut
18.
O Kbir, Etern Missier
19.
Fern Kbira l-Imħabba u Kbir Wisq hu l-Għerf
20.
Twelid Umli Kellu Ġesù
21.
Isma’ Talbna Alla Missier
22.
Nistagħġeb bl-Imħabba
24.
Hemm Għolja Ħadra Ferm ’il Bogħod
25.
Sliem Nagħtu lil Isem Ġesù
26.
B’ Umilta’, Feddej Nitolbuk
Għeluq (Return to top)
28.
L-Ispirtu ta’ Alla
30.
Fil-Għoli tal-Muntanja
31.
X’ Inhi l-Verità?
32.
Ejjew Ħa Nifirħu
34.
Agħmel it-Tajjeb
36.
Grazzi, O Alla, li Tajtna Profeta
38.
Jien Naf li l-Feddej Tiegħi Jgħix
40.
Alla Magħkom Sa Ma Niltaqgħu
42.
O Missier Tiegħi
Suġġetti Speċjali (Return to top)
44.
Imħabba fid-Dar
46.
Immur Fejn Int Tridni Mmur
48.
Ftakart Int fit-Talb?
50.
Tifħir lir-Raġel
52.
F’ Xagħri tal-Lhudija, Ferm, Ferm, ’il Bogħod
53.
O Lejl ta’ Skiet
54.
Kristu Rxoxta
55.
Huwa Rxoxta!
Għanjiet tat-Tfal (Return to top)
58.
Jien Iben Alla
59.
Naf li Missieri Jgħix
60.
Kif Naqra l-Istorja Ħelwa ta’ l-Antik
61.
Jien Nirringrazzjak, O Missier fis-Smewwiet
62.
Il-Mulej Tani Tempju
63.
Irrid Inkun Twajjeb ma’ Kulħadd
64.
Sfida għas-Sew
65.
Il-Pjanċi tad-Deheb
66.
Għallimni Nimxi fid-Dawl
67.
Talba tal-Familja

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video