Հիմներ ե Մանկական Երգեր

Հիմներ ե Մանկական Երգեր

Hymns and Children’s Songs, Eastern Armenian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. Only known edition. 45 songs.

6/96 English approval; 6/96 translation approval.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Բացիչ մաս (Return to top)
2.
ԵԿԵՔ ՍՐԲԵՐ
4.
ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՔ ՄԻԱՑԵՔ
5.
ՓՐԿԻՉՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻ
6.
ԱՍՏԾՈ ՍՐԲԵՐ
8.
ՕՐՀՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԴ ՀԱՇՎԻՐ
10.
ՏԵՐ ԱՍՏԾՈԻ ԳՈՐԾԻՆ ԲՈԼՈՐՍ ՄԱՍՆԱԿՑԵՆՔ
12.
ԻՆՁ ՀԵՏ ԵՂԻՐ ԴՈԻ ՄԻՇՏ
13.
ՀԱՃԵԼԻ Է
14.
ՋՈԶԵՖ ՍՄԻԹԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՈԹՔԸ
Հաղորդություն (Return to top)
16.
ՏԵՍ ՎԱԽՃԱՆՎԵՑ ՓՐԿԻՉԸ ՄԵԾ
18.
ՀԱՅՐ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ
19.
ԻՆՉ ՄԵԾ Է ԱՍՏԾՈ ԻՄԱՍՏՈԻԹՅՈԻՆՆ ՈԻ ՍԵՐԸ
20.
ՀԻՍՈԻՍ Ի՛ԾՆԵ ԽՈՆԱՐՀ
21.
ՀԱՅՐ ՄԵՐ, ԼՍԻՐ ԱՂՈԹՔԸ ՄԵՐ
22.
ԵՍ ՄՆՈԻՄ ԵՄ ԶԱՐՄԱՑԱԾ
24.
ԿԱ ՄԻ ՀԵՌՈԻ ԿԱՆԱՉԱԳԵՂ ՄԻ ՍԱՐ
25.
ՓԱՌՔ ՏԱՆՔ ՀԻՍՈԻՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ
26.
ՓՐԿԻՉ, ԽՈՆԱՐՀ ԱՂՈԹՈԻՄ ԵՆՔ
Փակիչ մաս (Return to top)
28.
ԱՍՏԾՈ ՀՈԳԻՆ
30.
ԲԱՐՁՐ ԼԵՌԱՆ ՎՐԱ
31.
ՃՇՄԱՐՏՈԻԹՅՈԻՆԸ
32.
ԵԿԵՔ ՈԻՐԱԽԱՆԱՆՔ
34.
ԳՈՐԾԻՐ ՇԻՏԱԿ
36.
ՓԱՌՔ ՔԵԶ ՏԵ՛Ր, ՄԱՐԳԱՐԵԻ ՀԱՄԱՐ
38.
ԳԻՏԵՄ ԱՊՐՈԻՄ Է ՓՐԿԻՉՆ ԻՄ
40.
ՏԵՐ ԸՆԴ ՁԵԶ ՄԻՆՉԵՎ ՆՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈԻՄ
42.
ՈՎ ՀԱՅՐ ԻՄ
Հատուկ դեպքեր (Return to top)
44.
ՍԵՐ ՏԱՆ ՄԵՋ
46.
ԿԳՆԱՄ.ՈԻՐ ԿՈԻԶԵՍ ԴՈԻ, ՏԵՐ
48.
ԱՂՈԹԵՑԻ՞Ր ԴՈԻ
50.
ՓԱՌՔ ՏԱՆՔ ՄԱՐԴՈԻՆ
52.
ՀԵՌՈԻ, ՀԵՌՈԻ ԴԱՇՏԵՐՈԻՄ ՀՈԻԴԱՅԻ
53.
ԼՈԻՌ ԳԻՇԵՐ, ՍՈԻՐԲ ԳՒՇԵՐ
54.
ՔՐԻՍՏՈՍՆ ՀԱՐՅԱՎ
55.
ՀԻՍՈԻՍ ՀԱՐՅԱՎ
Մանկական երգեր (Return to top)
58.
ԱՍՏԾՈ ԶԱՎԱԿՆ ԵՄ
59.
ԳԻՏԵՄ ՀԱՅՐՍ ԱՊՐՈՒՄ Է
60.
ԵՐԲ ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՄ ՀԻՍՈՒՍԻ ՄԱՍԻՆ
61.
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ ՔԵԶԱՆԻՑ, ԹԱՆԿԱԳԻՆ ՀԱՅՐ
62.
ՏԵՐՆ ԻՆՁ ՄԻ ՏԱՃԱՐ ՊԱՐԳԵՎԵՑ
63.
ԲԱՐԻՆ ԻՆՁՆԻՑ ՊԻՏ ԳԱ
64.
ՃԻՇՏԸ ԳՈՐԾԻՐ
65.
ՈՍԿԵ ԹԵՐԹԵՐԸ
66.
ՑՈՒՅՑ ՏՈՒՐ ԻՆՁ , ՈՐ ԼՈՒՅՍՈՎ ՔԱՅԼԵՄ
67.
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video