Zions Sånger

Zions Sånger

Zions Sånger: En Samling af Utvalda Sånger för de Sista Dagars Heliges Möten, Söndagsskolor, Missionärsföreningar och Hemmet

Songs of Zion, Swedish.
Salt Lake City, Utah, USA; Chicago, Illinois, USA. Hugo D. E. Peterson.
1910. Only known edition. 209 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgonrodnans strålar träda

Full credits not available

2.
Kom, Zions frälsta skara

Full credits not available

3.
Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: Unknown

Other versions of this song:
Wake Up, Hear His Voice Sound

4.
Nu Efraims budskap kalla

Full credits not available

5.
Låt Zion i sin prakt stå fram

Full credits not available

6.
Den himmelska elden

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Other versions of this song:
The Spirit of God

7.
Banéret synes svinga

Full credits not available

8.
Fröjden eder, Zions söner

Full credits not available

9.
Härligt der är

Full credits not available

10.
Haf tröst, du Zion, Jesu brud!

Full credits not available

11.
Zions härolder

Full credits not available

12.
Ater kraftigt saltas jorden

Full credits not available

13.
Led oss fram

Full credits not available

14.
Nu Zions sol belyst vår jord

Full credits not available

15.
Lofven Gud med jubelsång!

Full credits not available

16.
Kom, alle I Guds män

Words: Thomas Davenport

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

17.
Vi glädjas och fröjdas

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

18.
Salems konungs prästadöme

Words: J. J. M. Bohn

Music: Unknown

Other versions of this song:
The Priesthood of Salem’s King

19.
Till polens kalla gränser

Full credits not available

20.
Nu Zions fana höjes

Full credits not available

21.
Se, jorden skall som Eden le!

Full credits not available

22.
Zions kämpar, rusten eder!

Full credits not available

23.
Jag är främling

Full credits not available

24.
Så kommen nu vänner

Full credits not available

25.
Stäm upp med jubelfröjd

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

Other versions of this song:
Ye Simple Souls Who Stray

26.
Gläd dig, Zion!

Full credits not available

27.
Min Gud är mitt ljus

Words: James L. Nicholson

Music: Unknown

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

28.
Gläd dig, o jord!

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

Other versions of this song:
Joy to the World

29.
Nu höras åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: Unknown

Other versions of this song:
We Meet Again in Sabbath School

30.
O Gud! Du själf förenat har

Full credits not available

Other versions of this song:
O God, You United the First Man and Woman

31.
Guds ängel nedsteg

Full credits not available

32.
Då Kristi kyrka

Full credits not available

33.
O Gud! Jag sof så tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: Unknown

Other versions of this song:
O God, I slept so safely

34.
Hälser nu Zion

Full credits not available

35.
Himlens Gud, vår Fader!

Full credits not available

36.
Evige Fader!

Full credits not available

37.
Stor Herren är, och till hans pris

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Other versions of this song:
Great Is the Lord

38.
Herren vill sitt frälsningsverk fullborda

Full credits not available

39.
Förlossar’n för Israel

Full credits not available

40.
Vår Gud! vi dig åkalla

Full credits not available

41.
Nu församlas vi

Full credits not available

42.
Kom, Israels äldste!

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Unknown

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

43.
Evigt förbund

Full credits not available

44.
Zion! när på dig jag tänker

Full credits not available

45.
Guds väg så ofta gömmer sig

Full credits not available

46.
Nar från nattligt hviloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: Unknown

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

47.
Så innerligt jag glädes

Full credits not available

48.
När få vi väl ses igen?

Full credits not available

49.
Närmare, Gud, till dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Unknown

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

50.
Fader vår, i himlen ofvan

Full credits not available

51.
Brutna äro mörkrets länker

Full credits not available

52.
O du Zion så ny

Full credits not available

53.
Nu farväl vi eder bjuda

Full credits not available

54.
Gud, som bor i himlen härligt

Full credits not available

55.
O min Fader, du som tronar

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Other versions of this song:
O My Father

56.
Stora dag!

Full credits not available

57.
O Herre! låt mig komma fram

Full credits not available

58.
Gå stolt på hafvets bölja

Full credits not available

59.
Vår Herre Zebaot!

Full credits not available

60.
Vi sjunga Zions sånger

Full credits not available

61.
O säg, hvad är sanning?

Words: John Jaques

Music: Unknown

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

62.
O hören, I släkten

Full credits not available

63.
Herrens folk sig skall förena

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Unknown

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

64.
En dag — o sälla ögonblick!

Full credits not available

65.
O Fader, låt mitt hjärta få

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: Unknown

Other versions of this song:
O Father, Let My Heart Receive

66.
Lofsjungen vår Frälsar’

Full credits not available

67.
När skall vår längtan ändas?

Full credits not available

68.
Saliga hopp!

Full credits not available

69.
Nu vi oss församle här

Full credits not available

70.
Är Gud för oss, hvem dristar

Full credits not available

71.
Kom, o du kungars Kung!

Full credits not available

72.
Morgonen upprinner så härlig

Full credits not available

73.
När skall vårt öga

Full credits not available

74.
Nu kom det bud

Full credits not available

75.
Pris Gud, från hvem hvart goda kom

Words: Thomas Ken

Music: Unknown

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

76.
Det är helt visst på tiden snart

Full credits not available

77.
O min Fader, du som tronar

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Other versions of this song:
O My Father

78.
Allmakts Gud

Full credits not available

79.
En sorgbetyngd och fattig man

Words: James Montgomery

Music: Unknown

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

80.
Sabbatsdagens helga stunder

Full credits not available

81.
Brist ut, o själ!

Full credits not available

82.
Då din lefnadsdag syns dyster

Full credits not available

83.
Fader vår, på ärans troner!

Full credits not available

84.
Messie Evangelio

Full credits not available

85.
Kommen alla, stora, små

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

86.
Kärleken är ljusets källa

Full credits not available

87.
Långt, långt härfrån

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

88.
Gör hvad är rätt

Full credits not available

89.
Hör män’skorna, så svärja de

Full credits not available

90.
I, jordens släkten

Full credits not available

91.
O sköna ljus

Full credits not available

92.
Herrens Zion, helga stad

Full credits not available

93.
Att Zion beredes

Full credits not available

94.
I, som i fast förening

Full credits not available

95.
Jesus, min Frälsare

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

Other versions of this song:
Guide Me to Thee

96.
Här mig trycker Babels tvång

Full credits not available

97.
O, bröder, låtom oss nu smila

Full credits not available

98.
Ack, lifvet blir en börda

Full credits not available

99.
När få vi väl ses igen?

Full credits not available

100.
Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott

Full credits not available

101.
O Helge And’, du himlaröst

Full credits not available

102.
Blomstra, som en rosengård

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Unknown

Other versions of this song:
Like a rose garden

103.
Lofva, o Zion, din Herre

Full credits not available

104.
Så lyft du nu ditt hufvud upp

Full credits not available

105.
Mottag, o Gud, den tack vi ge

Full credits not available

106.
Pris åt den man

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Other versions of this song:
Praise to the Man

107.
Till nordens pol betäckt med snö

Full credits not available

108.
Sin vagn Gud gör af skyar blå

Full credits not available

109.
Närmare, Herre, till dig

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

110.
O, hur härlig var ej stunden!

Full credits not available

111.
Med hvad är Lammets brud väl lik?

Full credits not available

112.
Jag tjänar Gud men’s jag är ung

Full credits not available

113.
Jag vet på hvem jag bygger

Full credits not available

114.
En grundval är lagd

Full credits not available

115.
Hvilken fröjd, o Gud, att äga

Full credits not available

116.
Sköna Zion, käckt du stanna!

Full credits not available

117.
Farväl, all jordisk ära!

Full credits not available

118.
Se, morgonstjärnan strålar klar

Full credits not available

119.
God morgon! mina vänner små

Full credits not available

120.
Tank ej, när till Zion I dragen

Full credits not available

121.
Upp, vak upp, min bard, ur dvalan!

Full credits not available

122.
I Kirtland, Zions tempel stod

Full credits not available

123.
O Gud, som ofvan bor

Full credits not available

124.
Jag har allt jag göra kan

Full credits not available

125.
Vi här nu församlade äre

Full credits not available

126.
Låt hvarje hjärta fröjdas

Full credits not available

127.
I skördemän, att skörda gån!

Full credits not available

128.
Glada vi se

Full credits not available

129.
I lifvets alla händelser

Full credits not available

130.
Skönt och härligt lifvet är

Full credits not available

131.
Jehova, himlens, jordens Gud!

Full credits not available

132.
När skyarna tjockna

Words: David Denham

Music: Unknown

133.
O, Zions land

Full credits not available

134.
Att bedja Gud, han själf oss bjöd

Full credits not available

135.
I morgonljusets gyllne glans

Full credits not available

136.
Skön är skogens dunkla gömma

Full credits not available

137.
Vänner, kom!

Full credits not available

138.
Skynda till skolan nu!

Full credits not available

139.
Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

140.
Fädernas Gud!

Full credits not available

141.
Zion tillväxer

Full credits not available

142.
I erinran om din smärta

Full credits not available

143.
För dig, o Fader, nu vi böja

Full credits not available

144.
Snart ligger bojan krossad

Full credits not available

145.
Helige Ande!

Full credits not available

146.
Möter sorger dig på vägen

Full credits not available

147.
Se en gång hur tiden går

Full credits not available

148.
Var välkommen, söndags morgon

Full credits not available

149.
O du salighetens klippa

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

150.
Kom, låt oss igen

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, Let Us Anew

151.
Tack Gud, att profeter du sänder

Words: William Fowler

Music: Unknown

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

152.
I vårt sköna Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

153.
Kom aldrig sent

Full credits not available

154.
När få vi möta dig?

Full credits not available

155.
Mann’ några i dalen mig sakna

Full credits not available

156.
Gode Gud, vår Fader

Full credits not available

157.
Säg mig ej i sorgfull timma

Full credits not available

158.
Hvad beslutades i himlen?

Full credits not available

159.
O, Fader i himlen

Full credits not available

160.
Låt den Hel’ge Andes stämma

Words: Edwin F. Parry

Music: Unknown

Trans.: C. A. Krantz (from English)

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

161.
Din vandring går ej alltid lätt

Full credits not available

162.
Kom, lyssna till Profetens röst!

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

163.
Han lefver, min Förlossare

Words: Samuel Medley

Music: Unknown

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

164.
Hvad ljus öfver griften

Full credits not available

165.
När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: Unknown

Other versions of this song:
When We This Time Intend

166.
Skördarne på fälten falla

Full credits not available

167.
Kom, I som älsken Gud

Full credits not available

168.
I dag, medan sol’n ler

Full credits not available

169.
Guds kyrka är vår klippeborg

Full credits not available

170.
Jord med tusen blommor små

Words: Thomas R. Taylor

Music: Unknown

Other versions of this song:
God Is Love

171.
Dyra barn, er Gud är nära

Full credits not available

172.
Låt ej ditt hjärta sörja

Full credits not available

173.
Den okända grafven

Full credits not available

174.
Herre, hör stormarna rasa

Words: Mary Ann Baker

Music: Unknown

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

175.
O min Jesus! jag vill bära

Full credits not available

176.
Hosianna

Full credits not available

177.
Jag har suckat och sörjt

Full credits not available

178.
En ängel ofvanfrån (Trio och Kör)

Full credits not available

179.
O Gud, gif akt på Zions sång

Full credits not available

180.
Förfäras ej du lilla hop!

Full credits not available

181.
Fader, uti Jesu namn

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: Unknown

Other versions of this song:
Father, in the Name of Jesus

182.
Tack Fader, tack, du sände Sonen!

Full credits not available

183.
Frimodig var för sannings sak

Full credits not available

184.
Hör, hur juleklockan ringer

Full credits not available

185.
Hur mörk den själ, som bunden är

Full credits not available

186.
Tack för sabbaten!

Full credits not available

187.
Vid dagens slut

Full credits not available

188.
Djupt sjunker skuggan

Full credits not available

189.
Gif oss rum

Full credits not available

190.
O bönestund, hur skön till mig

Words: William W. Walford

Music: Unknown

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

191.
Skola Zions söner vackla?

Full credits not available

192.
När till hemmet svalan far

Full credits not available

193.
Herrens stridsmän

Full credits not available

194.
Morgon mellan fjällen!

Full credits not available

195.
Min klippa af tillflykt

Full credits not available

196.
Glädje utan Gud ej finnes

Words: Johan Olof Wallin

Music: Unknown

Other versions of this song:
Only God can bring us gladness

197.
Jesu födelse

Words: Johan Olof Wallin

Music: Unknown

Other versions of this song:
Hail, Beautiful Morning Hour

198.
Då dagen flyr ifrån vår stad

Full credits not available

199.
Grafvens frid

Full credits not available

200.
Mötas vi en gång därhemma?

Full credits not available

201.
Välkommen, sköna dag!

Full credits not available

202.
Du, himlarnes Herre!

Full credits not available

203.
Vårt land, vårt land

Full credits not available

204.
Härliga land!

Full credits not available

205.
Hösten

Full credits not available

206.
Låt oss alla käckt gå på

Full credits not available

207.
Välsigna Gud, ditt folk!

Words: Emmeline B. Wells

Music: Unknown

Other versions of this song:
Our Mountain Home So Dear

208.
America

Full credits not available

209.
Vår profet

Full credits not available