Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Thánh Ca

Provisional Hymnbook, Vietnamese.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1972. 1975 Edition. 56 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 883.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .V67 1975 (Special Collections)

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

3. Bức Thành Kiên Cố

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

10. Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

31. Ban Mai Thức Giấc

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

27. Hãy Làm Điều Tốt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

14. « Đi Cùng Với Ta »

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

47. Cha Luôn Bên Anh

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

41. Cha Thiên Thượng Chúng Con Tin

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

49. Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

61. Ngài Phục Sinh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

58. Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

8. Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

66. Căn Cơ Vững Chắc Thay

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

79. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

80. Tôi Cảm Kích Vô Cùng

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

68. Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

84. Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi

Words: Charles Wesley

Music: Simeon B. Marsh

94. Hãy Nói Với Nhau Dịu Dàng

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

98. Nào Tiến Lên

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

90. Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

103. Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

105. Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

110. Chọn Điều Ngay

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

112. Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

113. Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

120. Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

121. Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

51. Xin Ở Cùng Tôi

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

122. Ngày Gần Tàn Rồi

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

44. Vinh Hiển Chứa Trên Cao

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

70. Phước Nguyện Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

124. Càng Gần Chúa Hơn

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

125. Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

129. Hỡi Môn Đố Trung Tín

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

147. Ca Khen Người

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

148. Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

160. Đêm Huy Hoang

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

161. Ta Hát Khúc Chia Tay

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

221. Trên Thập Tự

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

165. Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

166. Giờ Tôi Cầu Xin

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

169. Tươi Đẹp Khắp Nơi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

170. Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

172. Giờ Phút Yên Tịnh

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

174. Ánh Thái Dương Trong Hôn Tôi

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

179. Bình Minh Đang Lên

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

188. Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

178. Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

193. Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

195. Đấng Cứu Chuộc

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

196. Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

217. Tháng Lễ Tưởng Niệm Ngài

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

202. Trên Sóng Đời

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

201. Xa Xa Có Một Đồi Xanh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

213. Thần Linh Cha Như Lửa Hồng

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

214. Praise God From Whom All Blessings Flow

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

46. Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x