Thánh Ca

Thánh Ca

Provisional Hymnbook, Vietnamese.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1972. 1975 Edition. 56 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
3.
Bức Thành Kiên Cố
10.
Ngày Nay Chúa Phục Sinh
31.
Ban Mai Thức Giấc
27.
Hãy Làm Điều Tốt
14.
« Đi Cùng Với Ta »
47.
Cha Luôn Bên Anh
41.
Cha Thiên Thượng Chúng Con Tin
49.
Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi
61.
Ngài Phục Sinh
58.
Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?
8.
Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu
66.
Căn Cơ Vững Chắc Thay
79.
Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
80.
Tôi Cảm Kích Vô Cùng
68.
Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao
84.
Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi
94.
Hãy Nói Với Nhau Dịu Dàng
98.
Nào Tiến Lên
90.
Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do
103.
Chúa Là Sự Sáng Của Tôi
105.
Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về
110.
Chọn Điều Ngay
112.
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!
113.
Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình
120.
Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa
121.
Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi
51.
Xin Ở Cùng Tôi
122.
Ngày Gần Tàn Rồi
44.
Vinh Hiển Chứa Trên Cao
70.
Phước Nguyện Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng
124.
Càng Gần Chúa Hơn
125.
Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu
129.
Hỡi Môn Đố Trung Tín
147.
Ca Khen Người
148.
Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
160.
Đêm Huy Hoang
161.
Ta Hát Khúc Chia Tay
221.
Trên Thập Tự
165.
Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ
166.
Giờ Tôi Cầu Xin
169.
Tươi Đẹp Khắp Nơi
170.
Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con
172.
Giờ Phút Yên Tịnh
174.
Ánh Thái Dương Trong Hôn Tôi
179.
Bình Minh Đang Lên
188.
Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta
178.
Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con
193.
Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát
195.
Đấng Cứu Chuộc
196.
Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri
217.
Tháng Lễ Tưởng Niệm Ngài
202.
Trên Sóng Đời
201.
Xa Xa Có Một Đồi Xanh
213.
Thần Linh Cha Như Lửa Hồng
214.
Praise God From Whom All Blessings Flow
46.
Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video