Сборник детски песни

Сборник детски песни на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

Children’s Songbook, Bulgarian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 117 songs.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.
PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Моят Небесен Отец(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Чедо на Бога съм

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Децата по целия свят

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Детска молитва

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Аз знам, че Бог е жив

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Благодаря, мили Отче

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Благоговея пред Теб, Татко

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Скромно и тихичко

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Почитта е любов

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Ще съм почтителен

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Може ли малко дете?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Татко Небесен, благодарим Ти

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Моят Небесен Отец ме обича

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Да сме здрави и силни (Пеене в кръг)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Прекланяме глави

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Спасителят(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Той изпрати Своя Син

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Когато Иосиф тръгна за Витлеем

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Звезди блещукат във нощта

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Някога във скромен обор

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Далече във ясла

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Приспивна песен на Мария

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Тихичко, мой малък

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Рождество Христово

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. И Исус някога бил е малко дете

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Чета чудни разкази от древността

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. О, разкажи ми за Исус

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Исус, наш приятел любим

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Исус иска лъч слънчев да бъда

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Исус казва ни да обичаме всеки

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Да бъда като Исус

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Аз чувствам любовта на Спасителя

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Исус възкръсна

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Живее ли Исус отново?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Когато Той се върне пак

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Църквата на Исус Христос

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Евангелието(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Вяра

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Татко, бъди с мен!

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Когато се кръстя

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Кръщението

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Светият Дух

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Златна пролет е сега

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Следвай пророка

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Възстановено е свещеничеството!

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Златните плочи

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Разкази от Книгата на Мормон

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Книгите в Книгата на Мормон

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Смелостта на Нефи

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Търси, мисли и моли се

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Търсете Господ отрано

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Божиите заповеди спазвай!

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Учи ме да ходя в светлина

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Бърз, послушен съм

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Аз искам да живея съгласно Евангелието

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Подари ми Бог чудесен храм

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. В обич живейте

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Кажи ми, скъпи Господи

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Където любовта цари

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Ще ходя с Теб

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Предан бъди

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Правдата пази!

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Избери правилния начин

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Доброто започва от мен

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Като светеща звезда съм

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Ще бъда смел

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Ще следвам Божия план

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Подготвен млад мъж

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Аз искам мисионер да съм сега

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Знам, призован ще съм на мисия

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Ще занесем на света Неговата истина (Армията на Еламан)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. От небесния ни Цар избрани

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Блести, светлина!

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Дом и семейство(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Заедно семействата могат да са във вечността

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Да видя храма, искам

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Семейна история да направим

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Семейна молитва

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Защото любов цари

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Щастливо семейство

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Събота

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Най-свято име

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Мамо, обичам те!

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Мила мамо

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Щастливи сме, когато помагаме

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Разхождам се често

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Татко у дома щом се прибере

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Татко, моят приятел

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Моята баба

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Когато дядо дойде

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Пей по пътя към дома

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Развлечения и дейности(Return to top) Information Church Links Download Media

116. “Давай”, казва малкото поточе

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Дъжд вали навсякъде

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Цъфнали пуканки

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Малки семенца бързо се събуждат

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Какво правиш през лятото?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Имахме си снежен човек

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Светът е прекрасен

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Светът е любящ

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Извиси гласа си и запей

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Ако ти щастлив си

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Моите две мънички ръце

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Свръзки здрави

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Усмивките

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Глава, раменца, коленца, пръсти на крачка

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Весело е и забавно

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Здравей, песен!

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Нашите най-важни цветове

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Мъдрият мъж и глупавият мъж

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Имал си рожден ден (Пеене в кръг)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Честит рожден ден!

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Избрани песни(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Песен за ръчната количка

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. И децата пионери пяха, докато вървяха

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Пионер да си!

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. От Бога ангел

Words: Anna Johnson

Music: A. Laurence Lyon

140. Великденска осанна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

142. За ръце се държим

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

144. Моите добри дела

Words: L. Clair Likes

Music: Vanja Y. Watkins

146. Да бъда кръстен

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

147. Когато Исус бе кръстен

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

148. Възстановената истина

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x