Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Thánh Ca

Provisional Hymnbook, Vietnamese.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1972. 1993 Edition (last known). 98 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .V67 1993 (Special Collections)

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Thần Linh Cha Như Lửa Hồng

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Truth Eternal

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Cao Trên Đỉnh Núi

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Đấng Cứu Chuộc

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Y Sơ Ra Ên, Chúa Đang Kêu Gọi

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

19. Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

21. Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

26. Ồ, Trời Thật Đẹp Một Buổi Sáng Kia

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

27. Ca Khen Người

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

29. Người Bộ Hành Khốn Khổ

Words: James Montgomery

Music: George Coles

30. Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu

Words: William Clayton

Music: English folk song

52. Bình Minh Đang Lên

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

58. Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

67. Vinh Hiển Chứa Trên Cao

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

68. Bức Thành Kiên Cố

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

85. Căn Cơ Vững Chắc Thay

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

86. Lớn Bấy Duy Ngài

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

89. Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

95. Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

96. Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

97. Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

98. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

100. Càng Gần Chúa Hơn

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

102. Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

104. Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

109. Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

116. « Đi Cùng Với Ta »

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

117. Hãy Đến Cùng Giê Su

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

130. Hãy Luôn Khiêm Nhường

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

131. Cần Nhiều Thánh Thiện Nơi Tôi

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

134. Tôi Tin Nơi Ky Tô

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

135. My Redeemer Lives

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

136. Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

137. Testimony

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

140. Ban Mai Thức Giấc

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

141. Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

142. Giờ Tôi Cầu Xin

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

144. Giờ Phút Yên Tịnh

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

147. Đẹp Thay Công Việc Của Chúa

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

148. Sabbath Day

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

152. Cha Luôn Bên Anh

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

156. Ta Hát Khúc Chia Tay

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

159. Ngày Gần Tàn Rồi

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

163. Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

166. Xin Ở Cùng Tôi

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

170. Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Tôi Cầu

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

172. Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

174. Tháng Lễ Tưởng Niệm Ngài

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

175. Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

180. Cha Thiên Thượng Chúng Con Tin

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

182. Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

184. Trên Thập Tự

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

187. Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

191. Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

192. He Died! The Great Redeemer Died

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

193. Tôi Cảm Kích Vô Cùng

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

194. Xa Xa Có Một Đồi Xanh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

195. Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

196. Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

199. Ngài Phục Sinh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

200. Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

202. Hỡi Môn Đố Trung Tín

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

204. Đêm Huy Hoang

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

208. Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

212. Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

213. The First Noel

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

219. Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

220. Chúa Hỡi, Con Xin Bước Theo Ngài

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

221. Tấm Lòng Yêu Mến Của Đấng Chăn Lành

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

222. Xin Chúa Nghe Thấu Lời Con

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

223. Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

224. I Have Work Enough to Do

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

227. Ánh Thái Dương Trong Hôn Tôi

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

232. Hãy Nói Với Nhau Dịu Dàng

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

237. Hãy Làm Điều Tốt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

238. Behold Thy Sons and Daughters, Lord

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

239. Chọn Điều Ngay

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

240. Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

241. Trên Sóng Đời

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

243. Nào Tiến Lên

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

245. This House We Dedicate to Thee

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Frank W. Asper

249. Ơn Kêu Gọi Phục Vụ

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

270. Nơi Tôi Đi Có Thể Sông Núi Hiểm Trở

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

271. Oh, Holy Words of Truth and Love

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

272. Này Lẽ Thật Là Gì?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

273. Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

274. The Iron Rod

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

282. Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

292. Hỡi Cha Yêu Mến

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

294. Tươi Đẹp Khắp Nơi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

301. Tôi Là Con Đức Chúa Cha

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

302. Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

304. Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

305. Ánh Sáng Thiêng Liêng

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

308. Hãy Yêu Mến Đồng Loài

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

333. High on the Mountain Top (Men’s Choir)

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

334. I Need Thee Every Hour (Men’s Choir)

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x