Thánh Ca

Provisional Hymnbook, Vietnamese.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1972. 1993 Edition. 98 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .V67 1993 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99sVIE 1993; M285.2 H99sVIE 1993?

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Thần Linh Cha Như Lửa Hồng

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Truth Eternal

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Cao Trên Đỉnh Núi

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Đấng Cứu Chuộc

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

7. Y Sơ Ra Ên, Chúa Đang Kêu Gọi

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

19. Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

21. Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

26. Ồ, Trời Thật Đẹp Một Buổi Sáng Kia

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

27. Ca Khen Người

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

29. Người Bộ Hành Khốn Khổ

Words: James Montgomery

Music: George Coles

30. Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu

Words: William Clayton

Music: English folk song

52. Bình Minh Đang Lên

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

58. Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

67. Vinh Hiển Chứa Trên Cao

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

68. Bức Thành Kiên Cố

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

85. Căn Cơ Vững Chắc Thay

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

86. Lớn Bấy Duy Ngài

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

89. Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

95. Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

96. Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

97. Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

98. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

100. Càng Gần Chúa Hơn

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

102. Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

104. Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

109. Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

116. « Đi Cùng Với Ta »

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

117. Hãy Đến Cùng Giê Su

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

130. Hãy Luôn Khiêm Nhường

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

131. Cần Nhiều Thánh Thiện Nơi Tôi

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

134. Tôi Tin Nơi Ky Tô

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

135. My Redeemer Lives

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

136. Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

137. Testimony

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

140. Ban Mai Thức Giấc

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

141. Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

142. Giờ Tôi Cầu Xin

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

144. Giờ Phút Yên Tịnh

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

147. Đẹp Thay Công Việc Của Chúa

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

148. Sabbath Day

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

152. Cha Luôn Bên Anh

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

156. Ta Hát Khúc Chia Tay

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

159. Ngày Gần Tàn Rồi

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

163. Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

166. Xin Ở Cùng Tôi

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

170. Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Tôi Cầu

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

172. Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

174. Tháng Lễ Tưởng Niệm Ngài

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

175. Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

180. Cha Thiên Thượng Chúng Con Tin

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

182. Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

184. Trên Thập Tự

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

187. Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

191. Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

192. He Died! The Great Redeemer Died

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

193. Tôi Cảm Kích Vô Cùng

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

194. Xa Xa Có Một Đồi Xanh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

195. Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

196. Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

199. Ngài Phục Sinh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

200. Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

202. Hỡi Môn Đố Trung Tín

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

204. Đêm Huy Hoang

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

208. Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

212. Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

213. The First Noel

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

219. Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

220. Chúa Hỡi, Con Xin Bước Theo Ngài

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

221. Tấm Lòng Yêu Mến Của Đấng Chăn Lành

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

222. Xin Chúa Nghe Thấu Lời Con

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

223. Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

224. I Have Work Enough to Do

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

227. Ánh Thái Dương Trong Hôn Tôi

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

232. Hãy Nói Với Nhau Dịu Dàng

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

237. Hãy Làm Điều Tốt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

238. Behold Thy Sons and Daughters, Lord

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

239. Chọn Điều Ngay

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

240. Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

241. Trên Sóng Đời

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

243. Nào Tiến Lên

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

245. This House We Dedicate to Thee

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Frank W. Asper

249. Ơn Kêu Gọi Phục Vụ

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

270. Nơi Tôi Đi Có Thể Sông Núi Hiểm Trở

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

271. Oh, Holy Words of Truth and Love

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

272. Này Lẽ Thật Là Gì?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

273. Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

274. The Iron Rod

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

282. Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

292. Hỡi Cha Yêu Mến

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

294. Tươi Đẹp Khắp Nơi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

301. Tôi Là Con Đức Chúa Cha

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

302. Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

304. Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

305. Ánh Sáng Thiêng Liêng

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

308. Hãy Yêu Mến Đồng Loài

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

333. High on the Mountain Top (Men’s Choir)

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

334. I Need Thee Every Hour (Men’s Choir)

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x