Vaikiškų dainelių knyga

Children’s Songbook, Lithuanian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 118 songs.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Mano Dangiškasis Tėvas(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Dievo vaikas aš

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Kai baigias pasaulio kraštuos diena

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Vaiko malda

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Žinau, kad Tėvas gyvena

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Tau, Dangiškas Tėve

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Žengęs į Tavus namus

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Švelniai ir pagarbiai

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Gerbt — tai daugiau, nei vien tyliai sėdėti

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Aš stengsiuos būti pagarbus

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Kaip vaikelis toks kaip aš?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Ačiū mūsų Tėvui

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Žinau, Tėvas myli mane

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Už kūną, maistą ir jėgas (Rondo)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Nulenkiam galvas pagarbiai

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Gelbėtojas(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Jis siuntė savo Sūnų

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Kai Juozapas Betliejun ėjo

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Žvaigždės švietė

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Kartą kukliame tvartely

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Nėra prakartėlė lovelė minkšta

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Marijos lopšinė

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Nurimk, mažutėli

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Metas artėja Kalėdų puikus

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Ir Jėzus buvo kadais kaip tu

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Kadaise, kai Jėzus gyveno tarp mūs

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Papasakok man apie Jėzų

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Jėzus mūsų draugas

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Jėzus nori, kad būčiau Jo spindulys

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Jėzus mokė mylėti visus

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Aš stengiuosi būt kaip Jėzus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Jo meilę aš jaučiu

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Jėzus prisikėlė

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Ar tikrai Jėzus vėl gyvas?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Kasžin, kai Jis ir vėl ateis

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Jėzaus Kristaus Bažnyčia

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Evangelija(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Tikėjimas

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Tėve, padėki

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Per krikštą

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Krikštas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Šventoji Dvasia

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Nuostabų pavasarį

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Pranašu seki

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Kunigystė sugrąžinta

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Aukso lakštai

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Mormono Knygos pasakojimai

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Mormono Knygoje yra

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Nefio drąsa

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Ištirk, apmąstyk ir melskis

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Ieškosiu aš Viešpaties kuo anksčiau

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Vykdyk įsakymus

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Greit paklusiu aš

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Aš noriu

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Viešpats davė man šventyklą

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Kaip jus mylėjau

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Dieve brangus, prašau man pasakyk

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Kur meilė, tenai ir Dievas

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Aš bendrausiu su tavim

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Doras išlik

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Gink, kas teisu

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Pasirinki, kas teisu

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Gėrio pradžia — many

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Spindžiu lyg žvaigždutė skaisčioji

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Būsiu uolus tarnas

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Vykdysiu Tėvo planą

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Pasiruošęs kaip jaunas karys

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Aš noriu vykdyt misiją tuojau

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Aš noriu misijoj tarnauti

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Visi išgirs tiesą Jo (Helamano armija)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Pašaukti tarnauti

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Šviesiu

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Namai ir šeima(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Šeimą čia žemėje turiu

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Norėčiau į šventyklą

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Aš renku žinias apie protėvius

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Šeimos malda

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Meilė kalba čia

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Laiminga šeima

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Šeštadienis

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Brangiausi vardai

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Mama, aš myliu tave

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Mama, myliu aš tave

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. O koks džiaugsmas padėti

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Dažnai pasivaikščiot einu aš į pievą

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Tėčio sutikimas

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Man tėtis draugas

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Senelė

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Kada ateina senelis

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Džiugiai dainuok

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Smagus ir aktyvus gyvenimas(Return to top) Information Church Links Download Media

116. „Duok“, — sakė upeliuks

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Lietūs lyja iš dausų

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Kukurūzų spragėsiai

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Štai sėklelės miega

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. O ką tu veiki per vasarą?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Buvo sniego senis

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Manau, pasaulis yra šlovingas ir nuostabus

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Džiaugiuosi pasauly

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Pakelk savo balsą, dainuok

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Jei smagu draugų būrely

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Turiu dvi mažas rankeles

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Lankstai

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Šypsokis

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Ausys, strėnos, keliai, pėdos

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Smagu

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Pasveikinimo daina

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Pradinukų trispalvė

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Išmintingas žmogus ir kvailas žmogus

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Gimtadienio sveikinimas (Rondo)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Gimtadienio palinkėjimas

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Papildomos dainos(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Keliautojų su vežimėliais daina

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Ir pionierių vaikai dainavo

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Kad pionierium būt

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Namai

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

140. Aš danguje gyvenau

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

141. Nes jo vaikas esu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

142. Jeigu Viešpats čia stovėtų

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

143. Šeima

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Richard Clinger

144. Velykų osana

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

146. Dievo žodžio galia

Words: Clive Romney

Music: Clive Romney

148. Sakramentas

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x