Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Vaikiškų dainelių knyga

Children’s Songbook, Lithuanian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 118 songs.

Availability

Church music website: Link.
Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Mano Dangiškasis Tėvas(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Dievo vaikas aš

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Kai baigias pasaulio kraštuos diena

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Vaiko malda

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Žinau, kad Tėvas gyvena

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Tau, Dangiškas Tėve

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Žengęs į Tavus namus

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Švelniai ir pagarbiai

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Gerbt — tai daugiau, nei vien tyliai sėdėti

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Aš stengsiuos būti pagarbus

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Kaip vaikelis toks kaip aš?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Ačiū mūsų Tėvui

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Žinau, Tėvas myli mane

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Už kūną, maistą ir jėgas (Rondo)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Nulenkiam galvas pagarbiai

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Gelbėtojas(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Jis siuntė savo Sūnų

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Kai Juozapas Betliejun ėjo

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Žvaigždės švietė

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Kartą kukliame tvartely

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Nėra prakartėlė lovelė minkšta

Words: Martin Luther

Music: Charles H. Gabriel

28. Marijos lopšinė

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Nurimk, mažutėli

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Metas artėja Kalėdų puikus

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Ir Jėzus buvo kadais kaip tu

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Kadaise, kai Jėzus gyveno tarp mūs

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Papasakok man apie Jėzų

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Jėzus mūsų draugas

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Jėzus nori, kad būčiau Jo spindulys

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Jėzus mokė mylėti visus

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Aš stengiuosi būt kaip Jėzus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Jo meilę aš jaučiu

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Jėzus prisikėlė

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Ar tikrai Jėzus vėl gyvas?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Kasžin, kai Jis ir vėl ateis

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Jėzaus Kristaus Bažnyčia

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Evangelija(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Tikėjimas

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Tėve, padėki

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Per krikštą

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Krikštas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Šventoji Dvasia

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Nuostabų pavasarį

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Pranašu seki

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Kunigystė sugrąžinta

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Aukso lakštai

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Mormono Knygos pasakojimai

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Mormono Knygoje yra

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Nefio drąsa

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Ištirk, apmąstyk ir melskis

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Ieškosiu aš Viešpaties kuo anksčiau

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Vykdyk įsakymus

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Greit paklusiu aš

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Aš noriu

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Viešpats davė man šventyklą

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Kaip jus mylėjau

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Dieve brangus, prašau man pasakyk

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Kur meilė, tenai ir Dievas

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Aš bendrausiu su tavim

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Doras išlik

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

81. Gink, kas teisu

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Pasirinki, kas teisu

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Gėrio pradžia — many

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Spindžiu lyg žvaigždutė skaisčioji

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Būsiu uolus tarnas

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Vykdysiu Tėvo planą

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Pasiruošęs kaip jaunas karys

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Aš noriu vykdyt misiją tuojau

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Aš noriu misijoj tarnauti

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Visi išgirs tiesą Jo (Helamano armija)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Pašaukti tarnauti

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Šviesiu

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Namai ir šeima(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Šeimą čia žemėje turiu

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Norėčiau į šventyklą

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Aš renku žinias apie protėvius

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Šeimos malda

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Meilė kalba čia

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Laiminga šeima

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Šeštadienis

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Brangiausi vardai

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Mama, aš myliu tave

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Mama, myliu aš tave

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. O koks džiaugsmas padėti

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Dažnai pasivaikščiot einu aš į pievą

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Tėčio sutikimas

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Man tėtis draugas

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Senelė

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Kada ateina senelis

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Džiugiai dainuok

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Smagus ir aktyvus gyvenimas(Return to top) Information Church Links Download Media

116. „Duok“, — sakė upeliuks

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Lietūs lyja iš dausų

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Kukurūzų spragėsiai

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Štai sėklelės miega

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. O ką tu veiki per vasarą?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Buvo sniego senis

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Manau, pasaulis yra šlovingas ir nuostabus

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Džiaugiuosi pasauly

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Pakelk savo balsą, dainuok

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Jei smagu draugų būrely

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Turiu dvi mažas rankeles

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Lankstai

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Šypsokis

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Ausys, strėnos, keliai, pėdos

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Smagu

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Pasveikinimo daina

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Pradinukų trispalvė

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Išmintingas žmogus ir kvailas žmogus

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Gimtadienio sveikinimas (Rondo)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Gimtadienio palinkėjimas

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Papildomos dainos(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Keliautojų su vežimėliais daina

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Ir pionierių vaikai dainavo

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Kad pionierium būt

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Namai

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

140. Aš danguje gyvenau

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

141. Nes jo vaikas esu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

142. Jeigu Viešpats čia stovėtų

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

143. Šeima

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Richard Clinger

144. Velykų osana

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

146. Dievo žodžio galia

Words: Clive Romney

Music: Clive Romney

148. Sakramentas

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x