Tusipese a Tamaiti

Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

Children’s Songbook, Samoan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. 2010 Edition (current). 119 songs.

9/96 English approval; 9/96 translation approval. Book © 1996.

Availability

Church History Library: M285.25 C5365SAM 2010

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.
PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

O Lo‘u Tama Faalelagi(Return to top) Information Church Links Download Media

2. O Au O Se Atalii o le Atua

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Tamaiti i le Lalolagi Atoa

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. O Le Tatalo A Le Tamaititi

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Ua Ou Iloa o Soifua Lo‘u Tama

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Ou Te Faafetai Ia Te Oe, Le Tama e

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Tama, O le a ou Filemu

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Ia Migao Filemu

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Faaaloalo o le Alofa Lea

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. O Le a Ou Taumafai ia Faaaloalo

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. E Mafai e se Tamaititi Pei o A‘u?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Faafetai I Lo Tatou Tama

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. E Alofa Lo‘u Tama Faalelagi Ia Te A‘u

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Mo le Malosi ma le Maloloina (Faataamilo)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Matou Te Ifo Atu

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

O Le Faaola(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Na Ia Auina Mai Lona Alo

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Ina Ua Alu Iosefa I Peteleema

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. O Fetu na Pupula

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Sa I ai I Le Fale O Manu

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. I Se Fale o Manu

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Pese Faamoe Pepe a Maria

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Ia Filemu Pepe

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Pese O Le Kerisimasi

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Sa Tamaititi o Iesu

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Ou Te Mafaufau I Lena Tala Manaia

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Tau Mai Tala Ia Iesu

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Iesu O La Tatou Uo Pele

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. E Manao Iesu Ia Ou Fai ma Sulu

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Fetalai Mai Iesu e Alofa i Tagata Uma

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. O Loo Ou Taumafai e Avea e Pei o Iesu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Le Alofa o lou Faaola

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Ua Toetu Iesu

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Pe Na Toe Soifua Moni Mai ea Iesu?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Pe A Ia Toe Afio Mai

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. O Le Ekalesia A Iesu Keriso

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

O le Talalelei(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Faatuatua

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Fesoasoani Mai Ia Te A‘u Tama Pele

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Pe A Ou Papatiso

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Papatisoga

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. O Le Agaga Paia

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. I Se Taeao Manaia

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Mulimuli i le Perofeta

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Ua Toe Fuatai Mai Le Perisitua

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. O Papatusi Auro

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Tala o le Tusi a Mamona

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. O Tusi I Le Tusi A Mamona

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Lototele o Nifae

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Saili, Mafaufau Loloto, ma Tatalo

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Saili Vave Le Alii

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Tausi Poloaiga

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Aoao Mai Ia Ou Savali I Le Malamalama

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. E vave Ona Ou Usita‘i

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Ou Te Fialola i le Talalelei

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Ia Tuu Mai E Le Alii Se Malumalu

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Ia Fealofani

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Ta‘u Mai Ia Te A‘u Le Alii E

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. A I Ai Le Alofa

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Ou te Savali ma Oe

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Ia Fai Le Mea Tonu

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Tu Mo Le Mea Tonu

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Filifili Le Ala Sa‘o

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. O Le Agalelei e Amata Ia Te A‘u

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. E Pei A‘u o se Fetu

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. O Le a Ou Lototoa

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. O Le a Ou Mulimuli I Le Fuafuaga a le Atua

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. O Se Tama Talavou Ua Saunia

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Ou Te Fia Avea Nei Ma Faifeautalai

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Faamoemoe Latou Te Valaau Au i Le Misiona

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Matou Te Aumaia Le Upu Moni I Le Lalolagi (Autau a Helamana)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Tofia e Auauna

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Susulu Pea

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Fale ma le Aiga(Return to top) Information Church Links Download Media

98. E Mafai Ona Faavavau Aiga

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Ou Te Fia Vaai i le Malumalu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Talafaasolopito—O Lea Ou Te Faia

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Tatalo a le Aiga

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. O Loo Tautalagia Iinei Le Alofa

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. O Se Aiga Fiafia

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Ao Toonai

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. O Igoa Pele

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Tina Ou te Alofa Ia Te Oe

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Tina Pele

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Pe A Tatou Fesoasoani

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Ou Te Alu Soo

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Ua Foi Mai Tama

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Lo‘u Tama

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. “Tina Matua”

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Pe A Sau Tama Matua

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Pese A‘o E alu I Le Fale

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Gaoioiga ma Mea Malie(Return to top) Information Church Links Download Media

116. “Foai” O Si Auvai Lea

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Ua Timu Faasauatoa

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Fua o le Vavae

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Fatu Laiti O Loo taatitia Pea

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. O a Au Mea e Fai i le Taumafanafana?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. “Sa I Ai Se Tamaloa Aisa”

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Ou Te Manatu e Manaia Le Lalolagi

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. E Matagofie le Lalolagi

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Sii Lou Leo Ma Pese

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Afai ua e Fiafia

Words: Anon.

Music: Anon.

126. E I ai O‘u Lima Laiti e Lua

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Taofi

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Ataata

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Ulu, Tauau, Tuli ma Tamaivae

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Mea Malie e Fai

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Pese Faatalofa

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Lanu A Le Peraimeri

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Tagata Poto ma le Tagata Valea

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. O Lou Aso Fanau (Faataamilo)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Manuia Lou Aso Fanau

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Pese Filifilia(Return to top) Information Church Links Download Media

136. O Le Pese I Le Taavaletoso

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Sa Pepese Tamaiti Paionia A‘o Latou Savavali

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Ina Ia Avea Ma Se Paionia

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Sopoia le Fanua Laugatasi

Words: Mary B. Weekes

Music: Folk song

140. Fanau Paionia Laiti (Faataamilo)

Words: A. Laurence Lyon

Music: A. Laurence Lyon

141. O Le Samoa Fiafia

Words: Bret Harte

Music: Swiss folk tune

142. O Mai Tamaiti ia Tatou Vivii

Words: Lula Greene Richards

Music: Ebenezer Beesley

144. Pese a Leoleo Mamoe

Words: Czeck folk tune

Music: Czech folk tune

145. Ua Aulia Manuia Le Tausaga Fou

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

146. Matagofie Mea Uma

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

147. Lua Mata Laiti

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

148. Tamaiti e Pepese Nei

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x