Zpěvník pro děti

Zpěvník pro děti

Zpěvník pro děti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Children’s Songbook, Czech.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2017. Only known edition. 118 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Můj Nebeský Otec (Return to top)
2.
Já Boží dítě jsem
4.
Děti po celičkém světě
6.
Modlitba dítěte
8.
Že v nebi Otce mám
9.
Drahý Otče, slyš píseň mou
10.
Otče, uctivý chci být
11.
Uctivě, v tichosti
12.
Uctivost znamená v lásce Ho mít
13.
Chci být uctivý
14.
Jak jen někdo jako já?
15.
Tobě, Otče, díky
16.
Vím, že mne Bůh miluje
18a.
Za zdraví, sílu (Kánon)
18b.
Před modlitbou se ztišíme
Spasitel (Return to top)
20.
Syna svého poslal k nám
22.
Když Jozef do Betléma jel
24.
Hvězdičky se rozzářily
25.
Vánoce to první byly
26.
Do jeslí ve stáji
28.
Mariina ukolébavka
30.
Už potichu hajej, andílku
32.
Píseň o narození Páně
34.
Malým dítětem i Ježíš jednou byl
35.
O nádherném příběhu rád přemýšlím
36.
O Ježíšovi vyprávěj
37.
Přítelem je nám Ježíš
38.
Ježíš by chtěl, abych zářil
39.
Mějte rádi každého
40.
Mým příkladem je Pán Ježíš
42.
Spasitel rád mě má
44.
Ježíš vstal z mrtvých
45.
Vím, že Ježíš z mrtvých vstal
46.
Až Pán se jednou vrátí
48.
Církev Ježíše Krista
Evangelium (Return to top)
50.
Víra
52.
Pomoz mi, Otče
53.
Křest vodou mě očistí
54.
Křest
56.
Duch Svatý
57.
V nádherný den jarní
58.
Následuj proroka
60.
O Znovuzřízení
61.
Zlaté desky
62.
Příběhy v Knize Mormonově
63.
Knihy v Knize Mormonově
64.
Nefiova odvaha
66.
V písmech bádám
67.
Již v mládí se naučím Pána znát
68.
Dbej přikázání
70.
Nauč mě, jak ve světle kráčet mám
71.
Rychle poslechnu
72.
Mám rád evangelium
73.
Od Pána jsem chrám dostal
74.
Já miloval vás
75.
Kéž bych Tvou vůli znal
76.
Tam, kde je láska
78.
Já chci jít s tebou
80.
Správně zkus žít
81.
Stůj za pravdou
82.
Zvol vždy správně
83.
Musím být laskavý
84.
Jako hvězdička
85.
Budu statečný
86.
Věrně následuji Boží plán
88.
Mladý, však připraven
90.
Já misionářem už teď chci být
91.
Já toužím sloužit na misii
92.
Vydávejme svědectví o pravdě (Helamanova armáda)
94.
Povoláni sloužit
96.
Září světlo mé
Domov a rodina (Return to top)
98.
Rodiny mohou být spolu navždy
99.
Tak rád se dívám na chrám
100.
Rodinná historie
101.
Rodinná modlitba
102.
Láska tu přebývá
104.
Šťastná rodina
105.
Sobota
106.
Moji nejdražší
107.
Maminko, mám tě opravdu rád
108a.
Maminko má nejdražší
108b.
Když pomáháme
109.
Jak rád se procházím
110.
Tatínek už je tady!
111.
Můj tatínek
112.
Babička
113.
Když zavítá k nám dědeček
114.
Když si cestou zpívám
Zábava a různé činnosti (Return to top)
116.
„Dej,“ říká potůček
117.
Prší všude kolem nás
118.
Popkorn puká
119.
Semínka
120.
Co děláváš v létě?
121.
Sněhulák
122.
Myslím, že svět je nádherný
123.
Svět kolem mě krásný je
124.
Zvesela zpívej si
125.
Kdo je šťastný
126.
Ruce mé maličké
127.
Klouby
128.
Úsměv
129a.
Hlava, ramena, kolena, palce
129b.
Zábava
130.
Uvítací písnička
131.
Barvy našich Primárek
132.
Moudrý muž a hloupý muž
133.
Narozeniny (Kánon)
134.
Hodně štěstí
Vybrané písně (Return to top)
136.
Píseň o ručních vozících
137.
Děti pionýrů si zpívaly, když šly dál
138.
Když pionýr chci být
139.
Až pokřtít se dám
140.
Síla písem
142.
Rodina je Boží dar
144.
Má věčná rodina
145.
Znovuzřízená pravda
146.
Dříív jsem žil v nebesíích
147.
Kdyby stál Spasitel za mnou
148.
Když naslouchám svým srdcem

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video