Laste lauluraamat

Laste lauluraamat

Children’s Songbook, Estonian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2018. Only known edition. 119 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Taevane Isa (Return to top)
2.
Olen Jumala laps
4.
Lapsed palvetavad üle maailma
6.
Lapse palve
8.
Mu Isa elab, tean
9.
Ma tänan Sind, Isa
10.
Isa, Sind ma austan nii
11.
Tasases harduses
12.
Aupaklikkus on armastus
13.
Ma austan Taevaisa
14.
Mina, väike laps, kuis saan?
15.
Taevaisa täname
16.
Taevaisa armastab mind
18a.
Tervise ja toidu eest (Kaanon)
18b.
Vaikselt langetan pea
Päästja (Return to top)
20.
Ta saatis Oma Poja
22.
Kui Joosep läks kord Petlemma
24.
Tähesära
25.
Kord väikeses laudas
26.
Kui Jeesuslaps sündis
28.
Maarja hällilaul
30.
Mu pisike beebi
32.
Jeesuse sünni laul
34.
Jeesus oli kord väike laps
35.
Ma mõtlen, kui loen vanast jutustusest
36.
Jutusta Jeesusest lugu
37.
Jeesus on mu sõber hea
38.
Jeesuse jaoks olen päiksekiir
39.
Armasta ligimest
40.
Kui Jeesus ma olla püüan
42.
Mind Päästja armastab
44.
Jeesus on üles tõusnud
45.
Kas Jeesus ellu ärkas taas?
46.
Teine tulemine
48.
Jeesuse Kristuse Kirik
Evangeelium (Return to top)
50.
Usk
52.
Aita mind, Isa
53.
Kui saan kord ristitud
54.
Ristimine
56.
Püha Vaim
57.
Päikselisel kevadel
58.
Järgi prohvetit
60.
Meil preesterlus on taas
61.
Kuldsed plaadid
62.
Mormoni Raamatu lood
63.
Raamatud Mormoni Raamatus
64.
Nefi julgus
66.
Loen rõõmuga ma pühakirju
67.
Otsi Issandat noorena
68.
Pidage käske
70.
Õpeta kõndima valguses mind
71.
Sõna kuulan ma
72.
Ma järgin evangeeliumi
73.
Issand andis mulle templi
74.
Armastage üksteist
75.
Ütle mul’, Issand
76.
Vaid seal, kus on armastust
78.
Su kõrval käin
80.
Õigesti tee, sammu tõe teel
81.
Seisa tõe eest
82.
Vali õige tee
83.
Minust just algab hea
84.
Justkui väike täheke
85.
Ma olen vapper
86.
Ma järgin Jumala plaani
88.
Valmistunud noor mees
90.
Ma tahaks juba olla misjonär
91.
Ma loodan minna misjonile
92.
Ma Issandat nüüd misjonil teenin (Heelamani sõdurid)
94.
Kutsutud teenima
96.
Sära!
Kodu ja pere (Return to top)
98.
Igavene pere
99.
Mul’ meeldib näha templit
100.
Kui uurin pereajalugu
101.
Perepalve
102.
Sest räägivad nad armastusega
104.
Õnnelik pere
105.
Laupäev
106.
Armsaimad
107.
Emake kallis
108a.
Emake
108b.
Olen aidates rõõmus
109.
Käin sageli kõndimas
110.
Issi tuli koju
111.
Mu isa
112.
Vanaema
113.
Kui vanaisa külastab
114.
Lauldes koduteel
Mängulised ja tegevuslaulud (Return to top)
116.
Oja mul’ õpetas
117.
Vihma sajab kõikjale
118.
Popkorn
119.
Väiksed seemned magavad
120.
Kui on suvi käes
121.
Tegin lumememme
122.
Maailm on võrratu
123.
Küll maailm on ilus
124.
Kõlagu lauluhääl
125.
Kui sul tuju hea
126.
Mul on kaks väikest kätt
127.
Liigendid
128.
Naerusuud
129a.
Pea, õlad, puusad, põlv
129b.
Tore töö
130.
Terelaul
131.
Algühingu värvid
132.
Tark mees ja rumal mees
133.
Laul sünnipäevalapsele (Kaanon)
134.
Palju, palju õnne
Valitud laulud (Return to top)
136.
Käsikäru laul
137.
Teerajajate laul
138.
Et olla teerajaja
139.
Meeleparandus
140.
Meid kokku on miljon
141.
Taastatud tõde
142.
Kui ma kuulan südamega
143.
Käes on meie aeg
144.
Pühakirja vägi
146.
Vaikne tasane hääl
147.
Ta suri, et me võiks elada
148.
Perekond

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video