Bērnu dziesmu grāmata

Bērnu dziesmu grāmata

Children’s Songbook, Latvian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 120 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Mans Debesu Tēvs (Return to top)
2.
Es esmu Dieva bērns
4.
Pateicības lūgšana
6.
Bērna lūgšana
8.
Man Debesīs ir Tēvs
9.
Par svētībām Tavām es saku paldies
10.
Tavā namā, Kungs un Dievs
11.
Bijīgi, mīloši
12.
Es būšu godbijīgs
13.
Es centīšos būt godbijīgs
14.
Pateicos, Tēvs!
15.
Pateicības dziesma
16.
Debesu Tēvs mani mīl
18a.
Par veselību, maizi (Kanons)
18b.
Mēs lūgsnā galvu noliecam
Pestītājs (Return to top)
20.
Viņš Savu Dēlu sūtīja
22.
Jāzeps
24.
Ziemassvētku zvaigzne
25.
Silītē
26.
Ne šūpulī, greznā
28.
Marijas šūpļadziesma
30.
Jel klusi, mans bērniņ!
32.
Ziemassvētku dziesma
34.
Bij’ maziņš bērniņš reiz Pestītājs
35.
Man lasīt un domāt par Glābēju tīk
36.
Patīk mums stāsti par Jēzu
37.
Jēzus — mūsu mīļais draugs
38.
Saulstariņš
39.
„Mīli visus!“ Jēzus teic
40.
Es pūlos būt tāds kā Jēzus
42.
Mans Glābējs mani mīl
44.
Lieldienās
45.
Vai tiešām Jēzus augšāmcēlās?
46.
Kad Kristus atgriezīsies
48.
Jēzus Kristus Baznīca
Evaņģēlijs (Return to top)
50.
Ticība
52.
Palīdzi, Tēvs!
53.
Es vēlos kristīties
54.
Kristības
56.
Svētais Gars
57.
Pavasarī zeltainā
58.
Pravietim seko!
60.
Priesterības spēks
61.
Zelta plāksnes
62.
Mormona Grāmatas stāsti
63.
Grāmatas Mormona Grāmatā
64.
Drosmīgais Nefijs
66.
Man patīk lasīt Svētos Rakstus
67.
Tam Kungam kopš mazotnes tuvošos
68.
Ievēro baušļus!
70.
Glābēja gaismā
71.
Es esmu paklausīgs
72.
Es gribu klausīt
73.
Mans ķermenis ir templis
74.
Mīliet cits citu!
75.
Lūdzu, ak, Kungs!
76.
Kad mīlam
78.
Tev iešu līdzās
80.
Drosme būt taisnīgam
81.
Esi patiess!
82.
Patiesais ceļš
83.
Es būšu laipns
84.
Esmu es kā zvaigznīte
85.
Es esmu Dieva kalps
86.
Dieva iecerei sekošu
88.
Jauns, Dieva izredzēts vīrs
90.
Jau tagad gribu kalpot misijā
91.
Es sludināt un mācīt vēlos
92.
Mēs dosimies pasaulei patiesību nest (Helamana kareivji)
94.
Aicināti kalpot
96.
Mirdzi!
Mājas un ģimene (Return to top)
98.
Mūžīgā ģimene
99.
Ar prieku raugos templī
100.
Ģimenes vēsture
101.
Ģimenes lūgšana
102.
Mīloši vārdi
104.
Mūsu mīļā ģimene
105.
Sestdiena
106.
Jaukākie vārdi
107.
Māmulīt mīļā!
108a.
Māmiņ, tevi mīlu es!
108b.
Man patīk palīdzēt
109.
Es pastaigās dodos
110.
Tēti sagaidot
111.
Mans tētis
112.
Vecmāmiņa
113.
Vectēvs
114.
Dziesmiņu sāc!
Jautras dziesmas un rotaļas (Return to top)
116.
„Dod!“ saka avotiņš
117.
Skat, kā lietus lāses krīt!
118.
Popkorns ābeļzaros
119.
Sēkliņas
120.
Ko dari, mans draugs, šajā vasarā?
121.
Sniegavīrs
122.
Tik skaista plašā pasaule!
123.
Tik priecīgs es esmu par pasauli šo
124.
Lai līksmi un priecīgi dziedam mēs!
125.
Ja tev šodien priecīgs prāts
126.
Rociņas
127.
Eņģes
128.
Uzsmaidi!
129a.
Galva, pleci, pēdiņas
129b.
Dziesmiņu dziedāt patīk man
130.
Sasveicināšanās dziesma
131.
Sākumskolas krāsas
132.
Gudrais un muļķīts
133.
Dzimšanas dienā apsveicam (Kanons)
134.
Dzimšanas dienā
Dziesmu izlase (Return to top)
136.
Rokas ratiņu dziesma
137.
Ticīgo pionieru bērni
138.
Būt pionierim
139.
Desmitā tiesa
140.
Kādreiz mēs dzīvojām Debesīs
141.
Šis ir Mans mīļais Dēls
142.
Brīnišķais Glābējs (Svētceļnieka dziesma)
144.
Dievnama durvis
145a.
Mājas
145b.
Dievs par visiem rūpējas
146.
Dieva mīlestība
147.
Uzsāc dziesmu garīgo!
148.
Dari, kā daru!

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video