Tusipese a Tamaiti

Tusipese a Tamaiti

Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

Children’s Songbook, Samoan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. 2010 Edition (current). 119 songs.

9/96 English approval; 9/96 translation approval. Book © 1996.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

O Lo‘u Tama Faalelagi (Return to top)
2.
O Au O Se Atalii o le Atua
4.
Tamaiti i le Lalolagi Atoa
6.
O Le Tatalo A Le Tamaititi
8.
Ua Ou Iloa o Soifua Lo‘u Tama
9.
Ou Te Faafetai Ia Te Oe, Le Tama e
10.
Tama, O le a ou Filemu
11.
Ia Migao Filemu
12.
Faaaloalo o le Alofa Lea
13.
O Le a Ou Taumafai ia Faaaloalo
14.
E Mafai e se Tamaititi Pei o A‘u?
15.
Faafetai I Lo Tatou Tama
16.
E Alofa Lo‘u Tama Faalelagi Ia Te A‘u
18a.
Mo le Malosi ma le Maloloina (Faataamilo)
18b.
Matou Te Ifo Atu
O Le Faaola (Return to top)
20.
Na Ia Auina Mai Lona Alo
22.
Ina Ua Alu Iosefa I Peteleema
24.
O Fetu na Pupula
25.
Sa I ai I Le Fale O Manu
26.
I Se Fale o Manu
28.
Pese Faamoe Pepe a Maria
30.
Ia Filemu Pepe
32.
Pese O Le Kerisimasi
34.
Sa Tamaititi o Iesu
35.
Ou Te Mafaufau I Lena Tala Manaia
36.
Tau Mai Tala Ia Iesu
37.
Iesu O La Tatou Uo Pele
38.
E Manao Iesu Ia Ou Fai ma Sulu
39.
Fetalai Mai Iesu e Alofa i Tagata Uma
40.
O Loo Ou Taumafai e Avea e Pei o Iesu
42.
Le Alofa o lou Faaola
44.
Ua Toetu Iesu
45.
Pe Na Toe Soifua Moni Mai ea Iesu?
46.
Pe A Ia Toe Afio Mai
48.
O Le Ekalesia A Iesu Keriso
O le Talalelei (Return to top)
50.
Faatuatua
52.
Fesoasoani Mai Ia Te A‘u Tama Pele
53.
Pe A Ou Papatiso
54.
Papatisoga
56.
O Le Agaga Paia
57.
I Se Taeao Manaia
58.
Mulimuli i le Perofeta
60.
Ua Toe Fuatai Mai Le Perisitua
61.
O Papatusi Auro
62.
Tala o le Tusi a Mamona
63.
O Tusi I Le Tusi A Mamona
64.
Lototele o Nifae
66.
Saili, Mafaufau Loloto, ma Tatalo
67.
Saili Vave Le Alii
68.
Tausi Poloaiga
70.
Aoao Mai Ia Ou Savali I Le Malamalama
71.
E vave Ona Ou Usita‘i
72.
Ou Te Fialola i le Talalelei
73.
Ia Tuu Mai E Le Alii Se Malumalu
74.
Ia Fealofani
75.
Ta‘u Mai Ia Te A‘u Le Alii E
76.
A I Ai Le Alofa
78.
Ou te Savali ma Oe
80.
Ia Fai Le Mea Tonu
81.
Tu Mo Le Mea Tonu
82.
Filifili Le Ala Sa‘o
83.
O Le Agalelei e Amata Ia Te A‘u
84.
E Pei A‘u o se Fetu
85.
O Le a Ou Lototoa
86.
O Le a Ou Mulimuli I Le Fuafuaga a le Atua
88.
O Se Tama Talavou Ua Saunia
90.
Ou Te Fia Avea Nei Ma Faifeautalai
91.
Faamoemoe Latou Te Valaau Au i Le Misiona
92.
Matou Te Aumaia Le Upu Moni I Le Lalolagi (Autau a Helamana)
94.
Tofia e Auauna
96.
Susulu Pea
Fale ma le Aiga (Return to top)
98.
E Mafai Ona Faavavau Aiga
99.
Ou Te Fia Vaai i le Malumalu
100.
Talafaasolopito—O Lea Ou Te Faia
101.
Tatalo a le Aiga
102.
O Loo Tautalagia Iinei Le Alofa
104.
O Se Aiga Fiafia
105.
Ao Toonai
106.
O Igoa Pele
107.
Tina Ou te Alofa Ia Te Oe
108a.
Tina Pele
108b.
Pe A Tatou Fesoasoani
109.
Ou Te Alu Soo
110.
Ua Foi Mai Tama
111.
Lo‘u Tama
112.
“Tina Matua”
113.
Pe A Sau Tama Matua
114.
Pese A‘o E alu I Le Fale
Gaoioiga ma Mea Malie (Return to top)
116.
“Foai” O Si Auvai Lea
117.
Ua Timu Faasauatoa
118.
Fua o le Vavae
119.
Fatu Laiti O Loo taatitia Pea
120.
O a Au Mea e Fai i le Taumafanafana?
121.
“Sa I Ai Se Tamaloa Aisa”
122.
Ou Te Manatu e Manaia Le Lalolagi
123.
E Matagofie le Lalolagi
124.
Sii Lou Leo Ma Pese
125.
Afai ua e Fiafia
126.
E I ai O‘u Lima Laiti e Lua
127.
Taofi
128.
Ataata
129a.
Ulu, Tauau, Tuli ma Tamaivae
129b.
Mea Malie e Fai
130.
Pese Faatalofa
131.
Lanu A Le Peraimeri
132.
Tagata Poto ma le Tagata Valea
133.
O Lou Aso Fanau (Faataamilo)
134.
Manuia Lou Aso Fanau
Pese Filifilia (Return to top)
136.
O Le Pese I Le Taavaletoso
137.
Sa Pepese Tamaiti Paionia A‘o Latou Savavali
138.
Ina Ia Avea Ma Se Paionia
139.
Sopoia le Fanua Laugatasi
140.
Fanau Paionia Laiti (Faataamilo)
141.
O Le Samoa Fiafia
142.
O Mai Tamaiti ia Tatou Vivii
144.
Pese a Leoleo Mamoe
145.
Ua Aulia Manuia Le Tausaga Fou
146.
Matagofie Mea Uma
147.
Lua Mata Laiti
148.
Tamaiti e Pepese Nei

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video