Zpěvník pro děti

Zpěvník pro děti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Children’s Songbook, Czech.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2017. Only known edition. 118 songs.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Můj Nebeský Otec(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Já Boží dítě jsem

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Děti po celičkém světě

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Modlitba dítěte

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Že v nebi Otce mám

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Drahý Otče, slyš píseň mou

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Otče, uctivý chci být

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Uctivě, v tichosti

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Uctivost znamená v lásce Ho mít

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Chci být uctivý

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Jak jen někdo jako já?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Tobě, Otče, díky

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Vím, že mne Bůh miluje

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Za zdraví, sílu (Kánon)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Před modlitbou se ztišíme

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Spasitel(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Syna svého poslal k nám

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Když Jozef do Betléma jel

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Hvězdičky se rozzářily

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Vánoce to první byly

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Do jeslí ve stáji

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Mariina ukolébavka

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Už potichu hajej, andílku

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Píseň o narození Páně

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Malým dítětem i Ježíš jednou byl

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. O nádherném příběhu rád přemýšlím

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. O Ježíšovi vyprávěj

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Přítelem je nám Ježíš

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Ježíš by chtěl, abych zářil

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Mějte rádi každého

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Mým příkladem je Pán Ježíš

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Spasitel rád mě má

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Ježíš vstal z mrtvých

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Vím, že Ježíš z mrtvých vstal

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Až Pán se jednou vrátí

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Církev Ježíše Krista

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Evangelium(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Víra

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Pomoz mi, Otče

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Křest vodou mě očistí

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Křest

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Duch Svatý

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. V nádherný den jarní

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Následuj proroka

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. O Znovuzřízení

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Zlaté desky

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Příběhy v Knize Mormonově

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Knihy v Knize Mormonově

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Nefiova odvaha

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. V písmech bádám

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Již v mládí se naučím Pána znát

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Dbej přikázání

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Nauč mě, jak ve světle kráčet mám

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Rychle poslechnu

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Mám rád evangelium

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Od Pána jsem chrám dostal

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Já miloval vás

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Kéž bych Tvou vůli znal

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Tam, kde je láska

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Já chci jít s tebou

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Správně zkus žít

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Stůj za pravdou

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Zvol vždy správně

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Musím být laskavý

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Jako hvězdička

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Budu statečný

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Věrně následuji Boží plán

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Mladý, však připraven

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Já misionářem už teď chci být

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Já toužím sloužit na misii

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Vydávejme svědectví o pravdě (Helamanova armáda)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Povoláni sloužit

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Září světlo mé

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Domov a rodina(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Rodiny mohou být spolu navždy

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Tak rád se dívám na chrám

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Rodinná historie

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Rodinná modlitba

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Láska tu přebývá

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Šťastná rodina

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Sobota

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Moji nejdražší

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Maminko, mám tě opravdu rád

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Maminko má nejdražší

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Když pomáháme

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Jak rád se procházím

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Tatínek už je tady!

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

111. Můj tatínek

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Babička

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Když zavítá k nám dědeček

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Když si cestou zpívám

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Zábava a různé činnosti(Return to top) Information Church Links Download Media

116. „Dej,“ říká potůček

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Prší všude kolem nás

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Popkorn puká

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Semínka

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Co děláváš v létě?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Sněhulák

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Myslím, že svět je nádherný

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Svět kolem mě krásný je

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Zvesela zpívej si

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Kdo je šťastný

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Ruce mé maličké

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Klouby

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Úsměv

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Hlava, ramena, kolena, palce

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Zábava

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Uvítací písnička

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Barvy našich Primárek

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Moudrý muž a hloupý muž

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Narozeniny (Kánon)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Hodně štěstí

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Vybrané písně(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Píseň o ručních vozících

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Děti pionýrů si zpívaly, když šly dál

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Když pionýr chci být

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Až pokřtít se dám

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

140. Síla písem

Words: Clive Romney

Music: Clive Romney

142. Rodina je Boží dar

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

144. Má věčná rodina

Words: Annette Dickman

Music: Annette Dickman

145. Znovuzřízená pravda

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

146. Dříív jsem žil v nebesíích

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

147. Kdyby stál Spasitel za mnou

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

148. Když naslouchám svým srdcem

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x