Vaikiškų dainelių knyga

Vaikiškų dainelių knyga

Children’s Songbook, Lithuanian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 118 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Mano Dangiškasis Tėvas (Return to top)
2.
Dievo vaikas aš
4.
Kai baigias pasaulio kraštuos diena
6.
Vaiko malda
8.
Žinau, kad Tėvas gyvena
9.
Tau, Dangiškas Tėve
10.
Žengęs į Tavus namus
11.
Švelniai ir pagarbiai
12.
Gerbt — tai daugiau, nei vien tyliai sėdėti
13.
Aš stengsiuos būti pagarbus
14.
Kaip vaikelis toks kaip aš?
15.
Ačiū mūsų Tėvui
16.
Žinau, Tėvas myli mane
18a.
Už kūną, maistą ir jėgas (Rondo)
18b.
Nulenkiam galvas pagarbiai
Gelbėtojas (Return to top)
20.
Jis siuntė savo Sūnų
22.
Kai Juozapas Betliejun ėjo
24.
Žvaigždės švietė
25.
Kartą kukliame tvartely
26.
Nėra prakartėlė lovelė minkšta
28.
Marijos lopšinė
30.
Nurimk, mažutėli
32.
Metas artėja Kalėdų puikus
34.
Ir Jėzus buvo kadais kaip tu
35.
Kadaise, kai Jėzus gyveno tarp mūs
36.
Papasakok man apie Jėzų
37.
Jėzus mūsų draugas
38.
Jėzus nori, kad būčiau Jo spindulys
39.
Jėzus mokė mylėti visus
40.
Aš stengiuosi būt kaip Jėzus
42.
Jo meilę aš jaučiu
44.
Jėzus prisikėlė
45.
Ar tikrai Jėzus vėl gyvas?
46.
Kasžin, kai Jis ir vėl ateis
48.
Jėzaus Kristaus Bažnyčia
Evangelija (Return to top)
50.
Tikėjimas
52.
Tėve, padėki
53.
Per krikštą
54.
Krikštas
56.
Šventoji Dvasia
57.
Nuostabų pavasarį
58.
Pranašu seki
60.
Kunigystė sugrąžinta
61.
Aukso lakštai
62.
Mormono Knygos pasakojimai
63.
Mormono Knygoje yra
64.
Nefio drąsa
66.
Ištirk, apmąstyk ir melskis
67.
Ieškosiu aš Viešpaties kuo anksčiau
68.
Vykdyk įsakymus
70.
Mokyki vaikščioti Jo šviesoje
71.
Greit paklusiu aš
72.
Aš noriu
73.
Viešpats davė man šventyklą
74.
Kaip jus mylėjau
75.
Dieve brangus, prašau man pasakyk
76.
Kur meilė, tenai ir Dievas
78.
Aš bendrausiu su tavim
80.
Doras išlik
81.
Gink, kas teisu
82.
Pasirinki, kas teisu
83.
Gėrio pradžia — many
84.
Spindžiu lyg žvaigždutė skaisčioji
85.
Būsiu uolus tarnas
86.
Vykdysiu Tėvo planą
88.
Pasiruošęs kaip jaunas karys
90.
Aš noriu vykdyt misiją tuojau
91.
Aš noriu misijoj tarnauti
92.
Visi išgirs tiesą Jo (Helamano armija)
94.
Pašaukti tarnauti
96.
Šviesiu
Namai ir šeima (Return to top)
98.
Šeimą čia žemėje turiu
99.
Norėčiau į šventyklą
100.
Aš renku žinias apie protėvius
101.
Šeimos malda
102.
Meilė kalba čia
104.
Laiminga šeima
105.
Šeštadienis
106.
Brangiausi vardai
107.
Mama, aš myliu tave
108a.
Mama, myliu aš tave
108b.
O koks džiaugsmas padėti
109.
Dažnai pasivaikščiot einu aš į pievą
110.
Tėčio sutikimas
111.
Man tėtis draugas
112.
Senelė
113.
Kada ateina senelis
114.
Džiugiai dainuok
Smagus ir aktyvus gyvenimas (Return to top)
116.
„Duok“, — sakė upeliuks
117.
Lietūs lyja iš dausų
118.
Kukurūzų spragėsiai
119.
Štai sėklelės miega
120.
O ką tu veiki per vasarą?
121.
Buvo sniego senis
122.
Manau, pasaulis yra šlovingas ir nuostabus
123.
Džiaugiuosi pasauly
124.
Pakelk savo balsą, dainuok
125.
Jei smagu draugų būrely
126.
Turiu dvi mažas rankeles
127.
Lankstai
128.
Šypsokis
129a.
Ausys, strėnos, keliai, pėdos
129b.
Smagu
130.
Pasveikinimo daina
131.
Pradinukų trispalvė
132.
Išmintingas žmogus ir kvailas žmogus
133.
Gimtadienio sveikinimas (Rondo)
134.
Gimtadienio palinkėjimas
Papildomos dainos (Return to top)
136.
Keliautojų su vežimėliais daina
137.
Ir pionierių vaikai dainavo
138.
Kad pionierium būt
139.
Namai
140.
Aš danguje gyvenau
141.
Nes jo vaikas esu
142.
Jeigu Viešpats čia stovėtų
143.
Šeima
144.
Velykų osana
146.
Dievo žodžio galia
148.
Sakramentas

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video