Kinderliedjes

Kinderliedjes van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Children’s Songbook, Dutch.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1998. 2009 Edition (current). 121 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 4/02. Book © 1998, 2009.

Availability

Church History Library: M285.25 C5365DUT 2009

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Official recordings of songs in this collection are on the following albums:

  • Kinderliedjes

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Mijn hemelse Vader(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Ik ben een kind van God

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Kinderen overal ter wereld

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Gebed van een kind

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Ik weet dat Jezus leeft

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Ik dank U, mijn Vader

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Eerbiedig en stil

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Eerbiedig en rustig

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Eerbied is liefde

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Eerbied tonen

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Kunnen kind’ren zoals wij?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Onze Vader danken wij

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Mijn hemelse Vader is goed voor mij

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Wij danken U voor ’t daag’lijks brood (Canon)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Wij buigen stil ons hoofdje nu

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

De Heiland(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Hij zond zijn Zoon

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Toen Jozef vertrok naar Betlehem

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Sterren stralen

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. In een stal zo klein en need’rig

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Geen wieg voor een Koning

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Maria’s wiegelied

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. O luister, mijn kleine

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Het lied van Jezus’ geboorte

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Ook Jezus was eens een kindje klein

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Ik lees graag dat mooie verhaal

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Al de verhalen van Jezus

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Jezus is mijn beste Vriend

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Wees steeds een zonnestraaltje

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Jezus zegt: wees altijd lief

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Ik wil graag als Jezus worden

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Ik voel uw liefde, Heer

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Hij is verrezen

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Is Jezus werk’lijk opgestaan?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Bij zijn wederkomst

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. De Kerk van Jezus Christus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Het evangelie(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Geloof

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Help mij, o Vader

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Als ik gedoopt ben

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. De doop

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. De Heilige Geest

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Op een mooie lentedag

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Volg de profeet

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Het priesterschap is hersteld

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. De gouden platen

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Verhalen uit het Boek van Mormon

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. De boeken in het Boek van Mormon

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Nefi’s moed

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Lees, denk en bid

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Zoek de Heer

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Wees gehoorzaam aan de geboden

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Leer mij te wand’len in ’t licht van de Heer

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Als je moeder roept

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Ik leef naar het evangelie

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. De Heer gaf mij een tempel

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Houd van elkander

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Zeg mij toch, Heer

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Waar liefde is

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Ik hou van jou

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Strijd voor het recht

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Wees eerlijk en trouw

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Kies het goede

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Ik wil zo graag lief zijn

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Ik schijn als een ster

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Ik kan een held zijn

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Ik werk mee aan Gods plan voor mij

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Een jongeman, goed voorbereid

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Een zendeling wil ik vandaag al zijn

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Een zending hoop ik te volbrengen

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Wij leren de wereld zijn woord (Het leger van Helaman)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Uitgekozen Hem altijd te dienen

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Schijn voort

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Gezin en familie(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Ons gezin kan eeuwig zijn

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Ik kijk graag naar de tempel

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Mijn familiegeschiedenis

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Gezinsgebed

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Omdat hier liefde is

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Een gelukkig gezin

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Zaterdag

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Ken je die naam?

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Moeder, ik heb je lief

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Moederlief

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. And’ren helpen

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Ik ga wel eens wand’len

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Papa komt thuis

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

111. Mijn vader

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Oma

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Als opa komt

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Zingend naar huis

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Natuur en activiteiten(Return to top) Information Church Links Download Media

116. Geef, zegt het beekje klein

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Regenliedje

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Popcorn pofte aan de bomen

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Kleine zaadjes slapen vast

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Zeg, wat doe je graag als het zomer is?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Er was eens een sneeuwman

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Wat is de wereld toch heerlijk mooi

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. De wereld is prachtig

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Zing nu je lied

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Ben je vrolijk

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Ik heb twee kleine handjes

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Scharnieren

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Een boos gezichtje

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Hoofd, schouders, knie en teen

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Zingen is leuk

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Hallo!

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. De kleuren van het jeugdwerk

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. De wijze en de dwaze man

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Jouw verjaardag (Canon)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Jij bent jarig

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Overige liedjes(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Het handkarrenlied

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. De pionierskinderen zongen en liepen

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Je bent een pionier

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Ik doe mijn best om goed te zijn

Words: Margaret Mann

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

140. Ik geloof in eerlijkheid

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

141. We zijn verschillend

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

142. Wees blij!

Words: Alice Jean Cleator

Music: Arthur Wilton

143. Blij met elke zegening

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

144. Lang geleden in de hemel

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

145. Samuël vertelt over het kindje Jezus

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Grietje Terburg Rowley

146a. Herderslied (Canon)

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

146b. Jezus houdt van kleine kind’ren

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

147. Toen Jezus Zich liet dopen

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

148. Dit is mijn geliefde Zoon

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x