Kinderliedjes

Kinderliedjes

Kinderliedjes van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Children’s Songbook, Dutch.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1998. 2009 Edition (current). 121 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 4/02. Book © 1998, 2009.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Mijn hemelse Vader (Return to top)
2.
Ik ben een kind van God
4.
Kinderen overal ter wereld
6.
Gebed van een kind
8.
Ik weet dat Jezus leeft
9.
Ik dank U, mijn Vader
10.
Eerbiedig en stil
11.
Eerbiedig en rustig
12.
Eerbied is liefde
13.
Eerbied tonen
14.
Kunnen kind’ren zoals wij?
15.
Onze Vader danken wij
16.
Mijn hemelse Vader is goed voor mij
18a.
Wij danken U voor ’t daag’lijks brood (Canon)
18b.
Wij buigen stil ons hoofdje nu
De Heiland (Return to top)
20.
Hij zond zijn Zoon
22.
Toen Jozef vertrok naar Betlehem
24.
Sterren stralen
25.
In een stal zo klein en need’rig
26.
Geen wieg voor een Koning
28.
Maria’s wiegelied
30.
O luister, mijn kleine
32.
Het lied van Jezus’ geboorte
34.
Ook Jezus was eens een kindje klein
35.
Ik lees graag dat mooie verhaal
36.
Al de verhalen van Jezus
37.
Jezus is mijn beste Vriend
38.
Wees steeds een zonnestraaltje
39.
Jezus zegt: wees altijd lief
40.
Ik wil graag als Jezus worden
42.
Ik voel uw liefde, Heer
44.
Hij is verrezen
45.
Is Jezus werk’lijk opgestaan?
46.
Bij zijn wederkomst
48.
De Kerk van Jezus Christus
Het evangelie (Return to top)
50.
Geloof
52.
Help mij, o Vader
53.
Als ik gedoopt ben
54.
De doop
56.
De Heilige Geest
57.
Op een mooie lentedag
58.
Volg de profeet
60.
Het priesterschap is hersteld
61.
De gouden platen
62.
Verhalen uit het Boek van Mormon
63.
De boeken in het Boek van Mormon
64.
Nefi’s moed
66.
Lees, denk en bid
67.
Zoek de Heer
68.
Wees gehoorzaam aan de geboden
70.
Leer mij te wand’len in ’t licht van de Heer
71.
Als je moeder roept
72.
Ik leef naar het evangelie
73.
De Heer gaf mij een tempel
74.
Houd van elkander
75.
Zeg mij toch, Heer
76.
Waar liefde is
78.
Ik hou van jou
80.
Strijd voor het recht
81.
Wees eerlijk en trouw
82.
Kies het goede
83.
Ik wil zo graag lief zijn
84.
Ik schijn als een ster
85.
Ik kan een held zijn
86.
Ik werk mee aan Gods plan voor mij
88.
Een jongeman, goed voorbereid
90.
Een zendeling wil ik vandaag al zijn
91.
Een zending hoop ik te volbrengen
92.
Wij leren de wereld zijn woord (Het leger van Helaman)
94.
Uitgekozen Hem altijd te dienen
96.
Schijn voort
Gezin en familie (Return to top)
98.
Ons gezin kan eeuwig zijn
99.
Ik kijk graag naar de tempel
100.
Mijn familiegeschiedenis
101.
Gezinsgebed
102.
Omdat hier liefde is
104.
Een gelukkig gezin
105.
Zaterdag
106.
Ken je die naam?
107.
Moeder, ik heb je lief
108a.
Moederlief
108b.
And’ren helpen
109.
Ik ga wel eens wand’len
110.
Papa komt thuis
111.
Mijn vader
112.
Oma
113.
Als opa komt
114.
Zingend naar huis
Natuur en activiteiten (Return to top)
116.
Geef, zegt het beekje klein
117.
Regenliedje
118.
Popcorn pofte aan de bomen
119.
Kleine zaadjes slapen vast
120.
Zeg, wat doe je graag als het zomer is?
121.
Er was eens een sneeuwman
122.
Wat is de wereld toch heerlijk mooi
123.
De wereld is prachtig
124.
Zing nu je lied
125.
Ben je vrolijk
126.
Ik heb twee kleine handjes
127.
Scharnieren
128.
Een boos gezichtje
129a.
Hoofd, schouders, knie en teen
129b.
Zingen is leuk
130.
Hallo!
131.
De kleuren van het jeugdwerk
132.
De wijze en de dwaze man
133.
Jouw verjaardag (Canon)
134.
Jij bent jarig
Overige liedjes (Return to top)
136.
Het handkarrenlied
137.
De pionierskinderen zongen en liepen
138.
Je bent een pionier
139.
Ik doe mijn best om goed te zijn
140.
Ik geloof in eerlijkheid
141.
We zijn verschillend
142.
Wees blij!
143.
Blij met elke zegening
144.
Lang geleden in de hemel
145.
Samuël vertelt over het kindje Jezus
146a.
Herderslied (Canon)
146b.
Jezus houdt van kleine kind’ren
147.
Toen Jezus Zich liet dopen
148.
Dit is mijn geliefde Zoon

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video