Bʼichlebʼaal choqʼ rehebʼ li kokʼal

Bʼichlebʼaal choqʼ rehebʼ li kokʼal

Bʼichlebʼaal choqʼ rehebʼ li kokʼal re Lix Iglees li Jesukristo rehebʼ laj Santil Paabʼanel saʼ Rosoʼjikebʼ li Kutan

Children’s Songbook, Kekchi.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2013. Only known edition. 122 songs.

English approval: 11/02; translation approval: 11/05. Book © 1989, 1997, 2000, 2002 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Lin Choxahil Yuwaʼ (Return to top)
2.
Laaʼin jun ralal li Dios
4.
Yalaq bʼar naʼajej
6.
Natijok jun chʼina al
8.
Yoʼyo lin Dios, ninnaw
9.
Bʼantiox, at Yuwaʼ
10.
At inYuwaʼ, tuqtuuqin
11.
Tuqtuuko, chʼanchʼooko
12.
Li oxloqʼink
13.
Chʼanchʼooqin
14.
Ma naru naq kaʼchʼinin?
15.
Bʼantiox re li qaYuwaʼ
16.
Raabʼilin xbʼaan li Dios saʼ choxa
18a.
Xbʼaan xkawilal li qoq li quqʼ (Sumenk-ibʼ bʼichank)
18b.
Ninmutzʼ li wu
Li Kolonel (Return to top)
20.
Kixtaqla li Ralal
22.
Naq laj Jose xkoʼo Belen
24.
Saʼ choxa xlemtzʼun taqʼa
25.
Saʼ xnaʼaj li xul xkʼulman
26.
Saʼ xwaʼlebʼaal xul
28.
Lix bʼich li xMaria
30.
Abʼi, kʼuulaʼal
32.
Bʼich re Ralankil
34.
Joʼ chʼina al li Jesus kiwan
35.
Xwabʼi resilal li xkʼulman chaq najter
36.
Ye we resil li Jesus
37.
Li Jesus narahok qe
38.
Kristo taaraj naq tinlemtzʼunq
39.
Chiqara li qas qiitzʼin
40.
Chinwanq raj joʼ li Jesus
42.
Ninnaw naq raabʼilin
44.
Xwakli Jesus
45.
Ma yaal naq li Jesus xwakli?
46.
Naq taakʼulunq li Kolonel
48.
Lix Iglees li Jesukristo
Li Evangelio (Return to top)
50.
Li paabʼaal
52.
Chinaatenqʼa re tinkuyebʼ lix maak
53.
Naq nakubʼe lin haʼ
54.
Li kubʼihaʼ
56.
Li Santil Musiqʼej
57.
Saʼ jun chaqʼal ru kutan
58.
Jun li profeet
60.
Tzʼaqal tijonelil xkʼojobʼaman chi akʼil
61.
Li perel chʼiichʼ
62.
Lix Hu laj Mormon naxkʼut
63.
Ebʼ li hu saʼ lix Hu laj Mormon
64.
Kaw lix chʼool laj Nefi
66.
Tintzol, tinkʼoxla, tintijoq
67.
Tinsikʼ li Qaawaʼ saʼ lin kaʼchʼinal
68.
Paabʼebʼ li taqlahom
70.
Tzolin chi bʼeek saʼ saqen
71.
Tikto tinbʼaanu
72.
Tinpaabʼ li evangelio
73.
Jun Santil ochoch kʼeebʼil we
74.
Li rahok cheribʼil eerib
75.
At inYuwaʼ, taakʼut taxaq chiwu
76.
Bʼar wiʼ rahok nawan
78.
Aawikʼin tinbʼeeq laaʼin
80.
Sikʼ xbʼaanunkil li tiikilal
81.
Saqaq aawu
82.
Tinsikʼ ru li us
83.
Wikʼin laaʼin natikla li chaabʼilal
84.
Chanchanin laaʼin jun chahim
85.
Kawaq inchʼool
86.
Tintaaqe li kixkʼuubʼ choqʼ we
88.
Tinbʼaanu lix kʼanjel lin Yuwaʼ
90.
Nawaj tinwanq choqʼ jun li misioneer
91.
Nawaj li xik saʼ jun mision
92.
Taqakʼam raatin li Qaawaʼ (Xteepal laj Helaman)
94.
Bʼoqbʼilo choqʼ xmoos
96.
Lemtzʼun
Ochochnal ut junkabʼal (Return to top)
98.
Taaruuq toowanq aran saʼ choxa
99.
Saʼ li santil ochoch
100.
Jun li resilal li qajunkabʼal
101.
Tijok saʼ junkabʼal
102.
Wan rahok arin
104.
Sa li qachʼool saʼ junkabʼal
105.
Sabado, jun kutan chaabʼil
106.
Ninra xyeebʼal xkʼabʼaʼ
107.
At innaʼ
108a.
At innaʼ, nakatinra
108b.
Naq yooko chi tenqʼank
109.
Ninxik chi bʼehek
110.
Naq naqʼaj lin yuwaʼ saʼ kabʼl
111.
Lin yuwaʼ
112.
Innaʼchʼin
113.
Naq nakʼulun lin yuwaʼchʼin
114.
Bʼichan saʼ bʼe
Re xsahobʼresinkil aachʼool ut re reekʼasinkil aawibʼ (Return to top)
116.
Li roq li haʼ naxye
117.
Yoo li habʼ saʼ kʼalebʼaal
118.
Poporopo xmoq saʼ ruqʼ li cheʼ
119.
Li iyaj warenaqebʼ
120.
Kʼaʼru taabʼaanu saʼ li saqʼehil
121.
Jun li saqbʼach winq
122.
Li ruchichʼochʼ qʼaxal chaabʼil
123.
Li chʼochʼ chʼina-us
124.
Taqsi xyaabʼ aakux ut bʼichan
125.
Wi sa aachʼool
126.
Wankebʼ wiibʼ li kokʼ wuqʼ
127.
Ninbʼaseʼ
128.
Sahil chʼoolej
129a.
Jolom, xbʼeen tel, xbʼeen aq, oqej
129b.
Sa nawil
130.
Sa aachʼool
131.
Xbʼonolil li qatzolebʼaal
132.
Li ochoch saʼ xbʼeen li pek
133.
Sa li qachʼool saʼ laa ninqʼe (Sumenk-ibʼ bʼichank)
134.
Laa chihabʼ xaket
Junjunq chik li bʼich li sikʼbʼilebʼ ru (Return to top)
136.
Saʼ najter tenamit keʼchal
137.
Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek
138.
Re wank choqʼ tehol bʼe
139.
Saʼ li choxa chaq kinwan
140.
Li Walal raaro inbʼaan
141a.
At qaDios, bʼantiox aawe
141b.
Xkabʼ li hiil tatxik
142a.
Li jalbʼa-kʼaʼuxlej (Sumenk-ibʼ bʼichank)
142b.
Abʼi, abʼi (Sumenk-ibʼ bʼichank)
143a.
Lix rahom li Dios
143b.
Nawaj xkʼeebʼal lin lajetqil
144.
Ebʼ li taqlahom
146.
Li loqʼlaj waʼak
147.
Joʼ ninbʼaanu, chabʼaanu laaʼat
148.
Li wuqʼ

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video