សៀវភៅ​ចម្រៀង​កុមារ​នៃ

សៀវភៅ​ចម្រៀង​កុមារ​នៃ

សៀវភៅ​ចម្រៀង​កុមារ​នៃសាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវរីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ

Children’s Songbook, Khmer (Cambodian).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 121 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

ព្រះ​វរបិតា​សួគ៌របស់​ខ្ញុំ (Return to top)
2.
ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ
4.
កូន​ចៅ​ទូ​ទាំង​ពិភព​លោក
6.
ការ​អធិស្ឋាន​របស់​កុមារ
8.
ខ្ញុំ​ដឹង​ព្រះ​បិតា​រស់
9.
ខ្ញុំ​អរគុណ​ព្រះ​វរបិតា
10.
បិតា​ខ្ញុំ​នឹង​មាន​គារវភាព
11.
ដោយ​គោរព ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់
12.
គារវភាពជាក្តីស្នេហ៍
13.
ខ្ញុំ​ព្យាយាម​មាន​គារវភាព
14.
តើ​កុមារ​តូច​ដូច​ខ្ញុំ?
15.
អរគុណ​ព្រះបិតា
16.
ព្រះ​វរបិតា​ស្រឡាញ់​​ខ្ញុំ
18a.
សម្រាប់​សុខភាព​រឹង​មាំ (ច្រៀង​ជា​ជុំ)
18b.
យើង​បន្ទន់​កេសា
ព្រះ​អង្គ​សង្គ្រោះ​ (Return to top)
20.
ទ្រង់​បញ្ជូន​បុត្រា​ទ្រង់​មក
22.
កាល​យ៉ូសែប​ទៅ​ឯ​បេថ្លេហិម
24.
ផ្កាយ​ចាំង​ពន្លឺ
25.
គ្រាមួយនៅក្នុងក្រោលដ៏រាបសា
26.
ផ្ទុំ​​នៅ​ក្នុង​ស្នូក​ទី​ឆ្ងាយ​
28.
ម៉ារាបំពេកូន
30.
ឱ កូន​អើយ​កុំ​យំ
32.
ចម្រៀង​រឿង​ព្រេង​ណូ​អែល
34.
គ្រា​មួយ​កាល​ព្រះ​យេស៊ូវ​នៅ​តូច
35.
ខ្ញុំគិតកាលខ្ញុំអានរឿងបុរាណដ៏ពិរោះ
36.
សូម​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ពី​រឿង​ព្រះ​យេស៊ូវ
37.
ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​សម្លាញ់​យើង
38.
ព្រះ​យេស៊ូវ​ចង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ជា​ពន្លឺ
39.
ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​បន្ទូល​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប
40.
ខ្ញុំ​ព្យាយាម​ក្លាយ​ដូច​ព្រះ​យេស៊ូវ
42.
ខ្ញុំ​ស្គាល់​ក្ដី​ស្នេហ៍​ព្រះ​សង្គ្រោះ
44.
ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​រស់​ឡើង​វិញ
45.
តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​រស់​ឡើង​វិញ​ឬ
46.
ពេល​ទ្រង់​យាង​មក​ម្ដង​ទៀត
48.
សាសនាចក្រ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ
ដំណឹង​ល្អ (Return to top)
50.
ជំនឿ
52.
បិតា​សូម​ជួយ​កូន
53.
ពេល​ខ្ញុំ​បាន​ជ្រមុជ​ទឺក
54.
ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក
56.
ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ
57.
និទារឃរដូវ​មាស
58.
ធ្វើ​តាម​ព្យាការី
60.
បព្វជិតភាពបាន​ស្ដារ​ឡើង​វិញ
61.
ផ្ទាំងមាស
62.
រឿង​និទាន​ក្នុង​គម្ពីរ​មរមន
63.
គម្ពីរ​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន
64.
ភាពក្លាហានរបស់នីហ្វៃ
66.
ស្វែង​រក​ គិត​ អធិស្ឋាន
67.
ស្វែង​រក​ព្រះ​អម្ចាស់​ពី​ក្មេង
68.
រក្សា​បទបញ្ញត្តិ
70.
ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដើរក្នុងពន្លឺ
71.
ខ្ញុំ​នឹង​ឆាប់​ធ្វើ​តាម
72.
ខ្ញុំ​ចង់​រស់​តាម​ដំណឹង​ល្អ
73.
ព្រះ​បាន​ប្រទាន​វិហារ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​
74.
ចូរ​អ្នក​ស្រឡាញ់​គ្នា
75.
សូម​ប្រាប់​កូន​ ឱព្រះ​អង្គ​អើយ
76.
ទី​ក្ដី​ស្នេហ៍
78.
ខ្ញុំ​នឹង​ដើរ​ជា​មួយ​អ្នក
80.
ហ៊ាន​នឹង​ធ្វើ​ត្រូវ
81.
ឈរ​ដោយ​សុចរិត
82.
ជ្រើស​រើស​ផ្លូវ​ត្រូវ
83.
ចិត្ត​ល្អ​ចាប់​ផ្ដើម​នឹង​ខ្ញុំ
84.
ខ្ញុំ​ជា​ដួង​តារា
85.
ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ក្លាហាន
86.
ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ផែនការ​ព្រះ
88.
យុវជនត្រៀម​ខ្លួន
90.
ខ្ញុំ​ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ផ្សាយ​សាសនា​ពេល​នេះ
91.
ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​គេ​ហៅ​ខ្ញុំ​ទៅ​បម្រើ
92.
យើងនឹងនាំការពិតទ្រង់ដល់លោកិយ (កងទ័ពហេលេមិន)
94.
ហៅ​ឲ្យបម្រើ
96.
រះឡើង
គេហដ្ឋាន និង​ក្រុមគ្រួសារ (Return to top)
98.
ក្រុមគ្រួសារអាចនៅជាមួយគ្នាជានិរន្តរ
99.
ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​មើល​ព្រះ​វិហារ​បរិសុទ្ធ
100.
ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ—ពង្ស​ប្រវត្តិ
101.
អធិស្ឋានជាគ្រួសារ
102.
យើង​និយាយ​ដោយ​ស្នេហ៍
104.
ក្រុម​គ្រួសារ​រីក​រាយ
105.
ថ្ងៃ​សៅរ៍
106.
នាម​ដ៏ពិសិដ្ឋ
107.
ម៉ាក់​កូន​ស្រឡាញ់​ម៉ាក់
108a.
ម៉ាក់​ជា​ទី​ស្រឡាញ់
108b.
ពេល​យើង​ជួយ
109.
ខ្ញុំដើរកម្សាន្តញឹកញាប់
110.
លោក​ប៉ា​មក​ផ្ទះ
111.
ប៉ា​ខ្ញុំ
112.
ជីដូន​ខ្ញុំ
113.
ពេល​លោកតា​មក
114.
ច្រៀង​តាម​ផ្លូវ​ទៅ​ផ្ទះ
សកម្មភាព​សប្បាយ (Return to top)
116.
អូរ​តូច​និយាយ​ថា ​« ឲ្យ »
117.
ភ្លៀង​ធ្លាក់​សព្វ​គ្រប់​ទិស​ទី
118.
ពោត​លីង​ផ្ទុះ​រីក
119.
គ្រាប់​ពូជ​តូច​ដេក​ស្រួល​សម្ងំ
120.
អ៎ូ​ ! តើ​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះក្នុង​រដូវ​ក្ដៅ ?
121.
គ្រា​មួយ​មាន​មនុស្ស​ព្រិល
122.
ខ្ញុំ​គិត​ថា​លោកិយ​រុង​រឿង
123.
លោកិយ​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់
124.
ចូរ​បន្លឺ​សំឡេង​ច្រៀង​
125.
បើ​អ្នក​សប្បាយ
126.
ខ្ញុំ​មាន​ដៃ​តូច​ទាំង​ទ្វេ
127.
គន្លាក់​ឆ្អឹង
128.
ញញឹម
129a.
ក្បាល​ ស្មា ជង្គង់​ និង​ជើង
129b.
សប្បាយ​ធ្វើ​ការ
130.
បទសួស្ដី
131.
ពណ៌​ថ្នាក់​កុមារ​របស់​យើង
132.
មនុស្ស​ប្រាជ្ញា​ និង​មនុស្ស​ល្ងង់
133.
អ្នក​មាន​ថ្ងៃ​កំណើត​មួយ (ច្រៀង​ជា​ជុំ)
134.
រីក​រាយ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​កំណើត
ចម្រៀង​ជ្រើស​រើស (Return to top)
136.
ចម្រៀង​ក្រុម​រទេះ​រុញ​
137.
កុមារត្រួសត្រាយផ្លូវច្រៀងពេលគេដើរ
138.
ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ត្រួស​ត្រាយ​ផ្លូវ
139.
នៅ​លើ​ចុង​ឈើ
140.
ខ្ញុំ​រស់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌
141.
ដើម្បី​គិត​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ
142.
នេះជាបុត្រសំណព្វយើង
143a.
ផ្ទះ
143b.
សូម​ស្ដាប់​ សូម​ស្ដាប់ (ច្រៀងជាជុំ)
144.
ទ្វារ​ទី​ជំនុំ
145a.
ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​អធិស្ឋាន
145b.
ខ្ញុំ​រីក​រាយ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​មួយ​ភាគ​ដប់
146.
អ្នក​គ្រូ តើ​អ្នក​គ្រូ​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​ទេ ?
148.
ធ្វើ​តាម​ដូច​ខ្ញុំ​ធ្វើ

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video