Te Mau Himene Faata’i Ohie

Hymns Made Easy, Tahitian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1998. Only known edition. 60 songs.

Book © 1990.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
3.
E te Mau Nunaa e
4.
A Haere Mai, Te Arii
6.
Auê te Varua o te Atua
8.
Oaoa Tatou i te Tau no te Ora
10.
Te Pure Matamua a Iosepha Semita
12.
Mauruuru Matou, E te Atua
13.
Arue i te Atua
14.
Haere Mai, e te Feia Mo’a
16.
Haere Mai e Himene
18.
Nehenehe te Ao Nei
19.
Auê te Oaoa e
20.
Tei Roto i To’u Nei Aau
22.
To’u Faaora! To’u Atua!
24.
Auê te Paari
26.
E te Faaora o Iseraela
27.
Auê te Aroha Rahi
28.
Ia Haehaa Noa Oe
30.
I Hea Vau e Farii ai te Hau?
31.
Haere Mai ia Iesu
32.
Ua Pure Anei Oe?
33.
E Iesu, Ia Feruri Au
34.
Hinaaro Vau ia Oe
35.
Ei Ia’u Nei, To’u Atua e
36.
Ei te Atua Tatou i Teie Nei
37.
Iteraa Papu
38.
Tiaturi Au i te Mesia
40.
Ua Ite Au te Ora Nei To’u Fatu
42.
E te Fatu, Horoa Mai i To Varua
44.
E te Atua Faaroo Mai
45.
I to Tatou Raveraa i na Tapa’o
46.
Te Atua, te Metua
48.
Auê te Paari e te Aroha
49.
Iesu Tei Fanauhia ra
50.
Te Maere Nei Au
51.
E Aivi Tei te Atea
52.
Tia Faahou Mai Iesu
54.
Ua Tia Mai te Fatu
55.
I Roto i te Phatene
56.
Ua Tae Mai te Mesia
58.
A Haere Mai Outou o Tei Faaroo
60.
Pô Mo’a, Pô Mărû
61.
Pee Au ia Oe
62.
No te Mea Ua Rahi te Mau Haamaitairaa
64.
Tai’o Mai na i to Mau Maitai
65.
Na te Varua Mo’a e Aratai
66.
A Haapao
68.
Ara Mai Tatou
70.
Maitihia e te Atua ra
72.
Te Mau Nunaa!
73.
Tauturu Mai na Ia’u Nei
74.
To’u Metua
75.
Ia Tai’o Vau i te Parau Mo’a
76.
No te Aroha
78.
E Tia i te Utuafare ia Ora Tahoê
80.
A Here Outou Mai Ta’u i Here
81.
Te Here o te Atua
82.
Auraro te Ture
83.
Haapii Ia’u ia Ite i te Maitai
84.
E Tamarii Au na te Atua ra
85.
E Metua To’u

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video