Gesange

Gesange

Provisional Hymnbook, Afrikaans.
Johannesburg, South Africa. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1971. 1976, 1st Edition. 61 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66748
  • Jacobs Number: 548.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.2 H99sAFR 1976
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Gemeentelik (Return to top)
2.
Kom bly by my; dis aand, my Heer
3.
’n Vaste Burg
4.
Loof heel die Skepping, God die Heer
7.
Aanskou! ’n Konings’ Leërskaar
8.
God, ons Vader, hoor ons bid
13.
Kom, Heil’ges kom
23.
Kom, o kinders van die Heer
27.
Handel opreg
28.
Die Heer sy met ons
29.
Alle dankbaar mense kom
39.
By Bethlehem in winter kou’
40.
Daar kom van Groenlands’ berge
44.
Ere aan God daarbo
47.
God sy met u
49.
Heer, in need’righeid bin ons nou
51.
Bly by my, Heer
54.
God van ons Vaad’re
56.
Lei ons, onse groot Jehova
60.
Hoor die blye Eng’lelied
62.
Hoog op die berge nou
64.
Hoop van Israel
67.
Hoe teer is Gods’ bevel
79.
Gedurig dors my siel
85.
Jesus, Verlosser, Heer
89.
Vreugde op aard’
95.
Ek weet dat my Verlosser leef
99.
Gedagtig aan die kruisiging
103.
Die Heer is my lig
104.
Die Heer is my herder
105.
Heer, laat gaan ons met U seëning
114.
Meer Heiligheid, gee my
118.
Kom laat ons nou juig
119.
Heer, ons vra U voor ons gaan
120.
Dank God, dank Hom alom
121.
Jesus, Heiland, lei U my
124.
Nader my God by U
125.
O God, die eew’ge Vader
128.
Voorwaarts Christenstryders
129.
Kom herwaarts, getroues
139.
O my Vader
151.
Die Heer is Koning, juig
160.
Stille Nag
161.
As ons nou uiteen gaan
162.
Saggies daal die daelig
166.
Dank Heer vir ure van gebed
168.
Soet is die werk, my Koning, Heer
169.
Daar is skoonheid oral rond
184.
Die tyd is nou min
185.
Al wandel ons ook
196.
Vir onse profeet sê ons dankie
201.
Daar is ’n groene heuweltop
202.
As die lewenstorme
204.
U Gees, O Heer, het ons ontroer
213.
Die Gees van die Heer
217.
Wyl ons in hierdie Nagmaal deel (Bekende melodie)
Koor (Return to top)
226.
Wyl ons in hierdie Nagmaal deel
230.
Aanskou die groot Verlosser sterf
259.
Jesus wat my siel bemin
Mans-stemme (Return to top)
344.
O oudstes van Israel
345.
Julle wat God geroep het
Dames-stemme (Return to top)
382.
Eew’ge rots, geklief vir my

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video