Gesange

Gesange

Gesange Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae.

Provisional Hymnbook, Afrikaans.
Johannesburg, South Africa. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1971. 1984, 2nd Edition (last known). 77 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Gemeentelik (Return to top)
2.
Kom Bly By My; Dis Aand, My Heer
3.
’n Vaste Burg
4.
Loof Heel die Skepping, God die Heer
7.
Aanskou! ’n Konings’ Leërskaar
8.
God, Ons Vader, Hoor Ons Bid
10.
Christus, Here Het Verrys
13.
Kom, Heil’ges Kom
23.
Kom, O kinders van die Heer
27.
Handel Opreg
28.
Die Heer Sy Met Ons
29.
Alle Dankbaar Mense Kom
31.
Het Jy Vroeg Vanmôre Onthou
33.
Ver, Ver van Hier in Judea Gebied
39.
By Bethlehem in Winter Kou’
40.
Daar Kom van Groenlands’ Berge
44.
Ere Aan God Daarbo
47.
God Sy Met U
49.
Heer, in Need’righeid Bin Ons Nou
51.
Bly By My, Heer
54.
God van Ons Vaad’re
56.
Lei Ons, Onse Groot Jehova
60.
Hoor die Blye Eng’lelied
61.
Hy’t Verrys, Hy Het Verrys
62.
Hoog Op die Berge Nou
64.
Hoop van Israel
66.
Hoe Stewig die Grondslag
67.
Hoe Teer is Gods’ Bevel
68.
Hoe Wys was God
75.
Miskien Tog Nie op die Bergspits Steil
79.
Gedurig Dors My Siel
80.
Ek Staan So Verbaas
85.
Jesus, Verlosser, Heer
88.
Hy, Gebore in ’n Stal
89.
Vreugde Op Aard’
95.
Ek Weet Dat My Verlosser Leef
98.
Laat Ons Voorwaarts Gaan
99.
Gedagtig aan die Kruisiging
103.
Die Heer is My Lig
104.
Die Heer is My Herder
105.
Heer, Laat Gaan Ons Met U Seëning
114.
Meer Heiligheid, Gee My
118.
Kom Laat Ons Nou Juig
119.
Heer, Ons Vra U Voor Ons Gaan
120.
Dank God, Dank Hom Alom
121.
Jesus, Heiland, Lei U My
124.
Nader My God by U
125.
O God, die Eew’ge Vader
128.
Voorwaarts Christenstryders
129.
Kom Herwaarts, Getroues
136.
O, Hoe Lieflik Was die Môre!
139.
O My Vader
143.
Die Waarheid, Vra Jy?
147.
Lof Aan die Man
151.
Die Heer is Koning, Juig
160.
Stille Nag
161.
As Ons Nou Uiteen Gaan
162.
Saggies Daal die Daelig
166.
Dank Heer vir Ure van Gebed
168.
Soet is die Werk, My Koning, Heer
169.
Daar is Skoonheid Oral Rond
184.
Die Tyd is Nou Min
185.
Al Wandel Ons Ook
195.
Verlosser van Israel
196.
Vir Onse Profeet Sê Ons Dankie
201.
Daar is ’n Groene Heuweltop
202.
As die Lewenstorme
204.
U Gees, O Heer, Het Ons Ontroer
213.
Die Gees van die Heer
217.
’Wyl Ons in Hierdie Nagmaal Deel
218.
Ons Sing en Roem in Jesus Naam
Koor (Return to top)
226.
’Wyl Ons in Hierdie Nagmaal Deel
230.
Aanskou die Groot Verlosser Sterf
259.
Jesus Wat My Siel Bemin
Mans-stemme (Return to top)
344.
O Oudstes van Israel
345.
Julle Wat God Geroep Het
Dames-stemme (Return to top)
382.
Eew’ge Rots, Geklief vir My
Songs (Return to top)
B-76.
Ek Is ’n Kind van God

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video