Pese Faatasi ma Au

Pese Faatasi ma Au

Pese Faatasi ma Au: Pese mo Tamaiti

Sing with Me, Samoan.
Apia, Samoa. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1975. First edition. 203 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pese Tatalo (Return to top)
A-1a.
O Lau Tatalo
A-1b.
O le a Ou Taumafai Ia Faaaloalo
A-2a.
Faaaloalo
A-2b.
Matou Te Ifo Atu
A-3a.
O Lo Matou Falesa O Se Nofoaga Paia
A-3b.
Faafetai Lo Tatou Tama
A-4a.
Faafetai Le Alii e
A-4b.
Faafetai Lo Matou Tama E
A-5.
Le tama Ou Te Tatalo
A-6a.
Faafetai Mo Faamanuiaga I Aso Taitasi
A-6b.
O le Fale Lenei o le Atua
A-7.
O Se Tatalo
A-8.
Ou Te Faafetai Ia Te Oe, Le Tama e
A-9.
Ia Migao, Filemu
A-10a.
Ou Te Fiafia E Tatalo
A-10b.
Tausiga Fai Pea A Le Atua
A-11a.
O Le Pese Tatalo
A-11b.
Alii E, O Le Alofa I Tamaiti Laiti
A-12.
O La Matou Tatalo
A-13.
Faafetai Ia Te Oe
A-14a.
Tama, Faafetai Mo Le Po
A-14b.
Tama O I Luga
A-15a.
Tama, Matou Te Filemu
A-15b.
Mo Au Faamanuiaga Matalasi
A-16a.
O Le Pese Faafetai
A-16b.
Tatalo Faatuua
A-17.
Tau Mai Ia Te Au, Le Alii e
Pese o le Talalelei (Return to top)
B-1a.
O Se Mea Alofa
B-1b.
Alofa O le Atua
B-2a.
Tamai Mamoe Papae Ma Mama
B-2b.
Tausiga Alofa
B-3a.
Tatou Fealofani
B-3b.
Faalogo, Faalogo
B-4.
Papatisoga
B-6.
Faaola Sili
B-11.
O Upu Ita! E, Ia Le Lafoina Lava
B-12.
Na Te Fafaga Lana Lafu
B-13.
E Manatu Mai Le Alii I Ona Tagata
B-14.
Tuu Mai Tamaiti e O Mai Ia Te Au
B-16.
I Faatuatua Moni
B-18.
Usiusitai
B-20.
Auala e Tau Atu I Le Fiafia e Faavavau
B-22.
O Le Perisitua
B-24.
Ua Pogai Le Lotu Nei
B-25.
O Le Leoleo Mamoe Lelei
B-26.
O Le Malamalama Paia
B-27.
Pese Filemu
B-28.
Matagofie Mai
B-31.
O Le Malumalu O Se Nofoaga Paia
B-32.
Faafofoga Mai Tama Faalelagi
B-33.
Faafetai Faataamilo
B-34.
Lana Folafolaga
B-35.
Faamagalo Atu
B-36.
Iesu O La Tatou Uo Pele
B-37.
Finau Mo Le Mea Tonu
B-38a.
Mo Le Matagofie O Le Lalolagi
B-38b.
Lo Matou Epikopo Amiolelei
B-39.
Ou Te I Loa O Loo Soifua Lou Tama
B-40.
Ou Te Auauna I Le Alii A O Ou Talavou
B-41.
O Le Upu O Le Poto
B-42a.
O Si Au Pese Laitiiti E Usu
B-42b.
Matagofie E Talai Le Talalelei
B-43a.
O Se Agelu Na Oo Mai Ia Iosefa Samita
B-43b.
Tamaiti Fiafia
B-44a.
E Totogi Lau Sefuluai I Le Alii
B-44b.
Ou Te Totogi Lau Sefuluai
B-45.
Aoao Mai Ina Ia Ou Savali I Le Malamalama
B-46.
Tau Mai Tala Ia Iesu
B-47a.
E Fia Foai I Le Alii Lau Tasi Vaesefulu
B-47b.
Ou Te Tautino Atu Ou Te Fiafia I Le Tonu
B-48.
Ua Tuuina Mai E Le Atua Ia Te Au Se Malumalu
B-49a.
Mea Laiti
B-49b.
Tagata Agalelei E Ia Te Au
B-50.
O Le Vao Paia
B-51a.
Fetalai Mai Iesu E Alofa Atu I Tagata Uma
B-51b.
E Alofa Iesu I Tamaiti
B-52.
Pe A Ou alu I Le Lotu
B-53.
Le Aso Nei E Mapu Ai
B-54.
Ua Faatauvaa Lou Sulu Nei
B-55.
Ia Mafaufau Ia Iesu
B-56.
Faitotoa O Le Falesa
B-57.
O Papatusi Auro
B-58.
O Le Perisitua Ua Toe Fuatai
B-59.
E Alofa Mai Lou Tama Faalelagi
B-60.
E Manao Lou Tama Faalelagi Ia Ou Fiafia
B-61.
O Lo Matou Epikopo
B-62.
O Lanu O La Tatou Peraimeri
B-63.
Viiga
B-64.
Tama O Le a Ou Filemu
B-65.
Ou Te Fia Ola I Le Talalelei
B-66.
Sa Tamaitiiti O Iesu
B-67.
Manao Iesu Ia Ou Fai Ma Sula
B-68.
Ia Tatou Feagaleleiai
B-69.
Ou Te Mafaufau I Le Tala Anamua
B-70.
Ou Te Manatu E Manaia Le Lalolagi
B-71.
Ou Te Faafetai Ia Oe, Alii e
B-72.
Afai Ua I Ai Outou Loto
B-73.
Ou Te Lei Vaai I Le Kiona
B-74.
E I Ai Ou Lima Laiti E Lua
B-75.
Faamoemoe Latou Te Valaau Au I Le Misiona
B-76.
O Au O Se Atalii O Le Atua
B-77.
Viiga O Le Faaneetaga
B-78.
Pese Faatalofa
B-79.
Pese Fiafia
B-80.
Fiafia Ua Feiloai
B-81.
Fai Le Mea Tonu
B-82.
Keriso Ma Le Fanau Laiti
B-84.
Fanau A Le Au Paia O Siona
B-85.
Tofia E Auauna Atu
B-86.
E Mafai E Se Tamaitiiti Pei O Au
B-87.
Tala O Le Tusi A Mamona
B-88.
Ou Te Fia Tiakonu
B-89.
Ua Pupula Ma Matagofie Mea Uma
B-90.
O Le Pese O Le Olioli
B-91.
Usitai I Le Afioga A Le Atua
B-92.
O Le Leo Filemu Itiiti
B-94.
Tamaiti e Ia Vave Mai Nei
Pese Faamanatuga (Return to top)
C-1a.
Pese Faamanatuga
C-1b.
A Ou Ai Le Areto Ua Tofitofi
C-2a.
Ae Ou Te Lei Tago I Le Faamanatuga
C-2b.
Alofa O Lo Tatou Faaola
C-3.
Ua Tofitofi Le Areto
C-4a.
Ou Te Piilima Filemu
C-4b.
O Le Faamanatuga
C-5a.
A Ou Inu Le Vai Manino
C-5b.
Tatou Manatua Lo Tatou Faaola
C-6a.
A o Faamanuia Le Faamanatuga
C-6b.
Ua Saunia Le Faamanatuga
C-7.
I Le Faamanatuga
Pese e uiga i le Aiga (Return to top)
D-1a.
O Se Aiga Fiafia
D-1b.
O Se Fesoasoani Fiafia
D-2a.
Tagata Fiafia
D-2b.
O Se Pese Faafetai
D-3a.
Tina Pele Ou Te Alofa Ia Te Oe
D-3b.
Tina Pele
D-4a.
Malosi, Oa, Ma Le Poto
D-4b.
Mea Malie E Fai
D-5a.
Pe a Tatou Fesoasoani
D-5b.
Ataata
D-6a.
Tatalo Faaleaiga
D-6b.
Ia Faaaloalo
D-7a.
Tina Ma Tama
D-7b.
E Tatala Pea Lo Matou Faitotoa
D-8.
Ua Tatou Toe Faatasi
D-9.
Pese I Lou Aiga
D-10.
Aso Toonai
D-11.
O Le Samoa Fiafia
D-12.
Po Faaleaiga
D-13.
O Le Au Aiga
D-14.
O Igoa Pele
D-15.
Ou Te Alu Soo
D-16.
Tina, Ou Te Alofa Ia Te Oe
D-17.
Pe a Sau Tama O Le Tama
D-18.
Lou Tama
D-19.
O Le Foi Mai O Tama
D-20.
Sii Outou Leo Ma Pepese
D-21.
Mulimuli I Ai
D-22.
Faataitai Mai
D-23.
O Le Pese O Le Afiafi
Pese e Uiga i Tofi o le Au Paia (Return to top)
E-1.
Tamaiti Paionia
E-2.
A Ou Manatunatu I Paionia
E-4.
Taavale Toso
E-5.
Fanau Paionia Laiti
E-6a.
Sopoia Le Fanua Laugatasi
E-6b.
Taavale Toso E Povi
E-7.
Pese I Le Taavale Toso
E-8.
Ala Atu I Sisifo
Pese mo Aso Faapitoa (Return to top)
F-1.
Mamao I Se Fale O Manu
F-2.
Mamao I Se Fale O Manu
F-3.
Pese A Manulele
F-4.
Pese A Leoleo Mamoe
F-5.
Ia Filemu Pepe
F-6.
Po O Le Kerisimasi
F-7.
Ua Aulia Manuia Le Tausaga Fou
F-8.
Matou Te Fai Atu Manuia Le Kerisimasi
F-9.
Tesema
F-10.
O Maria Ua Faa-Moemoe Le Tupu
F-11.
Manuia Le Tausaga Fou
F-12a.
Si I Ai I Le Fale O Manu
F-12b.
Pene O Le Asofanau
F-13.
Logo O Le Kerisimasi
F-14.
Manuia Lou Asofanau
F-15.
Osana
F-16.
Tala O Le Eseta A Le Natura
F-17.
Ua Toe Tu Mai Iesu
F-18.
Lou Aso Fanau
F-19.
Manuia, Manuia, Le Aso Fanau
F-20.
E Tasi I Le Tausaga
F-21.
Ua Matou Fiafia I Lou Aso Fanau
F-22.
Tata Leotele Logo
Pese e Uiga i Vaitaimi Eseese o le Tausanga (Return to top)
G-1.
Ia Fiafia Pea
G-2.
O Ai Ua Vaai I Le Matagi
G-3.
Ua Timu Faasauatoa
G-4a.
O Se Laau Tupu Sao
G-4b.
Ua Sau Le Tau Tuputupu
G-5.
I Luga O Laau
G-6.
Matagofie Mea Uma
G-8.
Tamaiti e Pepese Nei
G-9.
O Le Taeao Fiafia
G-18.
E I Ai Sou Toga Laau
G-19.
Fiafiaga
G-20.
Pei O Le Susulu O Le La I Le Taeao
G-24.
Foai O A Si Auvai Lea

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video