Thánh Ca

Thánh Ca

Thánh Ca, Vietnamese.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. Only known edition. 98 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
2.
Thần Linh Cha Như Lửa Hồng
3.
Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng
4.
Truth Eternal
5.
Cao Trên Đỉnh Núi
6.
Đấng Cứu Chuộc
7.
Y Sơ Ra Ên, Chúa Đang Kêu Gọi
19.
Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri
21.
Lời Vị Tiên Tri Cùng Nhau Đến Nghe
26.
Ồ, Trời Thật Đẹp Một Buổi Sáng Kia
27.
Ca Khen Người
29.
Người Bộ Hành Khốn Khổ
30.
Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu
52.
Bình Minh Đang Lên
58.
Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây
67.
Vinh Hiển Chứa Trên Cao
68.
Bức Thành Kiên Cố
85.
Căn Cơ Vững Chắc Thay
86.
Lớn Bấy Duy Ngài
89.
Chúa Là Sự Sáng Của Tôi
95.
Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa
96.
Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con
97.
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!
98.
Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
100.
Càng Gần Chúa Hơn
102.
Giê Su Hằng Yêu Thương Tôi
104.
Cứu Chúa Giê Su Dắt Tôi
109.
Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình
116.
« Đi Cùng Với Ta »
117.
Hãy Đến Cùng Giê Su
130.
Hãy Luôn Khiêm Nhường
131.
Cần Nhiều Thánh Thiện Nơi Tôi
134.
Tôi Tin Nơi Ky Tô
135.
My Redeemer Lives
136.
Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống
137.
Testimony
140.
Ban Mai Thức Giấc
141.
Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
142.
Giờ Tôi Cầu Xin
144.
Giờ Phút Yên Tịnh
147.
Đẹp Thay Công Việc Của Chúa
148.
Sabbath Day
152.
Cha Luôn Bên Anh
156.
Ta Hát Khúc Chia Tay
159.
Ngày Gần Tàn Rồi
163.
Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về
166.
Xin Ở Cùng Tôi
170.
Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Tôi Cầu
172.
Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi
174.
Tháng Lễ Tưởng Niệm Ngài
175.
Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu
180.
Cha Thiên Thượng Chúng Con Tin
182.
Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su
184.
Trên Thập Tự
187.
Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con
191.
Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần
192.
He Died! The Great Redeemer Died
193.
Tôi Cảm Kích Vô Cùng
194.
Xa Xa Có Một Đồi Xanh
195.
Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao
196.
Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn
199.
Ngài Phục Sinh
200.
Ngày Nay Chúa Phục Sinh
202.
Hỡi Môn Đố Trung Tín
204.
Đêm Huy Hoang
208.
Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ
212.
Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê
213.
The First Noel
219.
Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước
220.
Chúa Hỡi, Con Xin Bước Theo Ngài
221.
Tấm Lòng Yêu Mến Của Đấng Chăn Lành
222.
Xin Chúa Nghe Thấu Lời Con
223.
Ta Đã Làm Điều Gì Tốt?
224.
I Have Work Enough to Do
227.
Ánh Thái Dương Trong Hôn Tôi
232.
Hãy Nói Với Nhau Dịu Dàng
237.
Hãy Làm Điều Tốt
238.
Behold Thy Sons and Daughters, Lord
239.
Chọn Điều Ngay
240.
Bạn Ơi Mọi Linh Hồn Đều Tự Do
241.
Trên Sóng Đời
243.
Nào Tiến Lên
245.
This House We Dedicate to Thee
249.
Ơn Kêu Gọi Phục Vụ
270.
Nơi Tôi Đi Có Thể Sông Núi Hiểm Trở
271.
Oh, Holy Words of Truth and Love
272.
Này Lẽ Thật Là Gì?
273.
Lẽ Thật Xuất Phát Từ Tim Ta
274.
The Iron Rod
282.
Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát
292.
Hỡi Cha Yêu Mến
294.
Tươi Đẹp Khắp Nơi
301.
Tôi Là Con Đức Chúa Cha
302.
Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống
304.
Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật
305.
Ánh Sáng Thiêng Liêng
308.
Hãy Yêu Mến Đồng Loài
333.
High on the Mountain Top (Men’s Choir)
334.
I Need Thee Every Hour (Men’s Choir)

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video