O Pese a Siona

O Pese a Siona

O Pese a Siona mo le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata ai

O Pese a Siona, Samoan.
Honolulu, Hawaii, USA.
1918. First edition. 267 songs.

May 1918.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66844
  • Flake-Draper Number: 1851 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 797.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • BYU Harold B. Lee Library: BX8685.2 .Sa46 1918
  • Church History Library: M285.2 H99zSAM 1918
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Ia Tumau Pea
2.
Pe a Mafatia oe
3.
Osana Ia Iesu
4.
O le Papa e Malosi
5.
A Tatou Tuua
6.
Le Au Uso Pele
7.
Ua Naunau ia te Oe
8.
Ia Faafetai nei i Le na Tautala
9.
Iesu e, ia tautai mai
10.
E Toe Mafuta Afea Tatou
11.
E Vave Mavae Le Olaga Nei
12.
Tamaiti Potopoto
13.
Tamaiti e, Pepese Nei
14.
Faaola o Isaraelu
15.
O i ai Le Perofeta
16.
Ia Tatou Fai le Faafetai
17.
O mai, O mai!
18.
Lo‘u Tama e, o i Le Lagi
19.
Le Uso e, Faalogo
20.
O Outou o e Tiga
21.
O Le Agaga Paia e Pei o Le Afi
22.
Uso e, a tatou Tete‘a
23.
Ua Atoa le Filemu
24.
Iesu e lo‘u Faaola e
25.
O mai ia o e fia inu
26.
E! Ia Sau Le Aso Lea
27.
Lou Matou Atua e, Malie lou Alofa
28.
Ua Malie le Atua e, Lou Alofa
29.
Moe, Moe i lou Tuugamau
30.
Le Au pele e O maia Nei
31.
Po o se a ea na Iloa?
32.
Faalatalata mai nei
33.
Ia Vave mai Outou
34.
Faafetai i Lou Alofa
35.
Pe A Faigata Le Ala, Taumafai
36.
Pe a Muimui Lou Loto
37.
Tautai pea oe Ieova
38.
Ua tafa ata o le ao mo Samoa
39.
Ia Agalelei ma Alofa
40.
Tofa le Au Uso pele e
41.
Ua Matou O mai ia te Oe le Tama
42.
Ou te Viia Oe le Tama
43.
Fanau e A Siona
44.
Ia uu mau mea tonu nei
45.
Faafetai ia oe Ieova
46.
Ua Pogai le Lotu nei
47.
Maeu Mana Ieova e
48.
O le Talosaga a Iosefa Samita
49.
O Fetalaiga e Lelei
50.
Ia Faalogologo
51.
Le Faawae Malosi
52.
Faafetai i Le Atua, Le Na Foiai ina Mai
53.
Ua faatali I le Tonu
54.
Faafetai i le Atua
55.
O mai ia Outou O le Au Faifeau
56.
A Mavae le Pouliuli
57.
O le tatalo o Fai nei
58.
Ua Ou Iloa o Iesu
59.
O lo‘u Atua e Ala ai
60.
Le Galuega a Iesu
61.
Ua Fetalai mai o Iesu
62.
Se a Le Leo e Tagi mai
63.
Ua Fetalai mai nei Iesu
64.
O Le Lalolagi nei
65.
Lo‘u Alii Alofa mai
66.
Ala maia Fitafita
67.
Pe na Faia Lau Tatalo
68.
Siona Le Nuu Paia
69.
Iesu e Alofa mai
70.
Faafetai mo Le Perofeta
71.
Outou le au Paia
72.
E ui i Ala Faigata
73.
Ia Ili nei le Pu
74.
Afio mai ia Oe Le Tupu
75.
Pe A Faigata Le Ala, Taumafai!
76.
Uso e, Pepese Nei
77.
Ua Silisili Fale Sa
78.
Gaua‘i mai ma Salamo
79.
Ua Malie Tele lava (Male Voices)
80.
Ua Tatou Savavali
81.
Le Aso nei e Mapu ai
82.
O Mauga ua Lelei
83.
O le Sauniga Lelei o loo Fai
84.
Pe Tatou te Toe Mafuta
85.
Ia Silasila mai Ia
86.
Ua Afio mai Le Agelu
87.
Iesu ia e Auina mai
88.
Iesu e O le Alofa
89.
O Outou, le Au Tau
90.
Sa Tama itiiti o Iesu
91.
O Outou Isaraelu
92.
A potopoto nei (Trio and Chorus)
93.
O le Aoga Sa
94.
Iesu e Lo‘u Alii
95.
E Afio mai Iesu
96.
Maeu le Paia
97.
E oo mai Le Oti
98.
Ina Tatou Faia Ia
99.
Ua Ese Le Alofa
100.
Le Atua e, Lou alofa
101.
Sa i Iutaia O leoleo lelei
102.
Ua Tatou toe Faatasi ai
103.
Iesu Lo‘u Faaola e
104.
Ua Tele a‘u Feau
105.
Ia Olioli Tatou nei
106.
Ala mai ia o ‘Au a Siona
107.
Pe Auma i Tatou nei?
108.
O mai! O mai! Tamaiti
109.
Ta Felatai nei
110.
Ia Tatou Fealofani
111.
Tamaiti e ia Galulue
112.
Ia fiafia ai i Tatou i nei Aso
113.
O le Mauga Maualuga
114.
Le Atua e Alofa mai
115.
Na Oso mai Mea e Ofo ai
116.
Ia Avea ma e Aoga
117.
Ua Toe Potopoto Nei
118.
Ia Tatou Fealofani
119.
Lo Matou Atua e
120.
Le Talosaga nei
121.
Na Afio mai le Agelu
122.
E Pepese Tatou i Luga
123.
Fanau Uma a Siona
124.
Toatele Tamaiti
125.
Ou te fia Faalogo
126.
Alualu pea i Luma
127.
Faafetai le Tama e
128.
Iesu ia e Talia nei
129.
Iesu ia Ta Faatasi ai
130.
Ia Filemu Pepe
131.
Ua Faatauvaa Lo‘u Sulu nei
132.
Sa Ou Mafaufau pea
133.
Po Lelei, Filemu
134.
O lenei Itula lelei
135.
Tamaiti e ina Vave mai Nei
136.
Lo‘u Aiga o i Le Nuu Lelei
137.
Ua Tigaina o le Ola nei
138.
Tofa! Tofa! Ia Soifua
139.
Ua toe Faaalia Mea Tonu
140.
Iesu le Alii Alofa mai
141.
O mai ia Outou
142.
Le Tala Malie lenei ua aumai
143.
Aua e te Maliu ese
144.
O Aso nei ua Toe Maua ai
145.
Pe Tatou te toe Mafuta
146.
Ua Pupula mai le Lagi
147.
O Le Tatalo a le Alii
148.
Iesu e ia Alofa mai
149.
Le Aso Manuia
150.
Ua Alaga mai Le Vasa Laolao
151.
Aua Tou te Faamasino
152.
Ia Fai Talosoga pea
153.
Ua Siomia i Mauga
154.
E toe Afio mai Iesu
155.
Tofa le Uso e
156.
E toe Feiloai Tatou
157.
Tamaiti O Siona
158.
O E o loo Ola mai nei
159.
O Loo Valaauina atu
160.
Lou Alofa le Tama
161.
O ou Vaai I mea Lelei
162.
Sa Pogisa o lalo nei
163.
Ua Lele mai le Agelu sa
164.
O le Agelu sa na Afio mai Luga
165.
Ua Sau le Leo mai Luga
166.
Sa Faitau Au i se Tala
167.
Ia Tatou Ala mai
168.
Sa Pepese mai Agelu
169.
Le Itula lelei Lenei
170.
Ua Tea nei le Pogisa
171.
O Iesu lo‘u Sulu
172.
Fitafita o Siona
173.
A o Soifua i lalo nei
174.
Ua matou potopoto nei
175.
Lulu Pea ia le Saito
176.
Ia Faamalosi i le Galuega nei
177.
Ina o mai ia uma nei
178.
Ina Faalogo mai ia nei
179.
Ia Vivii Tatou i le Alii
180.
Ua Matou Vivii ia te Oe le Tama
181.
Ua Matou Naunau ia oe Iesu e
182.
O le Malamalama ua Sau mai Luga
183.
Siona e, le Nuu Lelei
184.
Afai ua e Alofa
185.
Ina Gauai Mai
186.
Talofa Lava ia Latou
187.
Ifo Mai ia Nei Outou
188.
Ia Tu Ieova i lo Tatou va
189.
O le Valaau i le Atua
190.
O ai Se Fia Maua
191.
Ia fai Galuega manu o Ao
192.
E! ua Tafa nei o Ata
193.
Tofa la Lalolagi
194.
Le Faatuatua, e Ola ai i tatou
195.
Le Faalotolotolua
196.
E Tele Tausaga ma Augataaga
197.
Le Faatuatua
198.
Tatou te Usu Pese
199.
Ou te Olioli pea
200.
Ieova e ia E talia
201.
Faafetai i Lou Alofa
202.
Le Sauniga Muamua
203.
Gauai Mai ia Uma
204.
O loo Gafoa le Malamalama
205.
Ua Tuana‘i, atu lenei Vaiaso Sa
206.
O loo Fai nei le Taua
207.
Ua Faafetai ma Faamanu
208.
Ia Silasila mai
209.
O Lona Alofa Tele
210.
Iesu Matou te Faafetai
211.
Ua Aulia mai e i Matou
212.
Ia Ava‘e nei Viiga
213.
O Nuu ma Malo
214.
Outou le Lalolagi e
215.
Fitafita o Siona
216.
Ou te Fiafia Lava
217.
E Sili lava le Lelei
218.
Uso e Faalogo
219.
O mai Tamaiti ia Tatou Vivii
220.
E Ma‘eu mai le Tala
221.
Le Atua Alofa fua
222.
Ua toe Aumaia nei
223.
Lo Matou nei Tama e
224.
Ieova e ua E Auina mai
225.
Ua Alalaga Tele mai
226.
Ia Tau le Taua
227.
A Fetagofi Tatou nei
228.
O le Talaiga Moni
229.
Ieova e ia E Alofa
230.
Ua Oi o lo‘u Loto nei
231.
Ia Fiafia pea
232.
Ia Nei Fai Mea Faatiga
233.
E pei o Fatu ua Toto ai
234.
Faalogo i le Pese
235.
Ua Olioli A‘u nei
236.
Aue o Agasala (Male Voices)
237.
Iesu ai Alofa i Loto Tiga
238.
Ua Faatuatua
239.
O le Tatalo lenei
240.
Faafofoga mai Iesu
241.
Le Malo Lava o Iesu
242.
A Faigata Ilalo nei
243.
Ua Tatou Mataala
244.
Pe Galo ea Afea?
245.
O Iesu lo‘u sulu pe Fefe i se a?
246.
Lo‘u nuu Sauniatu e
247.
O i ai Le Mea e Mapu ai
248.
Afio mai ua Lata mai le Po
249.
O ai Se Fia Maua
250.
Ua Taitai mai Iesu
251.
Le Malologa e Lelei
252.
Iesu ia e tu mai
253.
Mataala Tatou Uma
254.
Ua Tea atu o le Ao
255.
Ia Tatou Felatai nei
256.
Aleluia Aleluia
257.
Iesu Talia Mai
258.
Pe Faapefea le Pule
259.
Pei o le La ua Oso Mai
260.
O Lau Fua La‘au Manaia
261.
O Loo ua Tupu Lenei Galuega
262.
Ua Alofa Tele Lava
263.
E Tino Tagata lo Tatou Atua
264.
Ia Mamao ma Mea Leaga
265.
Tatou O
266.
O lo Tatou Olaga
267.
O le Faatuatua

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video