Te Mau Himene A Ziona

Te Mau Himene A Ziona

Te buka Himene I Faaauhia ei Haamaitairaa i te Atua

Te Mau Himene A Ziona, Tahitian.
Papeete, Tahiti; Auckland, New Zealand. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1913. 1974 Edition (last known). 246 songs.

1970, 1974. 4/74 printing.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Te Pouraa mai o te Melahi
2.
Te mau Parau Aroha
3.
Ua Pure Anei Oe
4.
Aratai Mai
5.
No Te Pure Mau
6.
Himene Haamaitairaa
7.
Te Faaora o Iseraela
8.
I Nia i te Tupuai Mou’a
9.
Ia Parau Haamaitai
10.
Amui te Arueraa
11.
Tau Feia E !
12.
A Tuu mai i te Tamarii
13.
E Tamarii iti Iesu
14.
Faatupuraa Haamaitai
15.
Aue te Sabati ra e!
16.
Himene Oro’a
17.
Tei Desereta ra
18.
I Nia I Te Ra’i
19.
A Faaroo Mai
20.
Faaho’iraa Evanelia
21.
Te Tia-Faahouraa
22.
Tau Metua
23.
Te Fare Mori
24.
Ma te Oaoa Rahi, e Homa
25.
Te Varua o te Atua
26.
Aue te Peropheta e!
27.
E Oaoa Tatou
28.
Teie Mai Nei te Ora
29.
Feia Rave Ohipa
30.
Te Haaputuputuraa
31.
Tau Mato
32.
A hi’o i te Melahi
33.
Te Atua te Metua
34.
Ziona
35.
Te Tomoraa
36.
No te Faatupuraa Parau
37.
Tiai A
38.
Iesu Tau Faaora
39.
Mai te Hupe i te Aahiata
40.
Te Atua farii i te Haamaitai
41.
Te Arii Mana
42.
Arau A’e
43.
No te Oro’a a te Fatu
44.
Ua Tae i te Hora
45.
No te Oro’a a te Fatu
46.
Te Ve’a Mo’a
47.
Te Fanauraa o te Mesia
48.
Mahana Faaearaa
49.
Himene Haamaitairaa
50.
Mauruuru no te Haapiiraa Sabati
51.
Te Faaearaa
52.
Iehova Mana
53.
Himene Pure
54.
Te Basileia
55.
Ei te Atua
56.
Te Mahana Haavaraa
57.
Uputa to te Ra’i
58.
Aue te Paari e Feia Mo’a e!
59.
Te Haapiiraa Sabati
60.
Te Pupu Tamarii
61.
Ziona Nehenehe
62.
Eiaha E Fiu
63.
Te Fetia o te Po’ipo’i
64.
Haleluia
65.
Ei Pihaiiho Vau ia Oe
66.
Te Arenio
67.
Ara Mai
68.
Ua Rahi Ta’u Hara
69.
I Haere mai Iesu i te Ao e Faaapu
70.
A Haapue i te Mau Maitai
71.
A Rohi
72.
Te Mahana Haavaraa
73.
No te Hunaraa Tino
74.
Eaha râ la Tae i Reira
75.
Aita’tu â Vahi Mai Ziona
76.
Ei Mua Faehau Faaroo
77.
Te Mato Mure Ore
78.
No te Faaroo Rahi
79.
No te Feia Hoe i te Vaa ra
80.
Te Fare Mori
81.
Hinaaro Vau ia Oe
82.
No te Puai o te Mou’a
83.
Aratai Mai E Iehova
84.
Ei Faaotiraa
85.
Ei Faaotiraa
86.
Himene No te Vero
87.
Te Tau Maru
88.
Te Tomoraa Fare Pureraa
89.
Auê te Oaoa E
90.
Tauturu Mai
91.
Auê to Hiero !
92.
I Nia I Te Satauro
93.
Ta Iesu Ohipa
94.
Te Ueueraa
95.
Peho Iti Ofai Utaha Nei
96.
Te Tupuraa o te Parau Mau
97.
O Iesu Te Faaora
98.
Tau Lamepa
99.
Te Tomoraa Fare Pureraa Api
100.
Himene Faahou Mai Na
101.
Ara Mai Tatou
102.
A Hi’o Tatou
103.
No te Tumu o te Ora
104.
Te Tiai Aroha
105.
Te Metua Here
106.
Noa’tu te Ino o Teie Nei Ao
107.
Faaroo i te Parau a te Atua
108.
Te Mana’oraa I Galilea
109.
Te Feia Hinaaro
110.
Tau Fatu Tau Maramarama
111.
Ei Pihaiiho Vau i tau Fatu
112.
E Mea Maere
113.
Haere Mai ia Iesu Christ
114.
Tairuru Ma te Arue
115.
Haere Mai, te Arii Rahi
116.
Aue te Aroha Rahi
117.
Haere, E Pure Ai
118.
Haapao Maitai
119.
E Himene i to Iesu I’oa
120.
Mauruuru no te Peropheta
121.
Te Hahaere Atu Nei Tatou
122.
Utaha Nehenehe
123.
Farereiraa Oaoa Ra
124.
Te Are Moana
125.
No te Aroharaahia Mai
126.
No te Po’ipo’i Sabati
127.
No te Mata’u-Ore-raa
128.
No te Peeraa o te Pouri
129.
Te Mau Ve’a No Utaha Mai
130.
Mea Maere E!
131.
Ia Ora Na te Amuiraa
132.
Aue Te Poupou E
133.
Iseraela
134.
Himene Taa-Ê-Raa
135.
Tomoraa Fare
136.
Mori Aratai
137.
Ia Vai te Aroha
138.
Eaha ta Oe Utua?
139.
Pure Matamua no Iosepha Semita
140.
Ei Iudea Te Mau Tiai Mamoe
141.
A Faaroo na i te Faaoto Pû
142.
E mau Debure no Desereta
143.
Pupu Tamarii Oaoa
144.
Ahea ra Tau Faaora Here
145.
Eaha ra ia te Auhune?
146.
Tamau I Te Faaroo
147.
A Rave Itoito I Te Ohipa
148.
Himene Hunaraa
149.
Aroha Rahi No te Tiai Mamoe
150.
Ia Haamana’o I To Iesu Poheraa
151.
Ierusalema Apî
152.
E Pahonohia Ia tae i te Tau
153.
Himene Taa-E-Raa
154.
Mahanahana te Aau
155.
Te Mau Tavini O Iseraela
156.
No Taata Pohe
157.
No te Hopea ia Pohe
158.
Te Varua Taata i Tiihia Mai
159.
No te Tanuraa Taata Pohe ra
160.
No te Oro’a a te Fatu
161.
Te Toto o te Mesia
162.
No Te Pape Ora
163.
Te Hiero o Ierusalema Apî
164.
Motu Nehenehe
165.
O Vai Na Te Atua
166.
Tei Faateiteihia
167.
Tau Tiai te Fatu
168.
Mau Parau Riri
169.
Haamâru i to Aau Na
170.
Auê te Parau Mau
171.
Te Fanauraa Haehaa
172.
Te Hora Pure
173.
Haapao I te mau Taime
174.
Eaha te Ohipa i te Ra’i
175.
Te Haapii nei te Evanelia
176.
I Te Hoê Po Hau Maru
177.
Ia Orana te Amuiraa
178.
I O Atu I Te Ra’i
179.
Ua Horoa Mai Iesu
180.
Te Oire I Te Ra’i
181.
Ia Ora Na Oe
182.
Tamau Te Maramarama
183.
Fenua Nehenehe
184.
To’u Pure
185.
Te Ora Nei
186.
To’u Pure
187.
Sabati Mo’a
188.
E te Atua e
189.
Ei ia’u nei
190.
Ara E Feia Mo’a E?
191.
Haere I Mua
192.
E Te Fatu e
193.
E Pure
194.
A arue i te Arii
195.
Ia Mairi Te Mahana
196.
A Faaroo Mai Na I Te Pure
197.
Te Tia Nei Au I Te Ô
198.
Haere Mai te Mau Tamarii
199.
I Te Mou’a Teitei
200.
Ma Te Reo Hoê
201.
I Nia I Te Io’a
202.
Hosana
203.
Eaha Te Parau Mau?
204.
Utaha Nehenehe
205.
No Te Maa
206.
Ia Ora Na Paraimere
207.
Haere Mai
208.
To’u Pure
209.
Himene Manu
210.
Hoe Te Vaa
211.
Himene na te Paraimere
212.
Ia Ora Na
213a.
Ta’u Na Metua
213b.
Te Haapii Nei Au
214.
Pahi Ora
215.
Tau Fetii Tei Nia I Te Moana
216.
Tero, Tero
217.
Tiai Mamoe
218.
A Faaineine Te Amuraa Maa
219.
Ia Ora Na Feia Api
220.
Pureraa Feia Apî
221.
I Roto I Te Pureraa
222.
E Maoro I Te Imiraa
223.
Himene no Ruta
224.
Te Pure
225.
E Faaoti Tatou Nei
226.
Ua Amuihia Tatou
227.
Te Feia Apî
228.
E To Matou Metua
229.
Faaite Mai, E Te Fatu e
230.
A Taoto Na Ta’u Here
231.
Te Vai Ra Te Fare Pureraa
232.
Himene Mai Te Mau Manu
233.
Haere Mai I Te Feia Apî
234.
Teie Te Hora
235.
I Te Tau Eperera
236.
Te Ohipa Maitai
237.
Te Faaho’iraa Mai
238.
Te Mau Hoa
239.
Ia Ora Na Oe
240.
Ua Tae Mai Te Mesia
241.
A Haere Mai Na Betelehema
242.
E Betelehema ra e
243.
Te Noela matamu
244.
I Muri Mai I Te Tama’i Rahi
245.
La Marseillaise

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video