Te Buka Himene

Te Buka Himene

Te Buka Himene: Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo'a i te Mau Mahana Hopea Nei — Hymnes: L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

1948 Hymns, Tahitian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1978. First edition. 110 songs.

Book © 1977. 3/78 printing.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Te Faaho’iraahia Mai o te Evanelia (Return to top)
1.
Te Hiti Mai Nei te Mahana
2.
E te Faaora o Iseraela
3.
Mauruuru Matou, E te Atua
4.
To’u Metua
5.
Haere Mai, E te Feia Mo’a
6.
Aue te Varua o te Atua
7.
Oaoa Tatou i te Tau no te Ora
8.
E Tamaiti Apî Roa
9.
Eaha te Parau Mau?
10.
Aue te Taata i Parau Ia Iehova
11.
E te Mau Nunaa e
12.
Ua Pou Maira Moroni
13.
Otohe Anei, Feia Apî
14.
Noa’tu te Peapea
15.
No te Puai o te Mou’a ra
16.
Mai te Hupe Aahiata
Te Faaitoitoraa (Return to top)
17.
A Haapao, te Fatata Mai Nei
18.
Haere Mai e Himene
19.
Ara Mai Tatou
20.
Haere Mai Ia Iesu
21.
Mai Haere Tatou Nei
22.
Tiaturiraa no Ziona
23.
Mai Faaroo i te Reo o te Peropheta
24.
Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa
25.
Pii Maira te Atua
26.
E Faehau Faaroo
27.
Ohipa Rahi Ta’u
28.
Aue te Parau Aroha e
29.
E Itehia te Parau Mau
30.
Ia Parau Haamaita’i Noa Tatou
Te Mauruuru e te Oaoa (Return to top)
31.
Aue te Nehenehe, No te Aroha
32.
I To Mau Tau Ati
33.
Haapao i To Taime
34.
O te Fatu ra To’u Maramarama
35.
Tei Roto i To’u Nei Aau
36.
Anaana te E’a
37.
Ia Vai te Mahana, Arohi â
38.
I Teie Ao Oto e te Poiri
Te Oro’a (Return to top)
39.
Aue te Paari e te Aroha
40.
E te Atua Faaroo Mai
41.
E Iesu, Ia Feruri Au
42.
E Aivi Tei te Atea
43.
E Himene Tatou i to Iesu I’oa
44.
Te Maere Nei Au
45.
E te Fatu, Horoa Mai i To Varua
46.
Te Atua, Te Metua
47.
Pohe Atu te Faaora Ei Haapao i te Ture ra
48.
Iesu Tei Fanauhia ra
49.
Himene ma te Mărû
50.
E Here to te Atua
51.
I to Tatou Raveraa i na Tapa’o
52.
Ei Mana’oraa Teie
53.
Pohe Atu te Faaora
Te Tiaororaa (Return to top)
54.
Hinaaro Vau Ia Oe
55.
Aue te Oaoa e
56.
Aue te Aroha Rahi
57.
Ua Ite Au, Te Ora Nei To’u Fatu
58.
Mai Pee Mai
59.
E to Matou Metua Here
60.
E te Fatu Here
61.
Iehova To’u Tiai
62.
E te Atua, to Matou Metua
63.
Arata’i Mai, E Tena Tiarama
Te Arueraa (Return to top)
64.
Aue te Paari
65.
Taa ê ta Oe ra Mau Ohipa
66.
E te Fatu, Tei Tauturu
67.
A Haere Mai, Te Arii
68.
E ta te Atua Rahi
69.
Arata’i Mai, E Iehova
70.
E Pare Puai te Fatu
71.
Aue te Nehenehe
72.
A Haamauruuru i to Tatou Atua
73.
Arue Ia’na
74.
E Iehova, Te Arii
75.
Atua no to Matou Metua
76.
E te Fatu, Farii Mai na
77.
E te Fatu no te Mau Metua
78.
E Arue Tatou Nei
Te Faaotiraa (Return to top)
79.
Ei Ia’u Nei, To’u Atua e
80.
Ei te Atua Tatou i Teie Nei
81.
I te Taa-ê-raa
82.
Roa Mai ra te Ata
83.
Himene Tatou Nei
84.
Topa te Mahana
85.
Ei Ia’u Nei, E te Fatu
86.
Arue i te Atua
Te Pure (Return to top)
87.
Ua Pure Anei Oe?
88.
Hora Pure
89.
I Tera Hora ma te Hau
90.
Te Hiaai Mau o te Aau
Te Mau Parabole (Return to top)
91.
E Mea Puai te Vero
92.
Te Ueue Noa Nei Tatou
93.
Ua Farerei Pinepine ra Vau
94.
Mai te Hoê Fare Mori
95.
Te Tia ra o Iesu e
Te Mau Himene Taa e (Return to top)
96.
A Haere Mai Outou, E te Mau Tamaroa
97.
E te Mau Tavini o te Atua
98.
Mauruuru i te Haapiiraa
99.
Tia Faahou Mai Iesu
100.
Ua Tia Mai te Fatu
101.
Aore Paha i te Mou’a ra
Te Noela (Return to top)
102.
Po Mo’a, Po Mărû
103.
I te Atea, I Iudea ra
104.
A Haere Mai Outou o Tei Faaroo
105.
Ua Tae Maira te Mesia
106.
Himene te Melahi ra
107.
E Betelehema e
108.
I te Noela Matamua
109.
Mea Maere e, Te Fâraa Mai
110.
Fanauhia Mai Iesu

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video