Na mele o Ziona

Na mele o Ziona

Na mele o Ziona, Hawaiian.
Honolulu, Hawaii; Salt Lake City, Utah, USA. Hawaiian Mission.
1924. First edition. 222 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Ke Akua E Hoolohe Mai
2.
Pule Maluhia
3.
Na Keiki Liilii
4.
Nani Ke Ao A Pau
5.
Nani No Ka La Sabati
6.
No Ka La Sabati Nei
7.
Naue Like Na Koa
8.
Maikai No
9.
Ma Ke Kula O Iudea
10.
Mele Me Ka Pule Mau
11.
Ma Keia Halawai Maikai
12.
Mai Hoopuka Na Olelo Awahia
13.
Mai Hoahewa Wale
14.
Mele Hookuu
15.
Mahope Hoomaopopo Ai
16.
Ma Keia Iubile
17.
Makaala I Ka Manawa
18.
Mai, E Lohe I Ka Leo O Ke Kaula
19.
Mai Haalele Ia Makou
20.
Mai Papa Aku I Na Kamalii
21.
Mai Haalele Mai
22.
La Sabati, La Maikai
23.
Ke Ulu Nei O Ziona
24.
Kupaa Ma Ka Oiaio
25.
Ka Manaolana O Iseraela
26.
Ke Hele Nei I Ka Home
27.
Kona Aloha Iaʻu
28.
Kuu Home Sabati
29.
Kai Aku E Iehova
30.
Ke Ola Mau Nei No Kuu Hoola
31.
Ka Iosepa Pule
32.
Kuu Pule
33.
Kula I Kou Mau Manao
34.
Kulou Hoomaikai
35.
Ka Makua Lani
36.
Ke Akua Ka Makua Mau Loa
37.
Ke Akua Pu A Hui Hou Kakou
38.
Ke Nui Na Hoao
39.
Ku Ziona Ma Na Mauna
40.
Ka Haku Kuu Kahuhipa
41.
Ku A Paio Mau
42.
Ke Kookoo Hao
43.
Ke Ao O Kolobo
44.
He Nani Ke Mele No Iesu
45.
Hauoli Ke Ao, Ua Hiki Mai Ke Alii
46.
Hui Hauoli Ana Ma O
47.
Hoonani Ia Iesu
48.
Hui Na Kamalii A Hoomaikai
49.
He Nani Na Olelo Ao
50.
Himeni Missionari
51.
Hui Lokahi Pu Mai
52.
Hoonani Na Hanauna
53.
He Kumu Paa Loa
54.
Hele Mai Oukou A Pau
55.
Hanau Kuu Iesu
56.
Hoolohe I Ka Olelo E Olaʻi
57.
Hoohauoli I Ko Ke Ao
58.
Hoike Mau Kakou A Pau
59.
Ua Ku Ka Halelaa
60.
Ua Pule Anei Oe?
61.
Ole Nui Ka Manawa
62.
Imi Ka Naauao
63.
Imi I Ka Pono
64.
Iseraela, Iseraela, E Hoi Mai
65.
Iesu Kuu Hoola
66.
Iesu, I Aloha Mau
67.
E Haliu Mai I Koʻu Pule Nei
68.
E Hui Hou Kakou
69.
E Hoolohe I Na Pu
70.
E Na Keiki, E Aloha I Ka Haku
71.
E Ka Mea Auwana E
72.
E Ala E Ziona Nani
73.
E Launa Mai E Ka Haku
74.
E Launa Pu Iesu Me Aʻu
75.
E Hele Mai I Ke Kula Sabati
76.
E Nono Me Iesu
77.
E Hele Mai Na Luna
78.
E Iesu Ko Makou Haku
79.
E Hooko Ia Kou Makemake
80.
Eiaʻe Ke Akua Mana
81.
E Ala E Ziona
82.
E Mau Ka Hana Ana
83.
Aia! Ke Ula Ke Ao O Ziona
84.
Hoano Hou
85.
Iehova Ka Haku Mana Mau
86.
Maemae Ka Naau
87.
Nani Ka Milenio
88.
Lulu I Na Hua Maikai
89.
Ma Ka Piko O Na Mauna
90.
Hoonani No Ziona
91.
He Nani Ke Nana Ae
92.
Ke Hapai Nei Au I Koʻu Kea
93.
Kuu Puuhonua
94.
Iesu Ka Mohai Noʻu
95.
Ke Hoomaikai Nei Kau Mau Keiki
96.
Ka Makua O Ka Manaoio
97.
He Aloha Ke Akua
98.
Nani Ka Mana O Ke Alii
99.
Na Meli O Desereta
100.
Ka Milenio
101.
Hui Na Leo
102.
E Mele Ae No Ziona
103.
Nani Ziona O Ke ʻLii
104.
Hui Hauoli Pu Mai
105.
Ua Ike No Kuu Makua
106.
Me He Ahi Ko Ke Akua Uhane
107.
E Oli! Ei ʻAe Ka La E Olaʻi
108.
Ka La Sabati Nani
109.
E Pili I Ou La Wau
110.
Hai Mau I Na Olelo Aloha
111.
Ma Desereta Nani
112.
Ke Aloha Kamahao
113.
Makaukau Ke Kihapai
114.
Ke Hui Hou Nei Kakou
115.
Na Luna I Wae Ia
116.
Iesu Ka Haku O Ziona
117.
E Hana Maikai
118.
Me He Kehau Lani
119.
He Anela I Lele Mai
120.
Hahai Mai Iaʻu
121.
E Pii Na Halelu
122.
No Na Pokii
123.
Nani Ke Kula Sabati Maikai
124.
Ke Ao Laelae I Loko Oʻu
125.
E Ala, E Kuu Uhane
126.
Hele Mai Ka Mea Kina
127.
He Mele No Ka La Karikimaka
128.
Hoao Hou
129.
E Ka Haku E Hookuu Mai
130.
Na Hua O Ke Aloha
131.
Iesu Ke Alii Haahaa
132.
Me E, Ke Kamahao
133.
Himeni Hookuu
134.
Hana Maikai
135.
He Hana E Hauoli Ai
136.
Lulu Ika Berena
137.
Mai Kuihe
138.
E Hahai Au I Kuu Alii
139.
Ka Hora Pule Maikai
140.
Ko Ka Uhane Iini E
141.
Ua Hana Maikai Anei Oe?
142.
Ka Haku O Na Lehulehu
143.
Ka Haku Kuu Lama
144.
E Hiki Mai Ka La Hoola
145.
Mai Kanalua I Ka Haku
146.
Ke Nana Mai Nei Ka Haku
147.
Ke Kakahiaka
148.
O Oe Mau Me Aʻu
149.
Aloha Ke Kaula
150.
Hookuu Ia Makou E Ka Haku
151.
Ke Kahuhipa Aloha
152.
Heaha Auanei Ka Kakou E Ohi Ai?
153.
Aia Hoi, Ka Mauna O Ka Haku
154.
Mai, Ka Poe Aloha I Ka Haku
155.
Mele Karikimaka
156.
Aa Mau
157.
E Hana Oi Kau Ka La
158.
Nana, Ke Lele La Ka Anela (Leo Kane Pa-Ha)
159.
Ua Ike No Koʻu Makua
160.
E Mele Hoomaikai Ia Iesu
161.
Mele Hosana Na Anela
162.
Hoonani I Ke Akua Kiekie
163.
E Ala Na Haipule Apau
164.
Hooho Oli Ae
165.
Home Nania Ma O
166.
Ka Hoola Isaraela
167.
Hele Mai, Hele Mai
168.
E Ala Na Hoano Ke Akua
169.
Ia Oe Ke Akua Ka Mahalo
170.
E Hauoli Na Haipule
171.
Ooloku Ke Kai, E Ka Haku
172.
Ua Wehea Ke Alaula
173.
Wiki I Ke Kula Sabati
174.
Kuu Home Nani Ma O
175.
Kuu Aina Hanau E
176.
Mele Hauoli
177.
Hiki Hou Mai Makou
178.
Hemolele Ka Manao
179.
Ua Make Ka Hoola E
180.
E Aloha I Na Hoalauna
181.
Hoonani I Ka La Maikai
182.
Helu I Kou Mau Pomaikai
183.
Nani A Maikai
184.
He La Oli E Kaa Mau Nei
185.
A Hala Hou Ae No Ka La
186.
O Keia Kuu Naauao
187.
He Oli Maoli Koʻu
188.
No Ziona Na Olelo Nani
189.
Kuu Home Mauna
190.
Ka Ahaaina Hoomanao
191.
Hoohauoli Na Kamalii
192.
Eia Ke Ala Pololei
193.
E Ka Haku E Lohe Mai
194.
Owai Keia Poe Aiai
195.
O Na Hoao I Hiki Mai
196.
Aia Hoi, Ua Make Kuu Hoolapanai
197.
Ka Hae Maluna O Na Puu
198.
E Iseraela E Lanakila Oe
199.
He Maha Iloko Iesu
200.
E Hui Mai Na Hoahanau
201.
Sabati Nani
202.
Mai Hailuku I Na Manu
203.
E Oli Na Lahui A Pau
204.
Me He Keiki Liilii La
205.
Ma Kapa O Ka Muliwai
206.
Ke Akua Mana Mau
207.
O Oe Ma Aʻu
208.
E Malu Na Mea A Pau
209.
E Na Keiki O Ziona
210.
Ke Akua O Na Kupuna
211.
Ka Haawina Lani
212.
Koʻu Makua Ma Ka Lani
213.
Laie Kuu Aina Aloha
214.
He Nani Kou Wahi Noho
215.
Auwaiolimu
216.
Laie
217.
Ua Ala Ae Ka Oiaio
218.
Hawaii Ponoi
219.
E Iseraela E Ala Mai
220.
Ke Aloha Me Ka Lokahi
221.
Kuikahi
222.
Hawaii Aloha

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video