Vi‘iga

Vi‘iga

Vi‘iga a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

1985 Hymns, Samoan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1994. 2016 Edition (current). 201 songs.

Book © 1985.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Toefuata‘iga (Return to top)
1.
Ua Tafa Ata
2.
O le Agaga o le Atua
3.
Ia Fiafia Tatou
4.
I Luga o Mauga
5.
Fa‘aola o Isaraelu
6.
Isaraelu, Ua Vala‘au Mai le Atua
7.
Po o le ā le Fa‘aaliga?
8.
Se Agelu mai Luga
9.
Fa‘amanuia le Atua i le Perofeta Soifua
10.
Ia Vi‘ia Oe le Atua
11.
Le Perofeta Pele e
12.
O Outou Isaraelu
13.
O Mai, Fa‘alogo i le Perofeta
14.
O le Talosaga Muamua a Iosefa Samita
15.
Vi‘ia Lē na Fetaia‘i ma Ieova
16.
Se Tagata Mativa Fa‘anoanoa
17.
O Mai, Outou o le ‘Au Pa‘ia
18.
Le ‘Au Uso Pele e
19.
Mo le Malosi o Mauga
20.
Ia Silasila Mai ia
21.
Ua Tafa Ata o le Ao mo Samoa
22.
Siona e le Nu‘u Lelei
23.
O Lena Nu‘u Lelei Na‘uā
24.
O Mai, Fanau a le Ali‘i
25.
Le Tupu o tupu, Afio Mai
26.
Ua Malie, le Atua, Lou Alofa
27.
O le Tala‘iga Moni
Vi‘iga ma le Faafetai (Return to top)
28.
‘Alalaga Fiafia Ia
29.
Ua Matou Vivi‘i ia te Oe le Tama
30.
Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai
31.
O Mai ia Outou le ‘Aumea Mamae
32.
Ia Tatou Ala Mai
33.
O Lo‘u Atua e Ala ai
34.
Ia Silasila Mai lo Matou Nei Tama
35.
Ia Fiafia Pea
36.
Le Atua Alofa Fua
37.
Lo‘u Nu‘u, Sauniatu e!
38.
Fiafia, o le Ali‘i o le Tupu
39.
Foafoaga Uma a le Atua
40.
Mamalu i le Atua
41.
Le Atua le ‘Olo Malosi
42.
Mamalu ma le Vi‘iga Atoa
43.
O le Atua o o Matou Tamā
44.
Le ‘Au Pa‘ia Ūūna‘i i Luma
45.
Le Fa‘avae Malosi
46.
Ua Sili Oe
47.
Ieova e, ia Tautai Pea i Matou
48.
O le Atua o le Alofa
49.
O Iesu Lo‘u Sulu
50.
Le Lalolagi Manaia
51.
Tatalo o le Fa‘afetai
52.
O mai, ē ua Fa‘afetai
53.
Ma‘eu le Atua e
Talosaga ma ‘Ai‘oiga (Return to top)
54.
‘Aua e te Maliu Ese
55.
Lūlū Pea ia le Saito
56.
Sulu e Alofa, Ta‘i Mai
57.
Ua Naunau ia te Oe
58.
Matai e, Ua Sou le Vasa
59.
Ta Felata‘e Nei, le Atua ma Oe
60.
O le Ali‘i o Lo‘u Leoleo Mamoe
61.
O le Alofa o le Fa‘aola
62.
Mulimuli Mai ia te A‘u
63.
E Ui i Faigata
64.
Ē Alolofa i le Atua
65.
O Mai ia Iesu
66.
E Mālū ma Alofa Poloa‘iga a le Atua
67.
Ou te lē Masalo
68.
O Fea Lo‘u Filemu?
69.
Ia e Lotomaualalo
70.
Fa‘apa‘ia Mai Au
71.
Ou te Talitonu ia Iesu
72.
O Lo‘o Soifua Lo‘u Fa‘aola
73.
Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola
74.
Molimau
75.
Pe na Faia Sau Tatalo?
76.
Iesu, a Mafaufau ia Oe
77.
Le Itula o Talosaga
78.
Agaga Ta‘ita‘i Mai
79.
Tatalo Faalilo
80.
O le Tatalo o Mo‘omo‘oga Moni o le Agaga
81.
Si‘i Malie Vi‘iga Pa‘ia
82.
Le Atua Malie Lau Galuega
83.
A Ou Va‘ai i Mea Lelei
84.
Tamā i le Lagi
85.
Le Ali‘i ua Tu‘ua Matou
86.
E Pei o le Sau To Mai i le lagi
87.
Le Ali‘i e, Ua Fa‘afetai
88.
Ua Mavae Nei le Ao
89.
Tu Ieova i lo Tatou Va
90.
Mavae Nei le Ao
91.
Ua Tatou Tu‘ua, ia Pepese Nei
92.
Afio Mai!
93.
Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai
94.
A e Le‘i Tu‘ua i Matou
Faamanatuga (Return to top)
95.
I le Lotomaulalo, Fa‘aola e
96.
Sa Fa‘asatauro le Ali‘i
97.
Le Atua, le Tamā e
98.
A Tatou Fetagofi i Nei Fa‘atusa
99.
E! ua Maliu le Fa‘aola
100.
Iesu, ia e Auina Mai
101.
Iesu o Nasareta, le Tupu, Fa‘aola
102.
Ia Tatou Vi‘ia le Suafa o Iesu
103.
Ifo Mai ia Nei Outou
104.
O le Alofa o le Tamā
105.
Mo Ia o Lē na Fa‘alava‘au
106.
Fa‘afofoga Mai le Tamā
107.
Ou te Tu ma Ofo
108.
E i ai se Mauga Lanu Vao
109.
Ma‘eu le Poto ma le Alofa
110.
Sa Fanau Maulalo Iesu
Eseta (Return to top)
111.
Ua Toe Tu mai o Ia
112.
Ua Toe Tu Mai le Ali‘i
Kerisimasi (Return to top)
113.
Le Lalolagi ia Fiafia
114.
Outou Fa‘amaoni o Mai
115.
Ua Logo Pesega a Agelu Mai Luga
116.
Po Filemu
117.
I se Fa‘atanoa o Vao
118.
O se Itu Po Maninoa Lava
119.
Sa Pepese Mai Agelu
120.
Na Oso Mai Mea e Ofo ai
121.
Sa i Iutaia o Leoleo Lelei
122.
Peteleema e, le ‘A‘ai
123.
O le Noea Muamua
Autu Faapitoa (Return to top)
124.
Ona ua Maua Tele
125.
O Lo‘o Vala‘auina Atu
126.
Pe a Faigatā Le Ala, Taumafai!
127.
Ua Alaga Mai le Vasa Laolao
128.
Ina Tatou Faia ia
129.
Ua Fetalai Mai o Iesu
130.
Gaua‘i Mai ia Uma
131.
Fitafita o Siona, Tau Malosi
132.
O Lo‘o Fai Nei le Taua
133.
Pe Galo ‘ea Afea?
134.
Ē Latou te Fai Mea Lelei
135.
Pele i le Leoleo Mamoe
136.
Ua ou Faia ‘Ea se Lelei?
137.
Ua Tele A‘u Fe‘au
138.
Uso e, Fa‘alogo
139.
Fa‘aaoga Taimi Uma
140.
Ua Susulu Mai Nei o le La
141.
E Mafai ‘e Sulu le Ala
142.
Le Asō A‘o Āo
143.
Fa‘asusulu Ave o le La
144.
Ieova, le Pule o Mea Uma
145.
O le Papa e Malosi
146.
Pe ‘a Muimui Lou Loto
147.
Fai Upu Alofa i le Tasi
148.
Fai Mea Tonu
149.
Filifili Tau o Mea Tonu
150.
Fa‘aola e ia ‘Ou Alofa
151.
Faitau Ou Manuia
152.
Fa‘amalosi ia i le Galuega Nei
153.
Savali i Luma, le ‘Autau Kerisiano
154.
I Vi‘ia Oe o le Atua, le Puna o Manuia
155.
Ala Mai ia o ‘Au a Siona
156.
Tofia ‘e ‘Au‘auna i le Atua
157.
Ua Tauto Tatou i le Taua
158.
Fa‘auta! le Autau Tupu
159.
Vaivai ‘Ea Fanau a Siona?
160.
Tumau, Tumau, Pei o Mauga!
161.
Fa‘amoemoe o Isaraelu
162.
Savavali i le Mamalu
163.
Uuna‘i Atu ia ma Tulei
164.
Ulu Atu i Malumalu
165.
Fa‘alogo, Nu‘u Uma!
166.
Le Alofa o le Alo
167.
Ua Sola le Taimi
168.
Tala‘i Atu o Iesu
169.
Ou te Alu i Mea e te Tofia
170.
Upu Moni o A?
171.
O Fetalaiga e Lelei
172.
Tatou te Iloa Mea Tonu
173.
Ua Pupula Mai le Lagi
174.
A Ou Su‘esu‘e i Mau Pa‘ia
175.
O le Sauniga Lelei o Lo‘o Fai
176.
Ia ‘Ou A‘oa‘o Atu
177.
Fa‘afetai mo le Sapati
178.
Lo‘u Tamā e
179.
O se Lagi se Aiga
180.
Fanau, ua Leoleo mai le Atua
181.
‘A i ai i le Aiga le Alofa
Pese a Tamaiti (Return to top)
182.
Fanau a le Tamā o i le Lagi
183.
E Mafai na Fa‘avavau Aiga
184.
O le Atua lo‘u Tamā
185.
Ua Ou Mautinoa o Soifua Lo‘u Tamā
186.
Tausi Poloaiga
187.
A‘oa‘o Mai ia Ou Ui i le Malamalama
188.
Le Sulu o le Atua
189.
Ua Fa‘atauva‘a Lo‘u Sulu Nei
190.
Sa Tamaitiiti o Iesu
191.
I La Tatou Tesareta
192.
Tamaiti e, ia Outou o Mai
193.
Tausiga Fai Pea a le Atua
194.
Ou te Fia Fa‘alogo
195.
Ia Fealofani
Mo Tama‘ita‘i (Return to top)
196.
Galulue e Pei o Ni Uso i Siona (Mo Tama‘ita‘i)
Mo Tane (Return to top)
197.
Outou ua Vala‘aulia (Mo Tane)
198.
Outou Faife‘au o Isaraelu (Mo Tane)
199.
Ua Malie Tele Lava (Mo Aufaipese a Tane)
200.
O Mai, Alo o le Atua (Mo Tane)
Lotonu‘u (Return to top)
201.
Lo Matou Atua e, Matou te Fa‘afetai

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video