Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Lofzangen

Lofzangen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Hymns, Dutch.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1992. 2014 Edition (current). 205 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/02. Book © 1996, 2000, 2003.

Availability

Church History Library: M285.2 H99DUT 2014

Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Official recordings of songs in this collection are on the following albums:

  • Liederbuch für Kinder

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Herstelling(Return to top) Information Church Links Download Media

1. De morgen daagt

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. O volheid van zegen

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Waarheid, woord uit hoger sfeer

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Verlosser van Israël

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Israël, hoor, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Wees verheugd

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

9. Kom, zing tot de Heer

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

10. O, welk een vreugde vult mijn geest

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

11. Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

12. God van wijsheid, God van kracht

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

13. Ontwaak en sta op

Words: Theodore E. Curtis

Music: Carolee Curtis Green

14. Zing verheugd met hart en mond

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

15. Komt, heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: English folk song

16. Luister naar het woord des Heren

Words: Frans Heijdemann

Music: Frans Heijdemann

17. Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

18. Zegen uw profeet, o Heer

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

19. Wij bidden steeds voor u

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

20. Wij horen een profetenstem

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

21. Komt, hoort naar eens profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

22. O God, mijn steun en toeverlaat

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

23. Een arme zwerver, moed’ en mat

Words: James Montgomery

Music: George Coles

24. Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

25. Heil’gen, zie uw zegeningen

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

26. Joseph Smiths eerste gebed

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

27. De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

28. O volk van Zion

Words: Ed M. Rowe

Music: Robert P. Manookin

29. Laat Zion opstaan in haar pracht

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

30. Groot is de glorie van Zions blijde morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

31. Zing van Zions pracht en glorie

Words: William W. Phelps

Music: Dutch melody

32. Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

33. Zingen wij van Zion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

34. De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

35. Komt, gij kind’ren van de Heer

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

36. Kom, o Gij Vredevorst

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Lof en dank(Return to top) Information Church Links Download Media

37. Beveel gerust uw wegen

Trans.: Bernard ter Haar (from German)

Words: Paul Gerhardt

Music: Johannes Gijsbertus Bastiaans

38. Zingt, schepselen van onze Heer

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

39. Glorie zij God de Heer

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

40. Wat is het evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: George J. Webb

41. Komt, al gij heil’gen hier op aard’

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

42. Verblijd u in de Heer!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

43. Al d’ere, lof en glorie

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

44. Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

45. Met blij gezang

Words: Penelope Moody Allen

Music: Newel Kay Brown

46. Alles wat adem heeft

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

47. God onzer vaad’ren

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

48. God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

49. Loof nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

50. Leid ons, o Gij goede Meester (Gloaming)

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

51. Leid ons, o Gij goede Meester (Cwm Rhondda)

Words: William Williams

Music: John Hughes

52. Dierbaar geloof

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

53. O, vast als een rotssteen

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

54. Gij zijt groot

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

55. Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

56. God is liefde

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

57. De Heer is mijn Licht

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

58. Dierbare Heiland

Words: Anon.

Music: Silesian folk song

59. Vader, uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

60. Voor de schepping, goed en mooi

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

61. Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

62. Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

63. Kom, o dankbaar volk

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

64. Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

65. Wilt heden nu treden

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

Gebed en smeking(Return to top) Information Church Links Download Media

66. Leid, vriend’ lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

67. Gij zijt mijn hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

68. Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

69. Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

70. Leid mij tot U

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

71. Meester, de stormwinden woeden

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

72. Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

73. God sta ons bij

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

74. Goede Meester, dierb’re Heiland

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

75. U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Gerhard Tersteegen

Music: Dmitri Bortniansky

76. De Heer is mijn Herder

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

77. Mijn goede Herder is de Heer

Trans.: Merryn P. Jongkees (from English)

Words: Francis Rous

Music: Jessie Seymour Irvine

78. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

79. Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

80. O hoofd bedekt met wonden

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

81. Uw liefde, Heer

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

82. Kom, volg Mij na

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

83. O, wees need’rig

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

84. Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

85. O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

86. Kalm nu, mijn ziel

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

87. Hoe mild is Godes woord

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

88. Waar is een toevluchtsoord?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

89. Liefderijk Vader

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

90. Christus is mijn Heer

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

91. Mijn Verlosser leeft

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

92. Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

93. Getuigenis

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

94. Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

95. Wijd ons vasten, Heer

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

96. Dacht gij aan ’t gebed?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

97. Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

98. O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

99. Een uur van vreed’ en rust

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

100. Wat is ’t gebed?

Words: James Montgomery

Music: George Careless

101. Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

102. Evenals de dauw des hemels

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

103. Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

104. Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

105. God zij met u tot w’u wederzien

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

106. Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

107. Tot U, o Heer, richt ik mijn zang

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

108. Nu de dag voorbij is

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

109. Uw Geest, o Heer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

110. Een avondlied

Words: Anne Steele

Music: Edward P. Kimball

111. Verblijf bij mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

112. Blijf bij mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

113. Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

114. Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Anon.

Avondmaal(Return to top) Information Church Links Download Media

115. Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

116. Vader, hoort Gij onze beê

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

117. O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

118. In Christus’ kerk zijn wij tezaam

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

119. Kom, stijg’ ons lied van dank en lof

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

120. O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

121. Jezus van Nazaret, Heiland en Heer

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

122. Het brood wordt ons hier nu bediend

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

123. Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

124. Aan ’t houten kruis op Golgota

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

125. God had ons lief en zond zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

126. Jezus de Gekruisigde

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

127. Aanschouw, de grote Redder stierf

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

128. Hij stierf! De grote Redder stierf

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

129. ’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

130. Er is een heuvel ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

131. Hoe groot de wijsheid

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

132. Jezus werd eertijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Pasen(Return to top) Information Church Links Download Media

133. Daar juicht een toon

Words: Eduard Gerdes

Music: Henri Abraham César Malan

134. ’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

135. Hij is uit de dood verrezen!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

136. Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Kerstmis(Return to top) Information Church Links Download Media

137. Herders, Hij is geboren

Words: Liefde-vier in den Kerstnacht

Music: De gheestelijcken leeuwercker; Gerardina Debaene

138. Juich, wereld, juich!

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

139. Komt allen tezamen

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

140. Er is uit dorre aarde

Words: German carol

Music: German carol; Michael Praetorius

141. Hoort gij gindse eng’lenkoren

Words: French carol

Music: French carol

142. Nu zijt wellekome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

143. Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: F. A. Schultz

144. Geen wieg voor een Koning

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

145. O Betlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

146. Ver, ver van hier in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

147. O Kindeke klein

Words: German carol

Music: German melody; Johann Sebastian Bach

148. Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

149. Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

150. De eerste noël

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

Bijzondere gelegenheden(Return to top) Information Church Links Download Media

151. Daar Gij mij veel gegeven hebt

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

152. Kom, de reis nu hervat

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

153. U wil ik volgen, Heer

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

154. Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

155. Besteed uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

156. Zie, de zon schijnt heden in mijn ziel

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

157. Zie, uw pad wordt schoon en licht

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

158. O, hoor ons loflied, Heer

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

159. Heer, wil in uw kerk aanvaarden

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Alexander Schreiner

160. Zie aan de waterkant ons staan

Words: Anon.

Music: Leroy J. Robertson

161. Strijd voor het recht

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

162. Kies toch goed

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

163. Tel uw zegeningen

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

164. Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

165. Voorwaarts, christenstrijders

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

166. Uw gewijde huis

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

167. Uitgekozen Hem altijd te dienen

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

168. Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

169. Steek uw handen uit de mouw

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

170. Trouw aan ’t geloof

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

171. Hoop van Israël

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

172. Ga heen en getuig

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

173. Luister, o volk’ren

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

174. God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

175. Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

176. Het heilig woord van liefd’ en deugd

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

177. O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

178. Bij mijn studie van de Schriften

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

179. Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

180. Dank voor de zondagsschool

Words: William Willes

Music: James R. Murray

181. Help mij bij het onderwijzen

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

182. Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

183. Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Melchior Teschner

184. Weest gij volmaakt!

Words: Frank I. Kooyman

Music: Ernst Moritz Arndt

185. Hoor, o heil’gen, richt uw schreden

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

186. Hoe prachtig zijn uw tempels, Heer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

187. Tempels op de berg des Heren

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

188. Gij heil’gen van deez’ laatste tijd

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

189. Voer uw hart terug

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

190. O mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

191. Elk die ons leven hier verrijkt

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

192. Als er liefde heerst

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

193. Bij heil’gen thuis klinkt blij gezang

Words: Vernald W. Johns

Music: G. William Richards

194. Als een hemel op de aarde

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

195. Ik ben een kind van God

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

196. Ik weet dat Jezus leeft

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

197. Wees gehoorzaam aan de geboden

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

198. Leer mij te wand’len in ’t licht van de Heer

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

199. Houd van elkander

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

200. Wij zusters in Zion (Vrouwen)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

201. Gij ouderlingen Israëls (Mannen)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

202. Komt, alle zonen Gods (Mannen)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

203. Neem de Heil’ge Geest tot gids

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

204. Ons gezin kan eeuwig zijn

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

205. Gods dagelijkse zorg

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x