Lofzangen

Lofzangen

Lofzangen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Hymns, Dutch.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1992. 2014 Edition (current). 205 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/02. Book © 1996, 2000, 2003.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Herstelling (Return to top)
1.
De morgen daagt

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
O volheid van zegen

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Waarheid, woord uit hoger sfeer

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Truth Eternal

5.
Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

6.
Verlosser van Israël

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

7.
Israël, hoor, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

8.
Wees verheugd

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Come, Rejoice

9.
Kom, zing tot de Heer

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

Other versions of this song:
Come, Sing to the Lord

10.
O, welk een vreugde vult mijn geest

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
What Glorious Scenes Mine Eyes Behold

11.
Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

12.
God van wijsheid, God van kracht

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

13.
Ontwaak en sta op

Words: Theodore E. Curtis

Music: Carolee Curtis Green

Other versions of this song:
Awake and Arise

14.
Zing verheugd met hart en mond

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Now We’ll Sing with One Accord

15.
Komt, heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

16.
Luister naar het woord des Heren

Words: Frans Heijdemann

Music: Frans Heijdemann

Other versions of this song:
Listen to the Word of the Lord

17.
Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

18.
Zegen uw profeet, o Heer

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

19.
Wij bidden steeds voor u

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

20.
Wij horen een profetenstem

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
We Listen to a Prophet’s Voice

21.
Komt, hoort naar eens profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

22.
O God, mijn steun en toeverlaat

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

Other versions of this song:
O God, Our Help in Ages Past

23.
Een arme zwerver, moed’ en mat

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

24.
Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

25.
Heil’gen, zie uw zegeningen

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Saints, Behold How Great Jehovah

26.
Joseph Smiths eerste gebed

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

27.
De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
The Happy Day at Last Has Come

28.
O volk van Zion

Words: Ed M. Rowe

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
O Saints of Zion

29.
Laat Zion opstaan in haar pracht

Words: John A. Granade; Edward Partridge

Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784

Other versions of this song:
Let Zion in Her Beauty Rise

30.
Groot is de glorie van Zions blijde morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

31.
Zing van Zions pracht en glorie

Words: William W. Phelps

Music: Dutch melody

Other versions of this song:
Glorious Things Are Sung of Zion

32.
Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
Beautiful Zion, Built Above

33.
Zingen wij van Zion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
We Will Sing of Zion

34.
De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

35.
Komt, gij kind’ren van de Heer

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

36.
Kom, o Gij Vredevorst

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

Lof en dank (Return to top)
37.
Beveel gerust uw wegen

Words: Paul Gerhardt

Music: Johannes Gijsbertus Bastiaans

Trans.: Bernard ter Haar (from German)

Other versions of this song:
Commit Thou All Thy Griefs

38.
Zingt, schepselen van onze Heer

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

39.
Glorie zij God de Heer

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

40.
Wat is het evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: George J. Webb

Other versions of this song:
What Is the Gospel?

41.
Komt, al gij heil’gen hier op aard’

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Come, All Ye Saints Who Dwell on Earth

42.
Verblijd u in de Heer!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

43.
Al d’ere, lof en glorie

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

44.
Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

45.
Met blij gezang

Words: Penelope Moody Allen

Music: Newel Kay Brown

Other versions of this song:
With Songs of Praise

46.
Alles wat adem heeft

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

47.
God onzer vaad’ren

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

48.
God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

49.
Loof nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

50.
Leid ons, o Gij goede Meester

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

51.
Leid ons, o Gij goede Meester

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

52.
Dierbaar geloof

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

53.
O, vast als een rotssteen

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

54.
Gij zijt groot

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

55.
Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

56.
God is liefde

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

57.
De Heer is mijn Licht

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

58.
Dierbare Heiland

Words: Gesangbuch, Münster, 1677

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

Other versions of this song:
Beautiful Savior

59.
Vader, uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Father, Thy Children to Thee Now Raise

60.
Voor de schepping, goed en mooi

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

61.
Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

62.
Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

Other versions of this song:
Shall We Meet?

63.
Kom, o dankbaar volk

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

64.
Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

65.
Wilt heden nu treden

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Frans Heijdemann

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

Gebed en smeking (Return to top)
66.
Leid, vriend’ lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

67.
Gij zijt mijn hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

68.
Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

69.
Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

70.
Leid mij tot U

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Guide Me to Thee

71.
Meester, de stormwinden woeden

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

72.
Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

73.
God sta ons bij

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
God Speed the Right

74.
Goede Meester, dierb’re Heiland

Words: Horatio R. Palmer

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Precious Savior, Dear Redeemer

75.
U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Gerhard Tersteegen

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
O power of love, all else transcending

76.
De Heer is mijn Herder

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

77.
Mijn goede Herder is de Heer

Words: Francis Rous

Music: Jessie Seymour Irvine

Trans.: Merryn P. Jongkees (from English)

Other versions of this song:
The Lord’s my shepherd, I’ll not want

78.
Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

79.
Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

80.
O hoofd bedekt met wonden

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

81.
Uw liefde, Heer

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

82.
Kom, volg Mij na

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

83.
O, wees need’rig

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

84.
Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

85.
O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

86.
Kalm nu, mijn ziel

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

Other versions of this song:
Be Still, My Soul

Not available due to copyright restrictions.

87.
Hoe mild is Godes woord

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

88.
Waar is een toevluchtsoord?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

89.
Liefderijk Vader

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

90.
Christus is mijn Heer

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

91.
Mijn Verlosser leeft

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

92.
Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

93.
Getuigenis

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

94.
Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

95.
Wijd ons vasten, Heer

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

Other versions of this song:
Bless Our Fast, We Pray

96.
Dacht gij aan ’t gebed?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

97.
Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

98.
O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

99.
Een uur van vreed’ en rust

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

100.
Wat is ’t gebed?

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

101.
Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

102.
Evenals de dauw des hemels

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

103.
Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

104.
Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

105.
God zij met u tot w’u wederzien

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

106.
Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

107.
Tot U, o Heer, richt ik mijn zang

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

Other versions of this song:
Before Thee, Lord, I Bow My Head

108.
Nu de dag voorbij is

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

109.
Uw Geest, o Heer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

110.
Een avondlied

Words: Anne Steele

Music: Edward P. Kimball

Other versions of this song:
Great God, to Thee My Evening Song

111.
Verblijf bij mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

112.
Blijf bij mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

113.
Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

114.
Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Lord, Give an Evening Blessing

Avondmaal (Return to top)
115.
Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

116.
Vader, hoort Gij onze beê

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

117.
O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

118.
In Christus’ kerk zijn wij tezaam

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

119.
Kom, stijg’ ons lied van dank en lof

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

120.
O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

121.
Jezus van Nazaret, Heiland en Heer

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

122.
Het brood wordt ons hier nu bediend

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

123.
Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
In Remembrance of Thy Suffering

124.
Aan ’t houten kruis op Golgota

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

125.
God had ons lief en zond zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

126.
Jezus de Gekruisigde

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

127.
Aanschouw, de grote Redder stierf

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

128.
Hij stierf! De grote Redder stierf

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

129.
’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

130.
Er is een heuvel ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

131.
Hoe groot de wijsheid

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

132.
Jezus werd eertijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Pasen (Return to top)
133.
Daar juicht een toon

Words: Eduard Gerdes

Music: Henri Abraham César Malan

Other versions of this song:
A Shout Rings Out, a Joyful Voice

134.
’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

Other versions of this song:
Easter Morning

135.
Hij is uit de dood verrezen!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

136.
Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Kerstmis (Return to top)
137.
Herders, Hij is geboren

Words: Liefde-vier in den Kerstnacht

Music: De gheestelijcken leeuwercker; Gerardina Debaene

Other versions of this song:
Shepherds, He Is Born

138.
Juich, wereld, juich!

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

139.
Komt allen tezamen

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

140.
Er is uit dorre aarde

Words: German carol, 16th century

Music: German carol; Alte Catholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne 1599

Other versions of this song:
Lo, How a Rose E’er Blooming

141.
Hoort gij gindse eng’lenkoren

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

142.
Nu zijt wellekome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Other versions of this song:
We Welcome Thee

143.
Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: F. A. Schultz

Other versions of this song:
Glory to God

144.
Geen wieg voor een Koning

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

145.
O Betlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

146.
Ver, ver van hier in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

147.
O Kindeke klein

Words: German carol

Music: German melody; Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Jesu Sweet

148.
Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

149.
Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

150.
De eerste noël

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

Bijzondere gelegenheden (Return to top)
151.
Daar Gij mij veel gegeven hebt

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

152.
Kom, de reis nu hervat

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

Other versions of this song:
Come, Let Us Anew

153.
U wil ik volgen, Heer

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

154.
Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

155.
Besteed uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

156.
Zie, de zon schijnt heden in mijn ziel

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

157.
Zie, uw pad wordt schoon en licht

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

158.
O, hoor ons loflied, Heer

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Hear Thou Our Hymn, O Lord

159.
Heer, wil in uw kerk aanvaarden

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lord, Accept into Thy Kingdom

160.
Zie aan de waterkant ons staan

Words: Sacred Hymns, Emma Smith, 1841

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Lo, on the Water’s Brink We Stand

161.
Strijd voor het recht

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

162.
Kies toch goed

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

163.
Tel uw zegeningen

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

164.
Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

165.
Voorwaarts, christenstrijders

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

166.
Uw gewijde huis

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
We Love Thy House, O God

167.
Uitgekozen Hem altijd te dienen

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

168.
Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

169.
Steek uw handen uit de mouw

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

170.
Trouw aan ’t geloof

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

171.
Hoop van Israël

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

172.
Ga heen en getuig

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

173.
Luister, o volk’ren

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

174.
God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
God Moves in a Mysterious Way

175.
Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Let Your Light Shine Brightly

176.
Het heilig woord van liefd’ en deugd

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

177.
O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

178.
Bij mijn studie van de Schriften

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

179.
Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

180.
Dank voor de zondagsschool

Words: William Willes

Music: James R. Murray

Other versions of this song:
Thanks for the Sabbath School

181.
Help mij bij het onderwijzen

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

182.
Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
How great the joy, that promised day

183.
Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
Come, Holy Spirit, Come Down

184.
Weest gij volmaakt!

Words: Frank I. Kooyman

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
Be Ye Perfect

185.
Hoor, o heil’gen, richt uw schreden

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

186.
Hoe prachtig zijn uw tempels, Heer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
How Beautiful Thy Temples, Lord

187.
Tempels op de berg des Heren

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Holy Temples on Mount Zion

188.
Gij heil’gen van deez’ laatste tijd

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Thy Will, O Lord, Be Done

189.
Voer uw hart terug

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

190.
O mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

191.
Elk die ons leven hier verrijkt

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

192.
Als er liefde heerst

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

193.
Bij heil’gen thuis klinkt blij gezang

Words: Vernald W. Johns

Music: G. William Richards

Other versions of this song:
From Homes of Saints Glad Songs Arise

194.
Als een hemel op de aarde

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

195.
Ik ben een kind van God

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

196.
Ik weet dat Jezus leeft

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

197.
Wees gehoorzaam aan de geboden

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

198.
Leer mij te wand’len in ’t licht van de Heer

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

199.
Houd van elkander

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

200.
Wij zusters in Zion (Vrouwen)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

201.
Gij ouderlingen Israëls (Mannen)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel