Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Kiriku lauluraamat

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lauluraamat

Hymns, Estonian.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 201 songs.

1985, 1998, 2002. Book © 1998 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02.

Availability

Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Taastamine(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Nüüd koidab päev

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Jumala Vaim

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Me rõõmu ja joovastust tunneme aina

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Igavene tõde

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Seal kõrgel mäe peal

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Iisraeli Päästja

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Iisrael, Iisrael, Looja kutsub

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Tulge, rõõmustage

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

9. Üks ingel taevastest

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Suurt rahu toob Ta sõna hea

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

11. Oo, ärka unest, virgu sa!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

12. Taas kostab taevast Isa hääl

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

13. Tänu, Looja, Sul’ prohvetite eest

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

14. Jumal vägev, Jumal hea

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

15. Tule prohveti häält kuulama

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

16. Prohvet, me sinu eest palvetame

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

17. Prohvetit õnnista

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

18. Joseph Smithi esimene palve

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

19. Au olgu mehel

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

20. Üks vaene kurblik rännumees

Words: James Montgomery

Music: George Coles

21. Tulge, kõik pühad

Words: William Clayton

Music: English folk song

22. Mind igavesse ellu juhata

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

23. Usk igal sammul

Words: K. Newell Dayley

Music: K. Newell Dayley

24. Kiitus kaitsva kalju eest

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

25. Las Siion tõuseb kaunina

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

26. Taas koidab hommik me Siioni üle

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

27. Aadam-ondi-Ahman

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

28. Au ja hiilgust sulle toovad

Words: John Newton

Music: Franz Joseph Haydn

29. Siionist nüüd laulgem

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

30. Tule, hiilgav tõotuspäev

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

31. Tulge, lapsed Issanda

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

32. Oh tule, Kuningas

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

33. Sa laula, rõõmusta

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

34. Laulgem nüüd kiitust Jumalal’!

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

35. Kostku kiitus Issandal’

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Kiitus ja tänu(Return to top) Information Church Links Download Media

36. Sellel õnne, rõõmu päeval

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

37. Au olgu Jumalal

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

38. Jumal on vägev kindlus meil’

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

39. Kõik hiilgus, au ja kiitus

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

40. Ma tahan laulda Issandal’

Words: Johann J. Schütz

Music: Bohemian Brethren’s Songbook

41. Jumalat kiitke

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

42. Isade Jumal, kelle vägevus

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

43. Samm edasi

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

44. Juhata meid, suur Jehoova

Words: William Williams

Music: John Hughes

45. Kui pühadel

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

46. Isade usk

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

47. Jumal on ju armastus

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

48. On usk meile kalju

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

49. Kui vägev Sa

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

50. On Issand mu valgus

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

51. Kuula, Isa, kuis kõlab laste hüüd

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

52. Maa ja ilma ilu eest

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

53. Tänupalve

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

54. Tulge Loojat tänama

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

55. Nüüd täna Jumalat

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

56. Kallis laps, on Jumal ligi

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Palve ja palumine(Return to top) Information Church Links Download Media

57. Läkita valgus

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

58. Sind vajan, Issand, ma

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

59. Tule, õnnistuste Läte

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

60. Jumal, Sul’ lähemal’

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

61. Jeesus, minu hinge arm

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

62. Lunastaja, kallis Päästja

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

63. Jeesus, Päästja, juhata

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

64. Õnnistust too

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

65. Issand, näe, tõusnud on raju

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

66. On Issand mu karjus

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

67. Viib Issand haljal’ aasal’ mind

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

68. Kindel Kalju

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

69. Me Päästja arm

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

70. Järgnege mulle

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

71. Sind kutsub Jeesus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

72. Vaiki, mu hing

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

73. Kui õrnalt käsib meid

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

74. Raske on tee

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

75. Kes Päästjat armastab

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

76. Kui usk jääb püsima

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

77. Kust leian lohutust?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

78. Ole alandlik

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

79. Mul pühadust anna

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

80. Taevane Isa

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

81. Laul, nüüd kõla kogu väes

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

82. Kristust usun ma

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

83. Mu Lunastaja elab

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

84. Mu Lunastaja elab, tean

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

85. Tunnistus

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

86. Kas sa palvetad?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

87. Jeesus, kui mõtlen Sinule

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

88. Hea palvetund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

89. Las meid juhib Püha Vaim

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

90. Vaikne palve

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

91. Palve on hinge siiras soov

Words: James Montgomery

Music: George Careless

92. Mu Jumal ja mu Kuningas

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

93. Iga kastepiisk, mis taevast langeb

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

94. Jumal olgu ikka sinuga

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

95. Lahkudes Sind palume

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

96. Lahkudes nüüd laulgem

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

97. Kas meil ei põlen’d süda sees

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

98. Päev on läinud looja

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

99. Vaikselt hääbub päevakiir

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

100. Issand, õnnista me hinge

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

101. Jää minuga, on õhtuaeg

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

102. Jää minuga!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

103. Mu süda, ärka üles

Arr.: Cyrillus Kreek

Words: Paul Gerhardt

Music: Folk hymn

Sakrament(Return to top) Information Church Links Download Media

104. Kui sakramenti võtame

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

105. Isa, palvet kuula Sa

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

106. Kui vett ja leiba võtame

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

107. Alandlikult palvetame

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

108. Isa taevas, me usume

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

109. Oo, Isa, meie Looja!

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

110. Jeesus, me Kuningas

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

111. Nüüd Jeesusele kõlab laul

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

112. Alandlikult kummarda

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

113. On meil meeles Sinu ohver

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

114. Nad naelutasid ristile

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

115. Jumal meid nõnda armastas

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

116. Et meeles Ristilöödu meil

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

117. Suur Lunastaja sureb, näe

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

118. Ta suri, meie Päästja suur

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

119. Oo, Jeesuse halastuses leian varju ma

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

120. Viib linnast välja mäele

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

121. See tarkus suur ja armastus

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

122. Jeesus sündis vaikuses

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Ülestõusmispühad(Return to top) Information Church Links Download Media

123. Ta on tõusnud!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

124. Jeesus Kristus on üles tõusnud

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Jõulud(Return to top) Information Church Links Download Media

125. Rõõm kogu maal

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

126. Oh, tulge, kõik usklikud

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

127. Karjased, oh öelge meile

Words: French carol

Music: French carol

128. Püha öö

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

129. Kord Taaveti linnas

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

130. Kui Jeesuslaps sündis

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

131. Kui saabub selge südaöö

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

132. Oo Petlemm, väike linnake

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

133. Kuula, kõlab ingli hääl

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

134. Ääretu Juudamaa väljade peal

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

135. Esimesed jõulud

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

136. Kord kostis jõulukella hääl

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

Muud teemad(Return to top) Information Church Links Download Media

137. On Issand mulle andnud kõik

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

138. Päästja, Sind järgides

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

139. Marsime nüüd hiilgusesse

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

140. Karjase südames kallid

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

141. Kas ma kedagi täna ka aitasin?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

142. Sa valget päeva püüa

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

143. Täna päike särab südames

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

144. Kui sul päike südames

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

145. Kui paistab veel päike

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

146. Pilla päikest

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

147. Öelgem teistele tihti häid sõnu

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

148. Õigesti tee

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

149. Vali õige

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

150. Jehoova, Sinu päralt maa

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

151. Loetle oma õnnistused

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

152. Me õnnistuste jagaja

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

153. Üheskoos edasi

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

154. Kristus juhib väge

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

155. Kutsutud teenima

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

156. Värvatud meid kõiki

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

157. Kuninglik sõjavägi

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

158. Tule aita teha tööd

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

159. Kümme tuhat leegioni

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

160. Usule truud

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

161. Me viimse aja noored Siionis

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

162. Oo, me Kalju ja me Pääste

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Iisraeli lootus

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

164. Sa mine usus, kuuluta

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

165. Kuulake, rahvad!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. Oo tõuse, Jumal

Words: William Hurn

Music: John Darwall

167. Aeg peagi on ümber

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

168. Kui võimas ja hea

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

169. Lä’en sinna, kus soovid Sa

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

170. Tõe ja armu sõnad

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

171. Mis on tõe hind?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

172. Vaimus tõde tunnetame

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

173. Raudkäsipuu

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

174. Kui ma uurin pühakirju

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

175. Pühapäev on kätte jõudnud

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

176. Vaimuga mul õpetada aita

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

177. Kui saaksid Kolobile minna

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

178. Tõuske, pühad, templis käige

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

179. Kui kaunid Sinu templid

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

180. Pööra süda

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

181. Oo, mu Isa

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

182. Kui keegi südant soojendab

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

183. On kodus arm

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

184. Oo arm, mis Poega ülendab

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

185. Taevalik kodu maa peal

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

186. Taevaisa lapsed

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Lastelaulud(Return to top) Information Church Links Download Media

187. Igavene pere

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

188. Olen Jumala laps

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

189. Mu Isa elab, tean

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

190. Pidage käske

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

191. Õpeta kõndima valguses mind

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

192. Taevavalgus

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

193. Meid saadab Jumala hool

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

194. Pühade lapsed

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

195. Armastage üksteist

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Naistelaulud(Return to top) Information Church Links Download Media

196. Kui Siioni õed (naised)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Meestelaulud(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Te, Iisraeli vanemad (Mehed)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

198. Nüüd tõuske Jumalas (Meeskoor)

Words: William Pierson Merrill

Music: William H. Walter

199. Kõik, keda kutsutakse Päästjat teenima (Mehed)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Kõik Looja pojad (mehed)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

201. Särab Isa armu valgus (Meeskoor)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x