Himnuszok

Himnuszok

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Himnuszai

1985 Hymns, Hungarian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2012. Only known edition. 206 songs.

English approval: 11/02; translation approval: 11/02. Book © 1996; © 1985, 1998 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Visszaállítás (Return to top)
1.
A hajnal kél
2.
Isten Szent Lelke
3.
Örvendezzünk együtt
4.
Az igazság szent fénye
5.
Fenn a magas hegyen
6.
Izráel Szentje
7.
Izráel, Istened szólít
8.
Ébredjetek fel
9.
Egy angyal a mennyből
10.
Istenünk, áldd meg prófétánk
11.
Prófétánkat köszönjük, Atyánk
12.
Ó, mindenség Istene
13.
Hallgassuk, jöjj, a prófétát
14.
Érted imádkozunk, jó prófétánk
15.
Jöjj, örvendezz
16.
Joseph Smith első imája
17.
Dicsérd a férfit
18.
Egy vándort, kit bánat gyötört
19.
Fel, szentek, fel!
20.
Atyánk, Te vagy reménységünk
21.
Hittel minden lépésben
22.
Áldunk a hegyek erejéért
23.
Jöjj el, ígéret nagy napja!
24.
Urunk hű gyermekei
25.
Jöjj el, ó, nagy Király!
Magasztalás és hálaadás (Return to top)
26.
Isten minden teremtménye
27.
A szent igéd vezéreljen
28.
Ezen a fenséges napon
29.
Dicsőség Istennek!
30.
Örvendj Királyodban
31.
Erős vár a mi Istenünk
32.
Minden dicsőség legyen Tiéd
33.
Dicsérd Urad
34.
Nagy Istenünk, mindenható kezed
35.
Hithű szentek
36.
Minden szentért
37.
Mily szilárd alap az Isten igéje
38.
Mily nagy vagy Te!
39.
Vezess minket, Jehova!
40.
Az Isten szeretet
41.
Az Úr a fényem
42.
Dicsérd Urad énekkel
43.
Jöjj el, élő víz forrása
44.
Földünk gyönyörűségét
45.
Hálaadó fohász
46.
Gyertek, hálás emberek
47.
Köszönjük, jó Urunk
48.
Drága gyermek, Isten itt van
Ima és könyörgés (Return to top)
49.
Vezess, kis fény!
50.
Ó, légy mindig velem
51.
Hadd legyek közel Hozzád
52.
Hadd legyek, Istenem, közel Hozzád
53.
Vezess Hozzád
54.
Jézus, kérlek, tarts meg engem
55.
Drága Urunk, jó Megváltónk
56.
Urunk, fogadd dicséretünk
57.
Ó, Mester, a vihar tombol
58.
Az Úr a pásztorom
59.
Ó, Szabadítóm!
60.
Vessed az Úrra a terhedet
61.
Kősziklám, én jó Uram
62.
Templomában csendesedj el
63.
Szabadítónk szeretete
64.
Kövessetek!
65.
Jézushoz gyertek
66.
Karomra támaszkodj
67.
Hirdessük örömünk
68.
Bár nehéz próbák várnak
69.
Csordultig van szívünk
70.
Lelkem, nyugodj!
71.
Oly jó Isten szava
72.
Nem félek, ha kitart hitem
73.
Hol találok békét?
74.
Alázatos légy a bajban
75.
Több szentséget adjál
76.
Hiszek Krisztusban
77.
Tudom, hogy Szabadítóm él
78.
Tudom, hogy jó Megváltóm él
79.
Bizonyság
80.
Áldd meg böjtünket
81.
Böjtünkben Eléd járulunk
82.
Mondtál-e imát?
83.
Jézus, mikor Rád gondolok
84.
Az ima édes órája
85.
A Szent Lélek vezessen
86.
Titkos ima
87.
Az ima lelkünk hő vágya
88.
Csendüljön fel szent dallam
89.
Mily jó dolog, én Istenem
90.
Harmatként hulljon lelkünkre
91.
Atyánk, ez óra boldogan telt
92.
Isten veled, míg újra látlak!
93.
Urunk, most, hogy búcsúzunk
94.
Esteledik már, jó Urunk
95.
Búcsúzóul szóljon
96.
Szent Lelked ó, drága Urunk
97.
Urunk, áldással bocsáss el
98.
Az Úr előtt fejet hajtok
99.
Vége már a napnak
100.
Maradj velem, az est leszállt
101.
Maradj velem
102.
Közeleg immár az éj
103.
Urunk, Eléd járulunk
Úrvacsora (Return to top)
104.
Eltűnődünk kegyelmeden
105.
Isten, Atyánk, halld imánk
106.
Ó, Megváltónk, kérünk Téged
107.
Ó, Istenünk, jó Atyánk
108.
Míg e szent jegyekből veszünk
109.
Míg e szent jegyekből veszünk
110.
Názáreti Jézus, Égi Király
111.
Fájdalmadra emlékezve
112.
A Kálvária keresztjén
113.
Tekintsd Megváltónk halálát!
114.
A megfeszített Megváltó emlékére
115.
Ámulok Jézus szeretetén
116.
Kívül a város nagy falán
117.
Dicsérjük dallal Jézusunk
118.
Mily nagy Isten szeretete
119.
Jézus egykor csendben jött
Húsvét (Return to top)
120.
Ó, Megváltónk, fejeden töviskorona van
121.
Azon a húsvét reggelen
122.
Feltámadott!
123.
Krisztusunk ma feltámadt
Karácsony (Return to top)
124.
Örvendj, világ
125.
Angyalok a mennyekben
126.
Csendes éj
127.
Ó, jöjjetek, hívek
128.
Egykor Dávid városában
129.
Egy messzi jászolban
130.
Ó, Betlehem kis városa
131.
Júdea földjéről dicshimnusz szállt
132.
Az első karácsony
133.
Halld az angyalok karát
134.
Pásztorok
135.
Karácsonykor a harangok
136.
Mennyből az angyal
137.
Dicsőség
138.
Hozsánna nevének!
Különleges témák (Return to top)
139.
Mert sokat kaptam
140.
Lásd, követlek, Uram
141.
Használj ki minden napot
142.
Drága a Pásztor szívének
143.
Cselekedtem-e valami jót
144.
Urunk, halld himnuszunk
145.
Napfény van ma az én szívemben
146.
Vidám lehet ösvényed
147.
Árassz napfényt
148.
Atyánk, lelkünk emeld fel
149.
Legyünk egymáshoz jók
150.
Ha hibát akarsz találni
151.
Izráel nagy reménysége
152.
Tégy mindig jót!
153.
Jézus, Sion nagy Királya
154.
Válassz jól
155.
Értsd meg, szabad a választás
156.
Számold össze áldásaidat
157.
Dicsőítsd az áldó Istent
158.
Bátran végezzük
159.
Keresztény vitézek
160.
Szent házadat, Atyánk
161.
Elhívottak
162.
Küzdjünk tovább!
163.
Lásd, a királyi sereg
164.
Húzd tovább a szekeret!
165.
E házat Néked ajánljuk
166.
Hűek leszünk
167.
Most minden nemzet jól figyeljen!
168.
Szolgáid készek rá
169.
Menj, hittel hirdesd
170.
Elszállt az idő
171.
Csodálatosak a Te dolgaid
172.
Jehova, menny és föld Ura
173.
Megyek, ahová Te vezetsz
174.
Ó, igazság és szeretet
175.
Mi az igazság?
176.
Az evangélium fényét
177.
Ahogy kutatom az Írást