Химни

Химни

Химни на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

1985 Hymns, Bulgarian.
Salt Lake City, Utah, USA; Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2009. Only known edition. 200 songs.

1995, 1998. English approval: 11/02; translation approval: 11/02; book © 2009 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Възстановяване (Return to top)
1.
Зора зазори
2.
Духът Божий
3.
Да запеем с радост
4.
Високо на върха
5.
Спасителю на Израил
6.
Чуй, Израил, Бог зове те
7.
Вестител ангел слезе тук
8.
Сияен Божи ангел
9.
Вечна истино
10.
Съзират очите ми дивна красота
11.
Гласът на Бога зазвуча
12.
За пророка ни славим Те, Боже
13.
На пророка слушайте гласа
14.
Чрез нашия пророк говори днес Спасителят
15.
Молим се, скъпи наш пророк
16.
Боже, пророка ни благослови
17.
Пеем дружно в един глас
18.
Вижте, светии, как Иехова
19.
Първата молитва на Джозеф Смит
20.
Славим пророка, той с Бога говори
21.
Беден странник, мъж, познал скръбта
22.
Хайде, светии
23.
Планини тъй високи и синьо небе
24.
Отче наш, Боже на бащите ни
25.
Адам-онди-Ахман
26.
Ден мразовит, вървящ към края свой
27.
Светии на Сион, да прославим Господа
28.
Светии на Сион
29.
Вдигни се, о, Сионе
30.
Сион да се вдигне в красота
31.
Весело, ярко утро на Сион, привети!
32.
Сион от хълмовете обграден е
33.
О, Сионе, град на Бога
34.
О, Боже, помощ в древността
35.
Песни се пеят днес за Сион
36.
Обичащи Христа
37.
Ела, о, славен ден
38.
В последните дни хълмът Божий
39.
Бог Иехова с гръм заговори
40.
В утрото на Милениума
Хваление и благодарност (Return to top)
41.
С обич поклон пред Господа
42.
Хайде, Божии чеда
43.
Ела, Царю, от небеса!
44.
Могъща крепост, Боже наш
45.
Боен химн на републиката
46.
Възхвалете Господа
47.
Всички създания на нашия Бог и Цар
48.
Царю небесен
49.
Господи, хвалим Твоето име
50.
Слава на Бог, хвала
51.
Ликувайте, Господ е Цар!
52.
Теб почит и хвала
53.
Боже могъщ на нашите отци
54.
Вървим напред със вяра в Христа
55.
Основа на нашата вяра
56.
Велик си ти!
57.
О, Иехова, поведи ни
58.
Бог е любов
59.
Святи Боже в небесата
60.
Бог Отец ни подари
61.
Исус – моя сила и светлина
62.
Пеем от сърце хвала
63.
Отче небесни, с радост пеем днес
64.
Отче наш небесен
65.
Благодарствена молитва
66.
Време жътвено дойде
67.
Бог е с вас, чеда любими
68.
Води, нежна Светлина!
69.
Със Тебе всеки час
70.
По-близо, Боже мой, да съм до теб
71.
Буря бушува, Учителю
72.
Днес горещо Бога молим: благослови
73.
Пастир мой е Господ
74.
Господи Изкупителю
75.
Господ Исус обича Своите чеда
76.
Следвайте Ме, елате с Мен!
77.
При Бог елате
78.
Смело вървете в пътя свят
79.
Повелите на Бог
80.
С мен са Бог и любовта
81.
Кой ми дарява мир?
82.
Ти смирен бъди
83.
Дай ми още святост
84.
Вярвам във Христа
85.
Свят Изкупител – Божи Син
86.
Спасителят живее, знам
Молитва и умоляване (Return to top)
87.
Молиш ли се ти?
88.
Тих молитвен час
89.
Дух Свети, води ни!
90.
Свидетелство
91.
Господи, мисля все за Теб
92.
Съкровена, тиха молитва
93.
Молитвата е копнеж на душа
94.
Пейте нежно в този ден
95.
Сладък е трудът
96.
Тихо, със обич
97.
Бог да бъде с вас, довиждане
98.
Тихо за раздяла пеем
99.
Господи, благослови
100.
Тихо, неусетно свършва веч денят
101.
Меко се стопи денят
102.
Господи, пред Теб сега
103.
Боже, дай ни Твоя благослов
104.
Бъди със мене, Господи
105.
До мен бъди!
Причастие (Return to top)
106.
Боже, Отче наш свети
107.
В името на Исус
108.
Със смирение Те молим
109.
О Боже, вечни Отче
110.
Исус от Назарет
111.
С радост пеем днес за любовта
112.
На кръста на Голгота
113.
Ще славим и възпяваме ний днес името Исус
114.
Бог ни възлюби
115.
В памет на Разпнатия
116.
Със дивна мъдрост и любов
117.
Ето, Спасителят умря
118.
Така удивен съм
119.
На хълм самотен нейде там
120.
Скромно бе Исус роден
Великден (Return to top)
121.
Гробът отворен потвърди
122.
Той възкръсна!
123.
Днес Спасителят възкръсна
Коледа (Return to top)
124.
Господ е тук, ликувайте!
125.
Елате, вий всички вярващи
126.
Чухме, пеят ангели
127.
Звънчета в коледния ден
128.
Тиха нощ
129.
Далече във ясла
130.
В’среднощен час песен прозвуча
131.
Далечен Витлеем
132.
Пеят ангели със жар
133.
Видели мъдреците
134.
Там, там далече в Юдейско поле
135.
Първа Коледа
136.
Камбани, звънете буйно
Специални теми (Return to top)
137.
Защото тъй си щедър, Господи
138.
Господи, ще Те обичам
139.
За небесна слава се трудим
140.
В стадото на Бог Пастиря
141.
Направих ли нещо добро
142.
Миговете земни по-светли направи
143.
Светлина е днес в душата ми
144.
Слънце щом блести в’сърцето ти
145.
Сега слънце свети
146.
Слънце и радост разпръсни
147.
Обърнете сърцата си
148.
Да говорят със думи сърцата
149.
Правда върши
150.
Избери правилно
151.
Иехова, истинното слово възвести навред
152.
Брой благословиите си
153.
Да работим с жар
154.
Войни на Христа, напред
155.
Хвалете Бог
156.
От небесния ни Цар избрани
157.
Призовани сме от Бог
158.
Войската царска вижте
159.
Колелото с рамо подпри
160.
В храма влезте, вие светии
161.
Предани ще сме на вярата
162.
Ликувайте, че праведното дело победи
163.
Канара за нас, Исусе
164.
Със Господ кой е?
165.
От словата щом се уча
166.
Смели войни на Израил
167.
Пратеници на небето, обходете вий света
168.
Върви с вяра
169.
Чуйте, народи
170.
Времето е кратко
171.
Велики са Твоите чудни дела
172.
Във Твоя път ще ходя, Отче мой
173.
О, истина що е