Kiriku lauluraamat

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lauluraamat

Hymns, Estonian.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 201 songs.

1985, 1998, 2002. Book © 1998 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Taastamine(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Nüüd koidab päev

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Jumala Vaim

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Me rõõmu ja joovastust tunneme aina

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Igavene tõde

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Seal kõrgel mäe peal

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Iisraeli Päästja

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

7. Iisrael, Iisrael, Looja kutsub

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Tulge, rõõmustage

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

9. Üks ingel taevastest

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Suurt rahu toob Ta sõna hea

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

11. Oo, ärka unest, virgu sa!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

12. Taas kostab taevast Isa hääl

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

13. Tänu, Looja, Sul’ prohvetite eest

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

14. Jumal vägev, Jumal hea

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

15. Tule prohveti häält kuulama

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

16. Prohvet, me sinu eest palvetame

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

17. Prohvetit õnnista

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

18. Joseph Smithi esimene palve

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

19. Au olgu mehel

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

20. Üks vaene kurblik rännumees

Words: James Montgomery

Music: George Coles

21. Tulge, kõik pühad

Words: William Clayton

Music: English folk song

22. Mind igavesse ellu juhata

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

23. Usk igal sammul

Words: K. Newell Dayley

Music: K. Newell Dayley

24. Kiitus kaitsva kalju eest

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

25. Las Siion tõuseb kaunina

Words: John Adam Granade; Edward Partridge

Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784

26. Taas koidab hommik me Siioni üle

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

27. Aadam-ondi-Ahman

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

28. Au ja hiilgust sulle toovad

Words: John Newton

Music: Franz Joseph Haydn

29. Siionist nüüd laulgem

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

30. Tule, hiilgav tõotuspäev

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

31. Tulge, lapsed Issanda

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

32. Oh tule, Kuningas

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

33. Sa laula, rõõmusta

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

34. Laulgem nüüd kiitust Jumalal’!

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

35. Kostku kiitus Issandal’

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Kiitus ja tänu(Return to top) Information Church Links Download Media

36. Sellel õnne, rõõmu päeval

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

37. Au olgu Jumalal

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

38. Jumal on vägev kindlus meil’

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

39. Kõik hiilgus, au ja kiitus

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

40. Ma tahan laulda Issandal’

Words: Johann J. Schütz

Music: Bohemian Brethren’s Songbook

41. Jumalat kiitke

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

42. Isade Jumal, kelle vägevus

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

43. Samm edasi

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

44. Juhata meid, suur Jehoova

Words: William Williams

Music: John Hughes

45. Kui pühadel

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

46. Isade usk

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

47. Jumal on ju armastus

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

48. On usk meile kalju

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

49. Kui vägev Sa

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

50. On Issand mu valgus

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

51. Kuula, Isa, kuis kõlab laste hüüd

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

52. Maa ja ilma ilu eest

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

53. Tänupalve

Arr.: Edward Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

54. Tulge Loojat tänama

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

55. Nüüd täna Jumalat

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

56. Kallis laps, on Jumal ligi

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Palve ja palumine(Return to top) Information Church Links Download Media

57. Läkita valgus

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

58. Sind vajan, Issand, ma

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

59. Tule, õnnistuste Läte

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

60. Jumal, Sul’ lähemal’

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

61. Jeesus, minu hinge arm

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

62. Lunastaja, kallis Päästja

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

63. Jeesus, Päästja, juhata

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

64. Õnnistust too

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

65. Issand, näe, tõusnud on raju

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

66. On Issand mu karjus

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

67. Viib Issand haljal’ aasal’ mind

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

68. Kindel Kalju

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

69. Me Päästja arm

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

70. Järgnege mulle

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

71. Sind kutsub Jeesus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

72. Vaiki, mu hing

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

73. Kui õrnalt käsib meid

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

74. Raske on tee

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

75. Kes Päästjat armastab

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

76. Kui usk jääb püsima

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

77. Kust leian lohutust?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

78. Ole alandlik

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

79. Mul pühadust anna

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

80. Taevane Isa

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

81. Laul, nüüd kõla kogu väes

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

82. Kristust usun ma

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

83. Mu Lunastaja elab

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

84. Mu Lunastaja elab, tean

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

85. Tunnistus

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

86. Kas sa palvetad?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

87. Jeesus, kui mõtlen Sinule

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

88. Hea palvetund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

89. Las meid juhib Püha Vaim

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

90. Vaikne palve

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

91. Palve on hinge siiras soov

Words: James Montgomery

Music: George Careless

92. Mu Jumal ja mu Kuningas

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

93. Iga kastepiisk, mis taevast langeb

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

94. Jumal olgu ikka sinuga

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

95. Lahkudes Sind palume

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

96. Lahkudes nüüd laulgem

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

97. Kas meil ei põlen’d süda sees

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

98. Päev on läinud looja

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

99. Vaikselt hääbub päevakiir

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

100. Issand, õnnista me hinge

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

101. Jää minuga, on õhtuaeg

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

102. Jää minuga!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

103. Mu süda, ärka üles

Arr.: Cyrillus Kreek

Words: Paul Gerhardt

Music: Folk hymn

Sakrament(Return to top) Information Church Links Download Media

104. Kui sakramenti võtame

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

105. Isa, palvet kuula Sa

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

106. Kui vett ja leiba võtame

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

107. Alandlikult palvetame

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

108. Isa taevas, me usume

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

109. Oo, Isa, meie Looja!

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

110. Jeesus, me Kuningas

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

111. Nüüd Jeesusele kõlab laul

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

112. Alandlikult kummarda

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

113. On meil meeles Sinu ohver

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

114. Nad naelutasid ristile

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

115. Jumal meid nõnda armastas

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

116. Et meeles Ristilöödu meil

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

117. Suur Lunastaja sureb, näe

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

118. Ta suri, meie Päästja suur

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

119. Oo, Jeesuse halastuses leian varju ma

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

120. Viib linnast välja mäele

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

121. See tarkus suur ja armastus

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

122. Jeesus sündis vaikuses

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Ülestõusmispühad(Return to top) Information Church Links Download Media

123. Ta on tõusnud!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

124. Jeesus Kristus on üles tõusnud

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Jõulud(Return to top) Information Church Links Download Media

125. Rõõm kogu maal

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

126. Oh, tulge, kõik usklikud

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

127. Karjased, oh öelge meile

Words: French carol

Music: French carol

128. Püha öö

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

129. Kord Taaveti linnas

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

130. Kui Jeesuslaps sündis

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

131. Kui saabub selge südaöö

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

132. Oo Petlemm, väike linnake

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

133. Kuula, kõlab ingli hääl

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

134. Ääretu Juudamaa väljade peal

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

135. Esimesed jõulud

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

136. Kord kostis jõulukella hääl

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

Muud teemad(Return to top) Information Church Links Download Media

137. On Issand mulle andnud kõik

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

138. Päästja, Sind järgides

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

139. Marsime nüüd hiilgusesse

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

140. Karjase südames kallid

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

141. Kas ma kedagi täna ka aitasin?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

142. Sa valget päeva püüa

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

143. Täna päike särab südames

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

144. Kui sul päike südames

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

145. Kui paistab veel päike

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

146. Pilla päikest

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

147. Öelgem teistele tihti häid sõnu

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

148. Õigesti tee

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

149. Vali õige

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

150. Jehoova, Sinu päralt maa

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

151. Loetle oma õnnistused

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

152. Me õnnistuste jagaja

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

153. Üheskoos edasi

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

154. Kristus juhib väge

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

155. Kutsutud teenima

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

156. Värvatud meid kõiki

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

157. Kuninglik sõjavägi

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

158. Tule aita teha tööd

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

159. Kümme tuhat leegioni

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

160. Usule truud

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

161. Me viimse aja noored Siionis

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

162. Oo, me Kalju ja me Pääste

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Iisraeli lootus

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

164. Sa mine usus, kuuluta

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

165. Kuulake, rahvad!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. Oo tõuse, Jumal

Words: William Hurn

Music: John Darwall

167. Aeg peagi on ümber

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

168. Kui võimas ja hea

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

169. Lä’en sinna, kus soovid Sa

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

170. Tõe ja armu sõnad

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

171. Mis on tõe hind?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

172. Vaimus tõde tunnetame

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

173. Raudkäsipuu

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

174. Kui ma uurin pühakirju

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

175. Pühapäev on kätte jõudnud

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

176. Vaimuga mul õpetada aita

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

177. Kui saaksid Kolobile minna

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

178. Tõuske, pühad, templis käige

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

179. Kui kaunid Sinu templid

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

180. Pööra süda

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

181. Oo, mu Isa

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

182. Kui keegi südant soojendab

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

183. On kodus arm

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

184. Oo arm, mis Poega ülendab

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

185. Taevalik kodu maa peal

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

186. Taevaisa lapsed

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Lastelaulud(Return to top) Information Church Links Download Media

187. Igavene pere

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

188. Olen Jumala laps

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

189. Mu Isa elab, tean

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

190. Pidage käske

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

191. Õpeta kõndima valguses mind

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

192. Taevavalgus

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

193. Meid saadab Jumala hool

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

194. Pühade lapsed

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

195. Armastage üksteist

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Naistelaulud(Return to top) Information Church Links Download Media

196. Kui Siioni õed (naised)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Meestelaulud(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Te, Iisraeli vanemad (Mehed)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

198. Nüüd tõuske Jumalas (Meeskoor)

Words: William Pierson Merrill

Music: William H. Walter

199. Kõik, keda kutsutakse Päästjat teenima (Mehed)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Kõik Looja pojad (mehed)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

201. Särab Isa armu valgus (Meeskoor)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x