Psalmer

Psalmer – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Hymns, Swedish.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2010, 3rd Edition (current). 208 songs.

Book © 1993, 2002, 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Hymns 202–208 were added after 2002.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Evangeliets återställelse(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Se, dagen gryr och mörkret flyr

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Den himmelska elden

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Kom, låt oss nu glädjas

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Se, högt på bergets krön

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Han kommer, Förlossar’n för Israels hus

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

6. En ängel ifrån skyn

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

7. Sanningens och maktens Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

8. Israel, nu Gud dig kallar

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

9. Kom, lyssna till profetens röst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

10. Tack, Gud, att profeter du sänder

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Hjälp vår profet så kär

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

12. Vi alltid ber för dig

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

13. Höj en tacksam lovsångs ljud

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

14. O, hur skön var morgonstunden

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

15. O, sköna dag, som kommit har

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

16. Pris åt den man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

17. Led mig till det liv som varar

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

18. En sorgbetyngd och fattig man

Words: James Montgomery

Music: George Coles

19. Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: English folk song

20. O Gud, vår hjälp i svunnen tid

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

21. Kom, hjälp till att riket bygga

Words: Ida Romney Alldredge

Music: Alfred M. Durham

22. Välsigna, Gud, ditt folk

Words: Emmeline B. Wells

Music: Evan Stephens

23. Herrens folk sig skall förena

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

24. Sjung en sång om Sion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

25. Härliga Sion, himmelsk brud

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

26. Frid ger Guds evangelium

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

27. Du, jordens Konung, kom

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

28. Kom, Guds barn, från land och stad

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

29. Kom, du sälla dag utlovad

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

30. Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: Anon.

Lov och pris(Return to top) Information Church Links Download Media

31. En vänlig grönskas rika dräkt

Words: Carl David af Wirsén

Music: Waldemar Åhlén

32. För det vackra på vår jord

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

33. Allt liv på jord till Herren sjung

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

34. Denna dag av fröjd och glädje

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

35. Lova Gud med glädjens röst

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

36. Pris vare Gud, som låter oss

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

37. O fröjda dig, du jord

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

38. En grundval blev lagd

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

39. O himlens Gud, dig än en gång

Words: Carrie Stockdale Thomas

Music: Leroy J. Robertson

40. Lova och prisa din Herre och Konung

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

41. O, våra fäders Gud

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

42. Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

43. Ära ske Gud i höjd

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

44. Du som är våra fäders Gud

Words: Rudyard Kipling

Music: Leroy J. Robertson

45. Led oss fram, o himlens Herre

Words: William Williams

Music: John Hughes

46. Jord med tusen blommor små

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

47. Fädernas tro

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

48. O store Gud

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

49. Härlig är jorden

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

50. Din klara sol går åter opp

Words: Johan Olof Wallin

Music: Johann Georg Christian Störl

51. Min Gud är mitt ljus

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

52. Jag kan icke räkna dem alla

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Albert Lindström

53. Vi samlas att lära

Arr.: Edward Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

54. Höj, Guds folk, en tacksam sång

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

55. Vi tackar nu vår Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

56. Vår Gud är oss en väldig borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

57. Kom, låt oss prisa Gud

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

58. Långt bortom rymder vida

Words: Augusta C. Lönborg

Music: Julius Dahlöf

59. Jag lyfter ögat mot himmelen

Words: Johan L. Runeberg

Music: Rudolf Lagi

60. Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Swedish melody

Bön(Return to top) Information Church Links Download Media

61. Led, milda ljus

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

62. Närmare, Gud, till dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

63. Var när mig varje stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

64. Jesus, min Frälsare

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

65. Led mig du, o Herre kär

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

66. Mästare, hör hur det stormar

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

67. Min herde är Herren

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

68. En herde god mig Herren är

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

69. Herre, dig vi vilja dyrka

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

70. Klippa, du som brast för mig

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

71. Prisa Herren, han är ditt stöd

Words: Julius Schubring

Music: Felix Mendelssohn

72. Kommen till Frälsaren, alla som sörjen

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

73. Din väg av prövning må bestå

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

74. Synes vägen dig lång

Words: Joseph Fielding Smith Jr.

Music: George D. Pyper

75. Var skall jag finna frid

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

76. Är du ödmjuk i din svaghet

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

77. Mer helighet giv mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

78. Guds lagar milda är

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

79. Kom, följen mig

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

80. Kommen till Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

81. Jag på Kristus tror

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

82. Jag vet min Herre lever än

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

83. Han lever, min Förlossare

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

84. Mitt vittnesbörd

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

85. När från nattligt viloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

86. Bönen är själens längtan sann

Words: James Montgomery

Music: George Careless

87. Det finns en stund av frid och ro

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

88. Jesus, när tanken flyr till dig

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

89. O bönestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

90. Låt Guds Ande leda dig

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

91. Låt den Helige Andens stämma

Trans.: C. A. Krantz (from English)

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

92. Fader vår, dig nalkas vi

Words: William Hammond

Music: Harry A. Dean

93. Morgonrodnad klart nu glimmar

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

94. Fader, i bön

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

95. När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: Anon.

96. Ljuvligt det är, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

97. Stilla höj din stämmas ljud

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

98. Gud, välsigna denna dag

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

99. Liksom dagg från himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

100. Bliv kvar hos mig

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

101. Bliv kvar hos mig, det afton är

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

102. Dagen är nu gången

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

103. Herre, låt vår andakt sluta

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

104. Skymningen är här

Words: Lowell M. Durham Jr.

Music: Lowell M. Durham

105. Vi till avsked sjunga

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

106. O Gud, din Ande rört vår själ

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

107. Gud var’ med dig tills vi möts igen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

108. Sakta slocknar dagens ljus

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Sakramentet(Return to top) Information Church Links Download Media

109. Herre, sänd till oss din Ande

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

110. När Herrens nattvard nu vi tar

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

111. O Gud, som bor där ovan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

112. Jesus av Nasaret, Frälsare kär

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

113. Gud, vår Fader, vi dig be

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

114. Vi sjunga om Guds kärlek stor

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

115. Andaktsfullt ditt huvud böj

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

116. Vår Herre världens synder bar

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

117. Vår Herre och Förlossare

Words: Theodore E. Curtis

Music: Alfred M. Durham

118. O Herre god, din Ande sänd

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

119. Till Jesu namn i lovsång böjd

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

120. I Jesu namn vi samlas här

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

121. Frälsaren mötte korsets död

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

122. Av kärlek sände Gud sin Son

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

123. Till minne av vår Frälsare

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

124. O visdom stor, o kärleks nåd

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

125. Oändlig är kärleken

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

126. Jag ser långt bort en kulle grön

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

127. Jesus, krubbans barn en gång

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Påsken(Return to top) Information Church Links Download Media

128. O huvud, blodigt, sårat

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

129. Jesus för världen givit sitt liv

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Fredrik A. Ekström

130. Han som dog är nu uppstånden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

131. Frälsaren uppstånden är

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Julen(Return to top) Information Church Links Download Media

132. Det är en ros utsprungen

Words: German carol, 16th century

Music: German carol; Alte Catholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne 1599

133. O du saliga, o du heliga

Words: Johannes Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Sicilian folk tune; Tattersall’s Psalmody, 1794

134. Bereden väg för Herran

Words: Frans Mikael Franzén

Music: German folk tune

135. Hosianna

Words: Georg J. Vogler

Music: Georg J. Vogler

136. Var hälsad, sköna morgonstund

Words: Johan Olof Wallin

Music: Philipp Nicolai

137. Ett barn är fött

Words: Martin Luther; Johan Olof Wallin

Music: Middle Ages melody

138. Nu tändas tusen juleljus

Words: Emmy Köhler

Music: Emmy Köhler

139. Gläd dig, o jord

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

140. Församlens I trogne

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

141. Långt härifrån i Judeens land

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

142. Se här uti stallet

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

143. Änglasång från himlens höjd

Words: French carol

Music: French carol

144. Stilla natt

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

145. Vid midnatt ljöd den sången klar

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

146. O Betlehem, du lilla stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

147. Lyss till änglars bud och sjung

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Speciella ämnen(Return to top) Information Church Links Download Media

148. O kärlek, som Guds Son kan ge

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

149. Så rikt har du välsignat mig

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

150. Lär mig att följa dig

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

151. O du salighetens klippa

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

152. Herre, sänd till mig din Ande

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

153. Herren om fåren sig vårdar

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

154. I denna ljuva sommartid

Words: Paul Gerhardt; Joachim von Düben; Christoffer O. Angeldorff

Music: Nathan Söderblom

155. Den blomstertid nu kommer

Words: Israel Kolmodin; Johan Olof Wallin

Music: Swedish folk song

156. Ta vara på var timma

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

157. Det är solsken i min själ idag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

158. Du kan sprida himmelskt ljus

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

159. Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Oscar Ahnfelt

160. Gör vad är rätt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

161. När jag beder och studerar

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

162. Gör rätt val

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

163. Kommen alla, stora, små

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

164. Kommen till mig

Words: Anon.

Music: Matilda L. Bradshaw

165. Vår hymn, o Herre hör

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

166. Låt oss sträva fram

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

167. Räkna Guds gåvor

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

168. Nu Sions fana höjen

Words: William W. Phelps

Music: C. Becker

169. Israels hopp

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

170. Framåt, Herrens kämpar

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

171. Pris vare Gud

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

172. Vi har valt att tjäna

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

173. Modigt skall vi kämpa

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

174. Sätt din hand till Herrens verk

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

175. Guds väg i dunkel ofta går

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

176. Skall väl Sions ungdom vackla

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

177. Starka som bergen i Norden

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

178. Kanhända ej uppå stormigt hav

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

179. Gå ut med tro

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

180. Hur stort och hur skönt

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

181. Folk och nationer, hör himlens röst

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

182. Herre, led mig med din Ande

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

183. Vi dig hälsa, sabbatsmorgon

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

184. O säg, vad är sanning

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

185. Nu höres åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

186. Sanningsljus, o bliv vår fackla

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

187. Vi älskar, Gud, ditt hus

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

188. Heliga och sköna tempel

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

189. Hemmet blir som himmelen

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

190. O min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

191. Frid och glädje finns på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

192. Himlens Gud är städs oss nära

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Sånger för barn(Return to top) Information Church Links Download Media

193. Tryggare kan ingen vara

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

194. Jag är Guds lilla barn

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

195. Håll alla buden

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

196. Lär mig att vandra i ljuset

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

197. Han lever, Fader vår

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

198. Älska varandra

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

För kvinnor(Return to top) Information Church Links Download Media

199. Som systrar i Sion (Kvinnor)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

För män(Return to top) Information Church Links Download Media

200. Gån, Israels äldste (Manskör)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

201. O kommen, I Guds män (Manskör)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

202. Frälsare god

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

203. Min själ, dig gläd

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

204. Tack för de goda människor

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

205. O må min själ i bön dig nå

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

206. Guds dagliga omsorg

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

207. Allas hjärtan snart skall vändas

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

208. Familjer kan vara tillsammans för evigt

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x