Ebʼ li bʼich

Ebʼ li bʼich

Ebʼ li bʼich re Lix Iglees li Jesukristo rehebʼ laj Santil Paabʼanel saʼ Rosoʼjikebʼ li Kutan

1985 Hymns, Kekchi.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2012. 2013 Edition (current). 206 songs.

English approval: 11/02; translation approval: 11/02; Book © 2010 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Lix kʼojlajik wiʼchik li evangelio (Return to top)
1.
Xnumeʼ qʼojyin, kutan nachal
2.
Lix Musiqʼ li Dios
3.
Chisahoʼq saʼ qachʼool
4.
Taqeʼq saʼ xbʼeen li tzuul
5.
At xDios Israel
6.
Ex aj Israel, abʼihomaq
7.
Naq kisaqew chiru choxa
8.
Jun anjel taqlanbʼil
9.
At Dios, rajlal chawil li qaprofeet
10.
Jun anjel chi purik kiwil
11.
Xyaabʼ xkux jun li profeet abʼi
12.
Bʼantiox xaq aawe
13.
Kawil Dios re tiikilal
14.
Nokotijok chawix
15.
Xbʼeen xtij laj Jose Smith
16.
Nimanbʼilaq li kiʼilok re Jehova
17.
Jun winq nebʼaʼ aj numel bʼe
18.
Chalqex, chalqex aj santil paabʼanel
19.
At Dios, qatenqʼanel junxil
20.
Ex li tzuul re Sion
21.
Xbʼaan xkawil ebʼ li tzuul
22.
Chiwaklesiiq xloqʼal Sion
23.
Chaabʼil Sion, taqeʼq nawan
24.
Saʼ li junelik yuʼam
25.
Bʼichanbʼil resil Sion
26.
Adan-ondi-Ahman
27.
Ajen, ak xsaqew
28.
Ralal xkʼajol li Qaawaʼ
29.
Chalqat, xReyebʼ li rey
30.
Wilom rikʼin xnaqʼ wu
Li nimank ut bʼantioxink (Return to top)
31.
Ex xyiibʼahom qaDios ut Rey
32.
At nimla Rey
33.
Li Kristo wan choqʼ Rey
34.
Kawil ochoch aʼan li Dios
35.
Xnimal li loqʼonink
36.
Nim li Qaawaʼ tzʼaqal
37.
Kaw chexbʼichanq re xnimankil
38.
Li Qaawaʼ chiqanima
39.
Nim li Qaawaʼ, li qaDios
40.
Saʼ xnimankil lix loqʼalil
41.
Xyoʼlebʼaal li chaabʼilal
42.
At nimla Dios, li yiibʼanbʼil aabʼan
43.
Ubʼej chexxik
44.
Jehova, chakʼam qabʼe
45.
Kawil kʼojlebʼaal
46.
Jwal nim aawu
47.
Laaʼat lin saqen
48.
Chalen jun sut rubʼel choxa
49.
Chalqex, tenamit, chalqex
50.
Xbʼaan xchaqʼal li ru li tzuul
51.
Ex kokʼal, li Dios texril
Li tijok ut tzʼaamank (Return to top)
52.
Chaabʼil saqen
53.
Rajlal nawaj aawu
54.
Nachʼ aawikʼin, Qaawaʼ
55.
Kʼam wan inbʼe
56.
At Jesus, aj Rahonel
57.
At Jesus li raarookat
58.
At Jesus, chakʼam inbʼe
59.
Qaawaʼ, xwakli chik li iqʼ
60.
Naʼilok we Jehova
61.
Li Qaawaʼ aʼan laj Ilol we
62.
Chalqex rikʼin
63.
Chitamq li us
64.
Pek tzʼirbʼil choqʼ we laaʼin
65.
Li Kolonel rahok naxkʼe
66.
Kim, taaqehin
67.
Bʼar wan xhiilal li waam?
68.
Chalqex rikʼin li Kolonel
69.
Us ta chʼaʼaj cheru lee bʼe
70.
At qaYuwaʼ, tzʼaqal aj rahonel
71.
Hilan at waam
72.
Chaabʼil xchaqʼrabʼ li Dios
73.
Saʼ laa chʼool tuulan chatwanq
74.
Kʼe insantilal
75.
Ninpaabʼ li Kristo
76.
Laj Kolol we yoʼyo
77.
Ninnaw naq yoʼyo inKolonel
78.
Lix nawom inchʼool
79.
Tijok saʼ muqmu
80.
Saʼ kuyuk saʼ xoochal chawu
81.
Ma tijok xayal?
82.
Qaawaʼ, yal xbʼaan aakʼoxlankil
83.
Xhoonal tijok, kʼaʼjoʼ xsahil
84.
Chiqabʼi li Musiqʼej
85.
Saʼ loqʼal, chi qʼun bʼichan
86.
Aʼan li tijok rajom li aamej
87.
Sa li kʼanjel
88.
Joʼ chanru naq li kʼajobʼ
89.
Li hilobʼaal kutan
90.
Jun li sahil bʼich saʼ li qaxikik
91.
Sa naqil lix yalbʼal li qaqʼe
92.
Aawikʼin chiwanq li Dios rajlal
93.
At Qaawaʼ, saʼ qaxikik
94.
Chawu, Qaawaʼ, ninbʼantioxin
95.
Ak xnumeʼ kutan
96.
Li Musiqʼej xʼeekʼan saʼ qaam
97.
Choohaachaqʼrabʼi, Qaawaʼ
98.
Chatwanq wikʼin, ak yoo chi ewuuk
99.
Chatwanq wikʼin
Li loqʼlaj waʼak (Return to top)
100.
Saʼ tuulanil
101.
At qaYuwaʼ chawabʼi
102.
Chi tuulan qachʼool
103.
Naq naqakʼul li eetalil
104.
At Dios li Yuwaʼbʼej
105.
At Kolonel, naqatzʼaama
106.
Jesus aj Nazaret, Nimajwal Rey
107.
At qaYuwaʼ, chi yaal xqapaabʼ
108.
Chiru Jesus nokobʼichan
109.
Chiru li krus saʼ xbʼeen li tzuul
110.
Chi tuulan, ut chi tuqtu
111.
Nokochʼutla saʼ komonil
112.
Koxra li Dios, ut li Ralal
113.
Joʼ nakawaj, at Dios
114.
Kristo, li tuulan xyoʼla
115.
Re xkʼoxlankil li Kʼajolbʼej
116.
Kikam li nimla Kolonel
117.
Kikam li nimla Kolonel, ut keʼyaabʼak
118.
Sachso ninkana
119.
Saʼ najtil tenamit
120.
Kʼaʼjoʼ xrahom ut xchaabʼilal
Li Rahil Kutan (Return to top)
121.
Ak xwakli!
122.
Kristo anajwan xwakli
Li Ralankil (Return to top)
123.
Sahaq eechʼool, li Qaawaʼ xchal
124.
Chalqex, paabʼanel
125.
Junxil chaq saʼ xtenamit laj David
126.
Ebʼ li anjel xeʼbʼichan
127.
Santil qʼojyin
128.
Saʼ xwaʼlebʼaal xul
129.
Chiru qʼojyin kiʼabʼiman
130.
At chʼina tenamit Belen
131.
Najt chaq chiru xchʼochʼilebʼ laj Juda
132.
Abʼihomaq xbʼichebʼ li anjel
133.
Kampaan xwabʼi saʼ Ralankil
134.
Naq kiyoʼla
Chirix jar paay chi naʼlebʼ (Return to top)
135.
Kampaan, chiru choxa bʼichan
136.
Chi akʼil xikaqo
137.
Joʼ kʼihal mayej xqakʼe
138.
Li iyaj naqaw rajlal
139.
Chiʼoksimanq li hoonal
140.
Rikʼin naq kʼiila usilal xinkʼul
141.
Qaawaʼ, chatintaaqe
142.
Saʼ raam laj Ilol Karneer
143.
Ma chaabʼil anajwan xinbʼaanu arin?
144.
Jun saqen naru taakʼe
145.
Naq toj anajwan
146.
Xkutankil saqʼe wan saʼ li waam
147.
At Jesus, qanimla Rey
148.
Aʼ li chaabʼil aatin chiqaye
149.
Us taabʼaanu
150.
At Qaawaʼ, chawu xoochal
151.
Sikʼ li us
152.
Chanaw naq wan xwankil aawaam
153.
Kʼe saʼ ajl li kʼiila usilal
154.
Chiqanima li Qaawaʼ Dios
155.
Saʼ xkʼanjel li Dios chiqayal tzʼaqal qaqʼe
156.
Kim chiwix
157.
Yoʼqebʼ, ex Kristiaan
158.
Laa wochoch, Dios, naqara
159.
Bʼoqbʼilo choqʼ xmoos
160.
Bʼoqbʼilo chixpleetinkil li maaʼusilal
161.
Cheril! Lix teep li Rey
162.
Kʼe xmetzʼew aawuqʼ chi yaal
163.
Santil aatin
164.
Xaqxo toowanq
165.
Chi ubʼej
166.
Joʼ saaj ralal Sion wanko
167.
Xyoʼonihom laj Israel
168.
Ani taataaqenq re li Qaawaʼ Dios?
169.
Chexxik rikʼin paabʼaal
170.
Xnumeʼ li kutan
171.
Ex tenamit, ak xtaw xkutankil
172.
Kʼaʼjoʼ xnimal ru
173.
Santil aatin li yaal naxye
174.
Tinxik bʼar taawaj naq tinxik
175.
Kʼaʼru peʼ li yaal?
176.
Li bʼarbʼookil chʼiichʼ