Te Mau Himene

Te Mau Himene

Te Mau Himene a Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo'a i te Mau Mahana Hopea Nei — Cantiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

1985 Hymns, Tahitian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1995. Only known edition. 199 songs.

Book © 1995.

Each hymn in this book is presented in Tahitian and French.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Te Faaho’iraahia Mai o te Evanelia / Rétablissement (Return to top)
1.
Te Hiti Mai Nei te Mahana
2.
Auê te Varua o te Atua
3.
Oaoa Tatou i te Tau no te Ora
4.
E te Mau Nunaa e
5.
E Maramarama te Mana’o i te Parau Mau
6.
E te Faaora o Iseraela
7.
E te Atua Mana
8.
Pii Maira te Atua
9.
Ua Pou Maira Moroni
10.
Mauruuru Matou, E te Atua
11.
Mai Faaroo i te Reo o te Peropheta
12.
Haamaitai Mai i to Matou Peropheta
13.
Ua Tae Mai te Mahana Oaoa
14.
Himene Amui Tatou no te Hoê Peropheta
15.
Te Pure Matamua a Iosepha Semita
16.
Auê te Taata i Parau ia Iehova
17.
Ua Farerei Pinepine ra Vau
18.
Haere Mai, e te Feia Mo’a
19.
No te Puai o te Mou’a ra
20.
Aita Tatou i Haama ia Haamori i to Tatou ra Fatu
21.
E Himene Tatou Nei no Ziona
22.
Mea Hanahana te Oire Tumu o Enoha
23.
E Tae Mai Taua Mahana
24.
Ua Tae i te Hora
25.
Haere Mai e Himene
26.
Aratai Ia’u Nei i te Ora Mure Ore
27.
A Haere Mai, Te Arii
Te Arueraa e te Haamauruururaa / Louange et reconnaissance (Return to top)
28.
E ta te Atua Rahi
29.
A Oaoa na, e Arii te Fatu!
30.
E Pare Puai te Fatu
31.
Arue Matou ia Oe, te Faaora
32.
Arue i to Tatou Metua i te Ao ra
33.
Arue Ia’na te Arii Mana-Hope ra
34.
Arue i te Fatu ma te Aau Himene
35.
Nehenehe te Ao Nei
36.
Atua no to Matou Metua
37.
Haere Tatou ma te Faaroo
38.
Ia Fa’i Mai te Feia Mo’a
39.
E Arue Tatou Nei
40.
Aratai Mai, E Iehova
41.
Auê te Paari
42.
To’u Faaora! To’u Atua!
43.
O te Fatu ra To’u Maramarama
44.
Te Atua Here
45.
Pure Haamauruururaa
46.
Feia Faaroo, Haere Mai
47.
A Haamauruuru i to Tatou Atua
48.
E te Tamarii Here e
Te Pure e te Tiaororaa / Prière et supplication (Return to top)
49.
Aratai Mai, E Tena Tiarama
50.
Hinaaro Vau ia Oe
51.
Ei Pihai Iho Vau i To’u Fatu
52.
E Mea Puai te Vero
53.
Iesu, To’u Faaora
54.
Iehova To’u Tiai
55.
A Haere Mai, Outou te Feia Oto
56.
Haere Mai ia Iesu
57.
Te Here Mau o to Tatou Faaora
58.
Mai Pee Mai
59.
Mai Haere Tatou Nei
60.
Noa’tu te Pe’ape’a
61.
To’u Varua: Tei te Fatu Oe
62.
I Hea Vau e Farii ai te Hau?
63.
Auê te Aroha Rahi
64.
Ia Haehaa Noa Oe
65.
E te Fatu Here
66.
Tiaturi Au i te Mesia
67.
E te Atua, to Matou Metua
68.
Te Ora Nei To’u Faaora
69.
Ua Ite Au te Ora Nei To’u Fatu
70.
Iteraa Papu
71.
E Iesu, Ia Feruri Au
72.
Ua Pure Anei Oe?
73.
Hora Pure
74.
Mai te Hupe Poipoi
75.
Na te Varua Mo’a e Aratai
76.
I Tera Hora ma te Hau
77.
Te Hiaai Mau o te Aau
78.
Topa te Mahana
79.
Himene ma te Mărû
80.
Auê te Oaoa e
81.
Roa Mai ra te Ata
82.
E Faaineine te Fatu i te Hoê Vahi Faaearaa No’u
83.
E te Fatu, Ua Putapû Roa to Matou Nei Aau
84.
E to Matou Fatu Here
85.
Te Fatu, Ua Putuputu Matou
86.
Ei te Atua Tatou i Teie Nei
87.
Himene Tatou Nei
88.
I te Taa-ê-raa
89.
E te Fatu, Hou Matou e Ho’i Ai te Fare
90.
Ei Ia’u Nei, To’u Atua e
91.
Ei Ia’u Nei, e te Fatu
Te Oro’a / Sainte-Cène (Return to top)
92.
I to Tatou Raveraa i na Tapa’o
93.
E te Atua Faaroo Mai
94.
Ma te Aau Haehaa
95.
Ua Faasataurohia to Tatou ra Fatu
96.
E te Fatu, Horoa Mai i To Varua
97.
Te Atua, te Metua
98.
Haamaitai ia Iesu e, no To’na ra Here Rahi
99.
E te Atua, Ua Tiaturi Matou Nei
100.
E Himene Tatou i to Iesu I’oa
101.
Iesu no Nazareta
102.
Ia Haamana’o Matou i to Oe Mamae
103.
Ua Amui Faahou Tatou Nei
104.
E te Fatu, Horoa Mai na i To Varua
105.
Ma te Aau Haehae
106.
Ei Mana’oraa Teie
107.
E Here to te Atua
108.
Pohe Atu te Faaora
109.
Auê te Paari e te Aroha
110.
E Aivi Tei te Atea
111.
Te Maere Nei Au
112.
Pohe Atu te Faaora
113.
Iesu Tei Fanauhia ra
Te Pasa / Pâques (Return to top)
114.
E te Fatu, Ua Faaheihia Oe
115.
I te Mahana no te Pasa
116.
Ua Tia Mai te Fatu
117.
Tia Faahou Mai Iesu
Te Noela / Noël (Return to top)
118.
Ua Tae Mai te Mesia
119.
A Haere Mai Outou o Tei Faaroo
120.
Himene te Melahi
121.
Pô Mo’a, Pô Mărû
122.
Mea Maere te Fâraa o te Feti’a Apî
123.
I Roto i te Phatene
124.
Te Faaoto ra te Mau Melahi i te Mau Pehe
125.
E Betelehema e
126.
Himene te Melahi i te Arii Apî!
127.
I te Atea, I Iudea ra
128.
I te Noela Matamua
Te Mau Parau Tumu Taa ê / Sujets divers (Return to top)
129.
Te Ueue Noa Nei Tatou
130.
No te Mea Ua Rahi te Mau Haamaitairaa
131.
Pee Au ia Oe
132.
Hi’o Mai e te Fatu i to Mau Tamarii
133.
Auê te Aroha Rahi o te Tiai Mamoe
134.
Haapao i to Taime
135.
Tei Roto i To’u Nei Aau
136.
Ia Vai te Mahana a Rohi â
137.
Anaana te E’a
138.
I Teie Ao Oto e te Poiri
139.
Te Tia Nei Au i te Ô
140.
Ia Parau Haamaitai Noa Tatou
141.
Tapea i te Parau Riri
142.
Te Fatu, Farii Mai te Feia Tatarahapa
143.
A Haapao
144.
Maiti i te Maitai
145.
Ua Tiamâ te Taata
146.
E Iehova, te Arii
147.
Tai’o Mai na i to Mau Maitai
148.
Ara Mai Tatou
149.
Taa ê ta Oe ra Mau Ohipa
150.
Ua Here Matou i to Oe na Fare
151.
E Faehau Faaroo
152.
Maitihia e te Atua ra
153.
Tei Roto Tatou i te Nuu Faehau
154.
Hi’o Mai i te Nuu
155.
Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa
156.
A Haapao Tatou i te Evanelia
157.
Ei Feia Apî no te Anotau Hopea Nei
158.
A Oaoa Tatou Nei, Ua Rê te Parau-Tia
159.
Iesu, Mato no te Ora
160.
Arue i te Atua
161.
Tiaturiraa no Ziona
162.
Haere Faaite i te Parau
163.
Te Mau Nunaa!
164.
Ua Poto te Taime
165.
E Pee Au ia Oe
166.
Eaha te Parau Mau?
167.
E Itehia te Parau Mau
168.
Haere Mai i te Haapiiraa Sabati
169.
Ia Tai’o Vau i te Parau Mo’a
170.
Ta Oe Mau Parau Mo’a
171.
Mauruuru i te Sabati
172.
Tauturu Mai na Ia’u Nei
173.
E te Mau Feia Mo’a, A Haere i te Hiero