Nyimbo za Dini

Nyimbo za Dini

Nyimbo za Dini za Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho

1985 Hymns, Swahili.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2021. Only known edition. 199 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Urejesho (Return to top)
1.
Asubuhi Kunakucha
2.
Roho wa Mungu
3.
Tuishangilie Siku ya Wokovu
4.
Niongoze Nije Kwako
5.
Juu ya Mlima
6.
Mwokozi wa Israeli
7.
Israeli, Mnaitwa
8.
Kwa Milima Twakutukuza
9.
Lo! Mlimani Kumora
10.
Neno Huleta Amani
11.
Asante Mungu kwa Nabii
12.
Mungu Mbariki
13.
Sauti ya Nabii
14.
Nabii Mpendwa
15.
Asubuhi Ile Njema
16.
Msikilize Nabii
17.
Sifa kwa Aliyenena na Bwana
18.
Tumpendao Mungu
19.
Msafiri Kwa Miguu
20.
Njooni Enyi Watakatifu
21.
Watakatifu Mtii
22.
Acha Sayuni Ing’are
23.
Sayuni Nzuri Mbinguni
Sifa na Shukurani (Return to top)
24.
Katika Siku ya Shangwe
25.
Atukuzwe Mungu
26.
Enyi Wana wa Bwana
27.
Bwana Ni Mwokozi
28.
Mlinzi ni Mungu Wetu
29.
Njoo, Ee Mfalme
30.
Utukufu na Sifa
31.
Msifu Aliye Juu
32.
Kwa Nyimbo za Utukufu
33.
Sifa Kwa Bwana, Mwenyezi
34.
Tumsifu Mungu Wetu
35.
Mungu wa Baba Zetu wa Kale
36.
Msingi Imara
37.
Tuongoze Ee Yehova
38.
Songeni Mbele Watakatifu
39.
Zashuhudia Mungu
40.
Mungu Yu Nanyi Wapendwa
41.
Bwana Ni Nuru
42.
Kwa Wema wa Dunia
43.
Twamjia Bwana Kuomba Baraka
44.
Enyi Wenye Shukrani
45.
Twashukuru Mungu
Sala na Maombi (Return to top)
46.
Angazia
47.
Ninakuhitaji
48.
Karibu Na Ewe, Mungu Wangu!
49.
Niongoze
50.
Ee Mwokozi, Mkombozi
51.
Pokea Ibada Yetu
52.
Mwokozi, Niongoze
53.
Bwana, Dhoruba Yavuma
54.
Nachungwa na Bwana
55.
Mwokozi wa Nafsi Yangu
56.
Bwana Wetu, Upendo Wake Wang’ara
57.
Nifuate
58.
Sinashaka, Sitahofu
59.
Njoo kwa Yesu
60.
Japo Kuna Matatizo
61.
Ushawishi Moyo Wangu
62.
Iwapi Amani?
63.
Nyenyekea
64.
Nipe Uongofu
65.
Baba Mbinguni
66.
Kristo Mwokozi
67.
Najua Bwana Aishi
68.
Najua Kristo Yu Hai
69.
Ushuhuda
70.
Tubarikie Mfungo
71.
Amri Zake Mungu
72.
Je, Uliomba?
73.
Yesu Ninapokuwaza
74.
Sala Tamu
75.
Mwache Roho Alinde
76.
Sala ya Faragha
77.
Hamu ya Nafsi ni Sala
78.
Kwa Upole Twaimba
79.
Kazi Tamu
80.
Kwenye Siku ya Bwana
81.
Kama Umande Wa Mbingu
82.
Mungu Awe Nanyi Daima
83.
Bwana Tunakuomba
84.
Imba Twaondoka
85.
Roho Wako Katugusa
86.
Bwana, Kwa Baraka Zako
87.
Kaa Nami!
88.
Baki Nami; Kumekuchwa
89.
Imeisha Siku
Sakramenti (Return to top)
90.
Twapokea Sakramenti
91.
Mungu Baba Twaomba
92.
Ninainamisha Kichwa
93.
Kwa Unyenyekevu, Bwana
94.
Ee Baba wa Milele
95.
Tunaposhiriki Nembo
96.
Yavutia Kuuimba
97.
Baba Yetu Twaamini
98.
Yesu, Mkombozi, Kristo, Bwana
99.
Tusifu Jina la Bwana
100.
Sasa Kwa Ustahifu
101.
Msalabani Golgotha
102.
Iwe Upendavyo, Baba
103.
Mungu Kamtuma Kwetu
104.
Ona Mkombozi Afa
105.
Kwa Ukumbusho wa Kristo
106.
Nastaajabu
107.
Nje ya Yerusalemu
108.
Ni Upendo Ulioje
109.
Mzaliwa Horini
Pasaka (Return to top)
110.
Mwokozi Uvaaye Taji la Miiba
111.
Kafufuka!
112.
Mwokozi Amefufuka
Krismasi (Return to top)
113.
Shangwe Kote
114.
Njooni kwa Shangwe
115.
Kwenye Mji wa Daudi
116.
Malaika wa Juu
117.
Usiku Mtulivu!
118.
Ukaja Usiku Ule
119.
Mji Mwema, Bethlehemu
120.
Malaika Waimba
121.
Nilisikia Kengele
122.
Mbali Kwenye Nyanda za Yudea
123.
Malaika Kaleta Noeli
Mada Maalum (Return to top)
124.
Bwana, Pokea Uliko
125.
Bwana, Kwako Naja
126.
Wapendwa wa Mchungaji
127.
Twarudisha Kwako
128.
Kuna Lolote Jema Nimefanya?
129.
Fanya Muda Mzuri
130.
Kuna Nuru Moyoni Mwangu
131.
Ifanye Njia Ng’avu
132.
Tuambizane Mema Daima
133.
Tenda Mema
134.
Tuko Huru Kuchagua
135.
Chagua Jema
136.
Ee Mungu, Angaza
137.
Hesabu Baraka
138.
Sifa Kwao kwa Baraka
139.
Tusonge Mbele
140.
Askari wa Kristo
141.
Bwana, Nyumba Yako
142.
Tumeitwa Kumtumikia
143.
Sote Ni Askari
144.
Tazama, Jeshi Kubwa
145.
Weka Zako Juhudi
146.
Tumaini la Sayuni
147.
Tupo Waaminifu wa Imani
148.
Tunasimama Sayuni
149.
Mwamba wa Wokovu Wetu
150.
Nenda kwa Imani
151.
Matendo Yako, Mungu wa Haki
152.
Sikilizeni, Mataifa!
153.
Yehova, Bwana wa Wote
154.
Nitakwenda Utakako
155.
Niwezeshe Kufundisha
156.
Ukweli Ni Nini?
157.
Ingieni Hekaluni
158.
Fimbo Ya Chuma
159.
Nisomapo Maandiko
160.
Nyimbo za Moyoni
161.
Twalipenda Neno Lako
162.
Mahekalu ya Sayuni
163.
Ongokeni
164.
Baba Yangu
165.
Maisha Yaliyo Mema
166.
Upendo Nyumbani
167.
Upendo ni Wake Bwana
168.
Nyumbani ni Mbinguni
Kwa Ajili ya Wanawake (Return to top)
169.
Dada wa Sayuni (Wanawake)
Kwa Ajili ya Wanaume (Return to top)
170.
Wazee wa Israeli (Wanaume)
171.
Mungu, Msaada Wetu
172.
Watoto wa Mungu (Wanaume)
173.
Vyote Vyenye Uzuri
174.
O! Kisima Cha Baraka
Nyimbo za Watoto (Return to top)
175.
Malezi ya Mungu
176.
Familia Huwa za Milele
177.
Lilipo Pendo
178.
Nalipenda Hekalu
179.
Tuliishi kwa Baba
180.
Nitafuata Mpango
181.
Mimi Mwana wa Mungu
182.
Baba Anaishi
183.
Akamtuma Mwanaye
184.
Ni Mwanangu Mpendwa
185.
Niwapendavyo
186.
Nawaza Ajapo Tena
187.
Bwana Mpendwa (Nyimbo ya Mwanavita wa Kidini)
188.
Mwokozi Ananipenda
189.
Nahisi Upendo
190.
Nitamuiga Mwokozi
191.
Yesu Angekuwa Hapa
192.
Nitamfuata
193.
Zitii Amri
194.
Nifundishe Mwenendo wa Nuru
195.
Nitamtafuta Ujanani
196.
Nitachunguza
197.
Sauti ya Mwokozi
198.
Nainama Kusali
199.
Tu Wamisionari wa Bwana

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video