Himne

Himne

Himne të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

1985 Hymns, Albanian.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 213 songs.

1985, 1998, 2002. English approval: 11/02; translation approval: 11/02. Book © 1985, 1998 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Rivendosja (Return to top)
1.
Mëngjesi Nis
2.
Shpirti i Per’ndis’
3.
Tani Le t’Gëzojmë
4.
Per’ndi Force, Drejt’sie
5.
Maj’ Malit Atje Lart
6.
Shëlbues i Izraelit
7.
Izrael, Per’ndia po Th’rret
8.
Eni, G’zoni
9.
Eni, t’i Këndojm’ Zotit
10.
Me nj’Zë do Këndojm’ Tani
11.
Një Engjëll që nga Lart
12.
Ungjilli Sjell t’Ëmblën Paqe
13.
T’Falemi, Per’ndi, për Profetin
14.
Zot Profetin Beko
15.
Eja, Zën’ e Profetit D’gjo
16.
Dëgjojm’ Zën’ e një Profeti
17.
Ne Përher’ Lutemi për Ty
18.
Lutja e Parë e Jozef Smithit
19.
Lavdi Burrit
20.
Një Burr’ të Varfër Plot Pik’llim
21.
Eni Shenjtor’
22.
Dit’ e Lumtur më n’Fund Ka Ardh’
23.
Për K’të Forc’ t’Kodrave
24.
Ngrihu Sion Lavdiplot’
25.
Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet
26.
I Buk’ri Sion, Ngritur Lart
27.
Më Udh’hiq në Jet’ t’Përjetshme
28.
Fjal’ t’Lavdishme për Ty Thuhen
29.
Do Këndojm’ për Sionin
30.
Eni, Ju F’mij’ të Zotit
31.
Eja, Mbret i Mbret’ve
Përlëvdimi dhe Falënderimi (Return to top)
32.
Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’
33.
Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi
34.
Perëndis’ Lart Lavdi
35.
Gëzim, Zoti Ësht’ Mbret!
36.
Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’
37.
Gjith’ Lavdia dhe Nderi
38.
Per’ndia i Etërve, Dor’ e Tij
39.
Para, Shenjtor’
40.
Udh’hiqna, O i Madh Jehova
41.
Sa i Fort’ një Themel
42.
Sa i Madh Je Ti
43.
Per’ndia Ësht’ Dashuri
44.
Per’ndi t’Jesh kur Sioni Këndon
45.
Zoti më Ësht’ Drit’
46.
Për të Tokës Bukuri
47.
Lutje e Falënderimit
48.
O Mir’njohës Ejani
49.
F’mij’ të Dashur, Pran’ Ësht’ Zoti
Lutja dhe Përgjërimi (Return to top)
50.
Drit’, më Drejto
51.
Çdo Or’ më Duhesh Ti
52.
Më Pran’, Per’ndi, tek Ti
53.
M’Udh’hiq tek Ti
54.
Shpëtimtar i Shtrenjt’, i Dashur
55.
M’sues, Furtuna po Shtohet
56.
Zoti Ësht’ Bariu Im
57.
Barrën Tënde Jepja Zotit
58.
Shkëmb Koh’rash
59.
Dashuria e Shpëtimtarit Tonë
60.
Eja, Më Ndiq
61.
Te Jezusi t’Vini
62.
N’Sprova t’Thella
63.
Ne që Duam Zotin
64.
Rri Qet’, O Shpirt
65.
Sa t’Buta Urdh’rimet
66.
Kur Besimi Duron
67.
Ku Mund të Gjej Paqe?
68.
Përulu
69.
Më Shum’ Shenjtëri m’Jep
70.
Per’ndia Ësht’ në t’Shenjtin Tempull
71.
Ati në Qiell
72.
Un’ Besoj në Krisht
73.
Rron Shëlbuesi Im
74.
E Di, Jeton Shëlbuesi Im
75.
Dëshmia
76.
Beko Agj’rimin Ton’
77.
N’Agjërim K’tu t’Afrohemi
78.
Lutjen a e The?
79.
Jezus, Vet’ Mendimi për Ty
80.
Or’ e Lutjes
81.
Shpirt’ i Shenjt’ na Udhëzoft’
82.
Lutja e Fshehtë
83.
Lutja Ësht’ Dëshir’ e Shpirtit
84.
Këng’n e Shenjt’ Ti Butë Ngri
85.
E Ëmbël Puna
86.
Per’ndia me Ju Qoft’ kur Prap’ t’Tako’emi
87.
Zot, Tani që Ndahemi
88.
Siç Pikon Vesa nga Qielli
89.
Në Largim po Këndojm’
90.
Shpirti Yt, Zot, Shpirtrat Trazon
91.
Tani Dita Mbaron
92.
Drita e Ditës Tani
93.
Me Mua Rri; Ësht’ Muzg Tani
94.
Me Mua Rri!
95.
Zot, me Bekim t’Largohemi
Sakramenti (Return to top)
96.
Kur Sakramentin Ne Marrim
97.
Per’ndi, At’, Lutjen na D’gjo
98.
Plot Përul’si
99.
Përul’sisht Shpëtuesi Ynë
100.
Kur K’to Simbole Ne Marrim
101.
Per’ndi, At’ i Përjetshëm
102.
O At’ në Qiell, Ne e Besojm’
103.
Jezus Nazareas, Shpëtimtar, Mbret!
104.
Emrit t’Jezusit t’i Këndojm’
105.
Në Kujtim të Vuajtjes Tënde
106.
Në Kryq Atje në Kalvari
107.
Me Nderim, But’si Tani
108.
Per’ndia Ne na Do, aq sa Birin e Tij e Dha
109.
Në Kujtim të t’Kryq’zuarit
110.
O sa Urti dhe Dashuri
111.
Shih Shëlbuesin e Madh që Vdes
112.
Vdiq! Shëlbues’ i Madh Jet’ Nd’rroi
113.
Qëndroj Plot Habi
114.
Një Kod’r e Blert’ Ësht’ Atje Larg
115.
Jezus’, Dje Lindur n’Varf’ri
Pashka (Return to top)
116.
O Shpëtimtar, Ti që Mban Kuror’
117.
At’ M’ngjes Pashke
118.
Ai Ësht’ Ngritur!
119.
Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot
Krishtlindja (Return to top)
120.
Botës Gëzim
121.
O Ejani Besnik’
122.
Dikur në Qytet t’Davidit
123.
Engjëjt nga Lart Dëgjonim
124.
Nat’ e Qet’
125.
Larg në një Koritë
126.
Erdhi në një Mesnat’ të Qart’
127.
O Qyteza e Bethleh’mit
128.
Kur Tufat Ruanin Barinjt’
129.
Engjëjt Ja në Këng’ Ngritur
130.
Larg, Larg, Atje n’Fushat e Judes’
131.
Të Parin Lajm
132.
Kambanat n’Krishtlindje D’gjova
Tema të Veçanta (Return to top)
133.
Bini Zile në Qiellin Lart
134.
Ejani, Përsëri
135.
Veç Tënden të Japim
136.
Sepse Mua Shum’ m’Ësht’ Dhën’
137.
Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek
138.
Pranë Zemrës së Bariut
139.
A Kam Bër’ Ndonjë të Mir’?
140.
Ne po Marshojm’ drejt Lavdisë
141.
Përmir’so t’Ndritshmet Çaste
142.
Rrezëllim Ka Sot në Shpirtin Tim
143.
Zot, Prano në Mbret’rin’ Tënde
144.
Udhën Mund ta Bësh t’Ndritshme
145.
Sot, Kur Ndrin Dielli
146.
Shpërnda Hare
147.
Jezus, Mbret i Fort’ në Sion
148.
Le t’Flasim Fjal’ t’Mira Njëri–Tjetrit
149.
Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’
150.
T’Drejtën Zgjidh
151.
Të Dish K’të, Çdo Shpirt Ësht’ i Lir’
152.
Numëro Bekimet
153.
Lavd’rim Per’ndis’ q’Bekime Sjell
154.
Punës Le t’i Vihemi
155.
Eni s’Bashku, s’Bashku
156.
Para, Ushtar’ t’Krishter’!
157.
Shtëpin’ Tënde Per’ndi, Duam
158.
Thirrur t’i Shërbejm’
159.
Që të Gjith’ Thirremi
160.
Shih! Një Ushtri Mbret’rore
161.
Shpatullat Punës Vëri
162.
T’Vërtet’ Ndaj Besimit
163.
Mos Ndalo
164.
Si Rini e Sionit Sot
165.
G’zoni! Tingull Plot Lavd’ D’gjohet
166.
Shpres’ e Izraelit
167.
Ju Lajmëtar’ t’Lavdis’, Shkoni
168.
Kush Ësht’ me Zotin? Kush?
169.
Shkoni me Besim
170.
Koha Shpejt Kalon
171.
Dëgjoni Kombe!
172.
Jehova, Zot i Qiellit, Tok’s
173.
Do Shkoj Ku Ti Do që të Shkoj
174.
Sa t’Mahnitshme Jan’
175.
Oh, Fjal’ të Shenjta t’Vërtet’sis’
176.
E Vërteta Çfar’ Ësht’?